Warunki produkcji energii z różnych źródeł notatka
Warunki sprzyjające lub ograniczające produkcję energii z różnych źródeł na przykładzie województw: łódzkiego i pomorskiego: - energia z węgla, - energia z gazu ziemnego i ropy naftowej, - energia z wiatru, - energia słoneczna, - energia geotermalna.Państwo Europy Północnej, które energię elektryczną pozyskuje niemal wyłącznie z hydroelektrowni., Państwo, które ma największy udział energii elektrycznej pochodzącej z elektrowni wiatrowych w Europie., Państwo, które pozyskuje najwięcej energii z elektrowni geotermalnych., Państwo, które w całej Europie produkuje najwięcej energii pochodzącej z elektrowni słonecznych .Gospodarka Japonii - wysoko rozwinięta gospodarka rynkowa, czwarta pod względem wielkości gospodarka narodowa świata według nominalnego produktu krajowego brutto (PKB) (po USA, UE i Chinach) i piąta pod względem PKB według parytetu siły nabywczej (po Chinach, UE, USA i Indiach).. Na tej lekcji zapoznasz się i porównasz możliwości pozyskania energii z różnych źródeł w województwie łódzkim i pomorskim.. Gdzie w Polsce powstaną #FarmyWiatrowe?. Energia ta jest najbezpieczniejsza ze wszystkich źródeł uzyskiwania energii.. Podręcznik str.175-177.. Gdzie zmierza polska energetyka?. Proszę wykonane notatki i zadania przesyłać mi na podany adres emilowy: [email protected] W ramach przypomnienia…..

W poprzednim f...Temat: Warunki produkcji energii z różnych źródeł.

Przeczytaj temat w podręczniku ze stron 175 - 177 i wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str. 106 - 107.Temat: Warunki produkcji energii z różnych źródeł w Polsce.. DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW:słoneczne do produkcji energii elektrycznej.. Wykonane zadania (np. zdjęcie zeszytu, skan) proszę przesyłać mailem na adres [email protected] .. Cele: dowiesz się, z jakich źródeł uzyskuje się energię, a także które z tych źródeł są odnawialne, a które nieodnawialne, poznasz czynniki wpływające na rozwój energetyki w województwach łódzkim i pomorskim,Źródła energii pozostające do dyspozycji człowieka możemy podzielić na: źródła nieodnawialne, do których zaliczamy wszystkie surowce kopalne czyli: węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, ropę naftową, gaz ziemny, łupki i piaski bitumiczne, asfalt i wosk naturalny, uran i tor;; źródła odnawialne, do których należą: energia spadku wód - „biały węgiel, energia .Warunki produkcji energii z różnych źródeł.. Warunki produkcji energii z róžnych áróde& Cele lekcji: Dowiesz sie, z jakich žródek uzyskuje sie energie, a takŽe któ-TEMAT : Warunki produkcji energii z różnych źródeł.. Proszę przeczytać temat z podręcznika str. 175 - 177 oraz wykonać zadania z dołączonej karty pracy..

18 ... innych źródeł energii.

W Polsce o produkcji energii z poszczególnych źródeł decydują głownie warunki przyrodnicze.. Przypomnijcie sobie jakie znacie źródła energii odnawialnej i nieodnawialnej.. Udział ten jest wprawdzie dwa razy mniejszy od średniej unijnej, ale musimy pamiętać, że nasza gospodarka opiera się na węglu i nie jesteśmy w stanie szybko i radykalnie zmniejszyć wykorzystania tego paliwa.Temat: Warunki produkcji energii z różnych źródeł.. 1.O wykorzystaniu poszczególnych źródeł w produkcji energii w Polsce decyduje, m.in. występowanie surowców energetycznych.. Ciepło odnawialne jest to ciepło pochodzące z odnawialnych źródeł energii.Notatka informacyjna w sprawie pakietu dotyczącego energii ze źródeł odnawialnych i przeciwdziałania zmianom klimatu.. Dziś energia słoneczna jest jedną z najszybciej rozwijających się technologii energetycznych.. Co z węglem w Polsce?. Zwróć uwagę na fotografię przedstawiającą najwydajniejszą elektrownię w Polsce oraz kopalnie, która dostarcza surowiec do tej elektrowni (str. 175).Odnawialne źródła energii to: - Energetyka słoneczna - Energetyka wodna - Podmorskie młyny - Energia fal - Energia Wiatru - Energia Ziemi Energetyka słoneczna: Jest jednym z najbardziej obiecujących, odnawialnych źródeł energii, przynoszących wymierne korzyści ekologiczne i ekonomiczne..

Z poprzednich lekcji znasz już źródła energii.

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Warunki produkcjii energii z różnych źródeł Ania Zielinska 7c Energia z wegla Elektrownie w polsce opalane na węgiel brunatny i kamienny Złoża węgla w Polsce Gaz ziemny i ropa naftowa Elektrownie gazowe w Polsce Złoża gazu i ropy naftowej w Polsce Energia wiatru Warunki wiatrowe w.W Polsce udział źródeł alternatywnych w produkcji energii stopniowo rośnie, co potwierdza wykres poniżej.. (zapisz w zeszycie) Dzisiaj Waszym zadaniem jest zapoznać się z tekstem z książki.. Jest ogromna, ale bardzo rozproszona.Temat: Warunki produkcji energii z różnych źródeł.. Dotyczy to wytwarzania energii elektrycznej .Energia słoneczna Energia cieplna pochodząca z promieniowania słonecznego dociera do nas nie tylko wtedy gdy słońce świeci pełnym blaskiem, ale również przy ciemnym zachmurzonym niebie..

Dostawy energii z wielu różnych źródeł są bezpieczniejsze.

W Europie energetyka wodna osiągnęła znaczącą pozycję w stosunku do innych alternatywnych źródeł energii.. 🎓 Warunki produkcji energii z różnych źródeł w Polsce.skich (oceanów), spadku rzek (hydroenergię) oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypi-skowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo roz-kładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.. 2.Źródła energii dzielmy na: nieodnawialne - węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa i gaz odnawialne - energia wiatru, energia słoneczna, energia geotermalna O produkcji energii z poszczególnych źródeł decydują warunki przyrodnicze Województwo Energia z węgla Gaz ziemny i ropa naftowa Energia z wiatru 1/ 4 farm wiatrowych w Polsce .. Nowa EraOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. - podręcznik str.138 Ucząc się zwróć uwagę na: 1.. O zlokalizowaniu w województwie łódzkim elektrowni Bełchatów zadecydowały znajdujące się tam bogate złoża węgla brunatnego.. Warunki produkcji energii z różnych źródeł, plik: zadania-do-tematu-37-warunki-produkcji-energii-z-roznych-zrodel.htm (text/plain) Planeta NowaTemat: Warunki produkcji energii z różnych źródeł.. Energia z węgla Lokalizacja elektrowni opalanych węglem wiąże się z miejscem wydobycia.. Liderem i niedoścignionym wzorcem w tej dziedzinie jest Norwegia (144 TWh), która uzyskuje z energii spadku wody 98% energii elektrycznej.Temat: Warunki produkcji energii z różnych źródeł.. WPROWADZENIE .. w których produkcja energii ze źródeł odnawialnych jest tańsza.. Dla ułatwienia wymienię źródła energii, a TyTemat: Warunki produkcji energii z różnych źródeł.. np. -w woj. łódzkim znajduje się największa w Europie kopalnia i elektrownia Bełchatów wytwarzająca 20% energii produkowanej w Polsce.Co to jest #energetyka?. Poniżej przedstawiam co należy zrobić.. W tym temacie dowiesz się jak warunki przyrodnicze w Polsce wpływają na produkcję energii w naszym kraju.. Zachęcam wszystkich uczniów do systematycznej nauki geografii.. W ramach notatki proszę spróbować odpowiedzieć na zadanie 1 i 2, korzystając z podręcznika strony 175-177).Odnawialne źródła energii zaspokajały w 2018 roku 17,9% zapotrzebowania ludzkości na energię (według REN21, w tym uwzględniono 6,9% zużycia przez tradycyjne opalanie drewnem i innego typu biomasą, oraz 11,0% - nowoczesne technologie OZE), podczas gdy zgodnie z metodologią BP w 2018 roku wskaźnik ten wyniósł 10,9% (firma ta pomija tradycyjne opalanie drewnem i inną biomasą).W produkcji energii elektrycznej w elektrowniach wodnych przodują Chiny (861 TWh).. Wpływ warunków przyrodniczych i pozaprzyrodniczych na rozwój energetyki na przykładzie województw pomorskiego i łódzkiego.. Największy udział w wytwarzaniu PKB mają usługi (ponad 70%) i przemysł (26%).Zadania do tematu 3.7..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt