Medicor płyn do dezynfekcji karta charakterystyki
Identyfikator produktu Nazwa produktu: DezActive - Alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk 1.2.Płyny do dezynfekcji, rozpuszczalniki i surowce.. Karta charakterystyki; DEZPOWER do dezynfekcji powierzchni: 5L (opakowanie zbiorcze 4 x 5L)Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk w płynie o pojemności 5L posiadający właściwości wirusobójcze.. Pozwolenie na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Clean Magic RTU.Numer jeden w higienie i dezynfekcji w salonach fryzjerskich, kosmetycznych i gabinetach odnowy na całym świecie.. Produkt spełnia następujące normy skuteczności biobójczej:: PN-EN 1500, PN-EN 13727, PN-EN 13624. typu A lub uniwersalnym (klasa 1,2 lub 3) zgodne z normą EN 141 - nie dotyczy w przypadku stosowania zgodnie zKARTA CHARAKTERYSTYKI VELODES SOFT PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK Data wydania 15.10.2014 Data aktualizacji: 02.10.2018 Wersja PL: 4.3 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r.. Przydatny w domu, miejscach publicznych i w podróży.. Strona 1 z (11 .Karta charakterystyki do pobrania: septal hands karta charakterystyki.. 36zł netto+8%VAT Wystawiam fakturę Płyn do dezynfekcji nie wysuszający dłoni.. Do powszechnego stosowania.. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Palne płyny (kategoria 2), H225 Podrażnia oczy (kategoria 2), H319 Karta charakterystyki dla Tork Alcohol Liquid Hand Sanitizer Tork płyn do higienicznej dezynfekcji rąk..

Pojemność: 1 L. Karta charakterystyki.

Firma z tradycjami.. Barbicide - Karty MSDS Telefon do nas: (+48) 16 675 29 50 , 16 678 50 68DIX - Żel do udrażniania rur - karta charakterystyki.pdf [Dix] Żel do udrożniania rur: ECO LINE - Ekologiczny płyn do mycia naczyń - karta charakterystyki.pdf [Eco Line] Płyn do mycia naczyń: ECO LINE - Ekologiczny płyn do WC (R) - Karta charakterystyki.pdf [Eco Line] Płyn do WC: GOLD CYTRUS - Płyn do naczyń - karta charakterystyki.pdfPłyn do dezynfekcji zwalcza: - bakterie - grzyby: candida albicans i aspergillus niger - prątki - wirusy.. Preparat posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym, wystawionym przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.. Takie objawy ustępują zwykle po 8-10 dniach mimo dalszego używania środka.. Wyeliminować źródła zapłonu - nie używać otwartego ognia.. Zdezynfekujesz nim .Płyn nie nadaje się do spożycia.. Zapewnić odpowiednią wentylację.Karta International MPS International Spółka z o. o. Antiseptus charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 453/2010/WE -Płyndo dezynfekcji rąk (Wersja 3) - Kontynuacja na następnej stronie - Data sporządzenia: 2011-04-14 Aktualizacja: 2015-01-30 Wersja: 3 .Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: typowe skutki uboczne stosowania alkoholowych środków do dezynfekcji rąk takie jak podrażnienie skóry (np. zaczerwienienie, suchość) mogą wystąpić sporadycznie..

... Karta charakterystyki.

Przechowywać z dala od środków spożywczych.Płyn antybakteryjny, biobójczy LUBLINIEC żel do dezynfekcji.. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska.do Centrów Informacji Toksykologicznej w poszczególnych województwach.. Transport międzynarodowy.. Przez wdychanie:KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE1907/2006 (REACH) oraz 2015/830/WE ORLEN OIL Płyn do dezynfekcji rąk Data sporządzenia: 04.03.2020 r. Aktualizacja: - Wersja: 1.0/PL str. 2 z 10 2.3 Inne zagrożenia Komponenty mieszaniny nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia REACH.Płyn do dezynfekcji rąk z dodatkiem zapachu, przeznaczony do dozowników, posiada właściwości kojące dla skóry.. Płyn do dezynfekcji rąk.Bomasept G Alkoholowy płyn do dezynfekcji rąk 5L.. System nawilżający sprawia, że ręce są gładkie nawet po częstym stosowaniuKARTA CHARAKTERYSTYKI STERILLHAND Data wydania 07.03.2005 Data aktualizacji: 01.09.2015 Wersja PL: 5.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 453/2010 z 20.05.2010r.. Cennik: 1 szt. = 36,58 zł netto, 44,99 brutto >10 szt. = 34,95 zł netto, 42,99 zł brutto >50 szt. = 33,33 zł netto, 40,99 zł brutto >100 sz… 45 złKARTA CHARAKTERYSTYKI MEDISEPT Spray do dezynfekcji powierzchni Data wydania 01.10.2015 Data aktualizacji: 02.07.2018 Wersja PL: 2.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r..

Doskonale nadaje się do dezynfekcji zarówno powierzchni jak i rąk.

W czasie dezynfekcji ręce powinny być cały czas zwilżone preparatem.Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn.. Uczulenie kontaktowe lub reakcje fotouczulające mogą wystąpić w bardzo rzadkich przypadkach.PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK Wydano: 17.03.2020 Aktualizacja - Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH), z późniejszymi zmianami.. Unikać źródeł ciepła, promieniowania i elektrostatyki.. Wejdź i znajdź to, czego szukasz!KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 2015/830] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. Najwyższa jakość usług od 2002 roku.. Płyn zawiera 70% alkoholu etylowego - jest skuteczny w zwalczaniu drobn… 36 złPłyn do dezynfekcji powierzchni.. Preparat do rąk spełnia wymagania norm europejskich dotyczących określenia działania dezynfekcyjnego preparatu.Płyn do dezynfekcji rąk/powierzchni 5L.. Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: pozwolenie.. Preparat na bazie alkoholu o mocy ponad 70% z dodatkiem gliceryny (około 5%).. Strona 1 z 16 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa produktu: NITROSEPT..

Płyn do dezynfekcji rąk oraz powierzchni w opakowaniach 5litrowych.

Do dezynfekcji powierzchni, także tych mających kontakt z żywnością (poza obszarem klinicznym).. Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny.. SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 2.1.. Pliki do pobrania (412.4k) Decyzja CLEAN MAGIC RTU.. Data wystawienia: 14.04.2020 r. Wersja: 1.0/PL Strona 4 z 10 Nie dopuszczać do koncentrowania się par w powietrzu.. Zarówno w miejscach prywatnych jak i publicznych czy przemysłowych.. Strona 3 z 11Płyn / preparat / środek antybakteryjny do dezynfekcji rąk, powierzchni, pomieszczeń, urządzeń oraz żywności PronTech 5L roztwór roboczy 2g/1l.. Sposób użycia: Preparat należy stosować bez rozcieńczenia bezpośrednio na skórę rąk.. Strona 1 z 13Bakteriobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy płyn do dezynfekcji powierzchni Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 4.1 Opis środków pierwszej pomocy: W razie złego samopoczucia należy się udać do lekarza razem z Kartą Charakterystyki produktu.. Dostępne pojemności, opakowania i limity logistyczne: DEZPOWER do dezynfekcji rąk: 250 ml (opakowanie zbiorcze 24 x 250ml) 4L (opakowanie zbiorcze 4 x 4L) 5L (opakowanie zbiorcze 4 x 5L).. Pobierz.. Przed każdym użyciem należy przeczytać edykietę i informacje dotyczące produktu.. Skuteczny profesjonalny środek do dezynfekcji o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych.PŁYN DO DEZYNFEKCJI gotowy do użycia; Właściwości WIRUSOBÓJCZE, BAKTERIOBÓJCZE, GRZYBOBÓJCZE .. Karta Charakterystyki płynu do dezynfekcji CLEAN MAGIC RTU.. Pojemność: 1l Zawartość.Płyn do dezynfekcji rąk 5l na Allegro.pl - Zróżnicowany zbiór ofert, najlepsze ceny i promocje.. HIV, żółtaczki typu B i C, Ebola) oraz wirusy nieotoczkowe (Rotawirus, Adenowirus).. Kutno.KARTA CHARAKTERYSTYKI ERG CleanSkin Karta zgodna z Rozporządzeniem (WE) í õ ì ó/ î ì ì ò (REACH), 1272/2008 (CLP) & 830/2015 Data sporządzenia: 10.03.2020 Data aktualizacji: - Wersja: 1.0 Strona 4 z 11 6.2..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt