Sprawozdanie wychowawcy klasy przykład
Powrót.. Wychowawca: Anna Małodzińska.. W dniu 10 marca 2014 wraz z całą klasą mieliśmy okazję uczestniczyć w lekcji muzealnej zatytułowanej „Historia garncarstwa".. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY Author: Wasążnik Last modified by: Abc Created Date: 1/7/2013 10:37:00 AM Company: HP Other titles: SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY .Title: Sprawozdanie wychowawcy klasy Author: Zespół Szkół Last modified by: Zespół Szkół w Jerzykowie Created Date: 6/12/2005 6:08:00 PM Other titlesTitle: Sprawozdanie wychowawcy klasy za semestr II Author: SP3 Last modified by: B2 Created Date: 1/17/2013 4:30:00 PM Other titles: Sprawozdanie wychowawcy klasy za semestr IISprawozdanie wychowawcy klasy na posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej Sprawozdanie wychowawców klas 1_3 Sprawozdanie wychowawcy klasy 4 Sprawozdanie wychowawców klas 5_6 Sprawozdanie wychowawcy klasy 7 Sprawozdanie wychowawcy klasa 8. klasy V (karty klasyfikacyjne).. Sprawozdanie z dnia 24.09.. Sromowce Niżne.. Choć podejmowane przez nas działania czasem różnią się od naszych codziennych obowiązków - są niezbędne.Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek..

Przykłady opinii wychowawcy klasy o uczniu.

.Przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 (154737 hits) Dźwięki i odgłosy do wykorzystania na lekcji (140810 hits) Scenariusz pożegnanie klas szóstych (132961 hits) Od czego zacząć pisanie opinii o uczniu?. Na dole znajdziecie konkretne przykłady, plik i film, który pokaże Wam jak z niego najlepiej skorzystać.. Powiem coś oczywistego - piszmy prawdę!. z o.o. Other titles: WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WYCHOWAWCY KLASY Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.Title: SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY Author: PPP Last modified by: Zespół Szkół w Klonowej Created Date: 6/19/2010 5:05:00 PM Other titles: SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASYOpis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Lekcja przeprowadzana była w pobliskim skansenie, znajdującym się w miejscowości Kołodziejówka.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Warlubie .Sprawozdanie z pracy zdalnej - co tam wpisać?. Title: ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (I - III SP) Author: user Last modified by: user Created Date: 6/15/2010 11:02:00 AM Other titlesSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. Sprawozdanie z udziału w lekcji muzealnej.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.wychowawcy klas, nauczyciele, Samorząd Uczniowski II semestr Uczniowie, społeczność lokalna Przykłady: Konkursy- o konkursy czytelnicze, rozmowy o książkach: Konkurs „Najlepiej czytająca klasa" dla uczniów SP i G , Konkurs „zytelnik roku"- podsumowanie roku-"p. Sysiak;Sprawozdanie i ewaluacja pracy zespołu wychowawców klas IV- V w ZGSP w Pawłowiczkach Głównymi zamierzeniami działalności zespołu jest: • Kształtowanie pozytywnych postaw wśród uczniów • Integracja międzyklasowa • Wpajanie dobrych zasad ogólnie przyjętego współżycia w grupie • Efektywna realizacja zadań wynikających z planów dydaktycznych i wychowawczych .Klasa 6 jako całość jest dość zżyta ze sobą co bardzo było widać w czasie zorganizowanej wycieczki do Warszawy..

klasy VII (karty klasyfikacyjne).

To są osoby, które trzymają trzon klasy.Przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 Autor: Jolanta Oskwarek 21 Sty 2010, 16:09 Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej.. Do klasy IIIc uczęszcza dziesięcioro dzieci z roku 2005 i ośmioro z roku 2006.. 2009 Dnia 24.09.2009 Z całą klasą i panią (Imię i nazwisko nauczyciela) przeprowadziliśmy rozmowę której tematem było ,,być sobą" .. Były bardzo odpowiedzialne za siebie i pomocne.. (imę kogoś.W klasach IV-VI klasyfikacja dokonana została przy u życiu ocen z zaj ęć edukacyjnych (w skali od 1 do 6) oraz obowi ązuj ących ocen z zachowania oraz jedna ocena opisowa dla uczennicy klasy VIa.Przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 Autor: Jolanta Oskwarek 21 Sty 2010, 16:09 Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do .Wewnątrz klasy nie ma konfliktów, ale zauważa się funkcjonowanie małych grupek, które wolą współpracować w swoim obrębie.. Poprzedni.. Jest grono uczniów na których pomoc zawsze można liczyć np. Marysia a, Natalka, Wiktoria czy Emilka.. Szkoła Podstawowa nr 3 im.. Zbiorcza karta klasyfikacyjna IV-VIIIAnaliza i realizacja Planu wychowawcy klasy; Wykaz form doskonalenia zawodowego; Pomoc dla uczniów z ocenami niedostatecznymi; Karta realizacji podstawy programowej; Sprawozdanie z działalności ..

klasy IV (karty klasyfikacyjne).

Klasa III liczy 10 uczniów.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.. Joanna Gontarz.. Joanna Stępniewska.. Informacje o dziecku w oddziale przedszkolnym.. Sprawozdanie z realizacji planu pracy zespołu; Sprawozdanie z realizacji planu działań wychowawcy klasy; Ocena pracy wychowawczej w klasieNasza klasa IIIb dobrze prezentuje się!. (128852 hits) Przedstawienie na Dzień Babci i Dzień Dziadka (126261 hits) Sprawozdanie wychowawcy za 1 semestrSprawozdanie Być sobą.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. 3 pkt 4 lit. a rozporządzenia: Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność nauczyciela i ucznia, która może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez ich użycia - w formie ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami danej szkoły i po poinformowaniu rodziców dziecka (ucznia) o sposobie realizacji zajęć.Sprawozdanie wych.doc • Sprawozdanie wychowawcy klasy..

klasy VI (karty klasyfikacyjne).

Zdana były podzielone, jedni twierdzili ze łatwo być sobą inni że trudno.. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na ich umieszczanie na Twoim .W tym celu obecni na posiedzeniu wychowawcy klas powinni zaprezentować: oceny śródroczne swoich uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania, nieklasyfikowania, frekwencje klasy, kary, nagrody i wyróżnienia dla uczniów, inne sprawy dotyczące danej klasy, o których powinna wiedzieć rada pedagogiczna.WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WYCHOWAWCY KLASY Author: grunt Last modified by: Jola Created Date: 10/17/2016 9:43:00 AM Company: Wydawnictwo FORUM Sp.. Bożena Regiec.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docGŁÓWNE KATEGORIE ZADAŃ I DZIAŁAŃ Administrowanie jako funkcja wychowawcy klasy, polega na regulowaniu działalności kla-sy jako grupy formalnej - w sprawach dotyczących wewnętrznego życia klasy (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, składki, świadectwa promocyjne) oraz w stosunkach z otoczeniem (sprawozdania, opinie, korespondencję itp .Dokumenty na klasyfikację - podsumowanie I semestru roku szkolnego (w kartach należy uzupełnić bieżący rok szkolny) Wychowawcy: klasy VIII (karty klasyfikacyjne).. Klasa angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły (Caritas, SU, Samorząd Szkolny, sekcja dziennikarska, Poczet Sztandarowy).Opinia wychowawcy o uczniu kierowanym do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.. Piaski..Komentarze

Brak komentarzy.