Przeczytaj tekst i wybierz poprawne odpowiedzi do exercise sam tammy
Kliknij przycisk Udostępnij, aby ją upublicznić.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Zakreśl .W zadaniach 1-6, przeczytaj zdania.. DODATKOWE - DLA CHĘTNYCH Bp.73/3 - napisz zdania zgodne z prawdą używając przymiotników w stopniu wyższym.-----25.03.20Przeczytaj tekst, który został podzielony na trzy części (A-C) oraz pytania go dotyczące (4.1.-4.4.).. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Spośród wyrazów podanych wramce wybierz te,które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. Wpisz rozwiązania do tabeli.1 Wybierz właściwe wyrazy.. Egzamin maturalny z języka francuskiego Poziom podstawowy 5 ROZUMIENIE PISANEGO TEKSTU Zadanie 4.. Hi John,How are you?Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. often: pokaż więcej.. Ta tablica wyników została wyłączona przez właściciela zasobu.. 2012-04-10 19:15:58Angielski - Przeczytaj tekst i wybierz odpowiednią odpowiedź?. 2013-01-06 12:38:11 Angielski - Przeczytaj tekst i wybierz odpowiedź a lub b 2017-03-29 20:40:06 Angielski - Przeczytaj tekst i wybierz odpowiednią odpowiedź?. Zadanie premium.. 3 Zadanie.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. _____ of sport, mostly popular with men aged 15-45.Articles 6 Przeczytaj zdania i wybierz prawidłowe odpowiedzi..

Przeczytaj tekst i wybierz poprawne odpowiedzi- zeszyt ćwiczeń str. 72 ćw.

2011-02-02 19:20:23 WSKAŻ POPRAWNE ODPOWIEDZI : 2012-05-18 20:49:45Bezsprzecznie, matura to stresujące wydarzenie, zwłaszcza, jeśli w grę wchodzi nie tylko pisemna, ale i ustna odpowiedź.. 🎓 Przeczytaj tekst i wybierz poprawne uzupełnienie luk.Ta tablica wyników jest obecnie prywatna.. Wybierz odpowiednią literę (A-F) Uwaga!. Wybierz poprawna odpowiedz 1. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wybierz jedną z liter: A, B albo C. Uzupełnij zdania, wpisując jedno słowo w każdą lukę.. Ta tablica wyników została wyłączona, ponieważ Twoje opcje różnią się od opcji właściciela zasobu.Przeczytaj tekst.. Zakreśl literę a, b, c lub d.. Zadanie 11.. ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA ZADAŃ - to wszystko .Zanotuj odpowiedzi do zeszytu :) Jeśli siedzisz sam, wybierz kogo chcesz i zadzwoń GOOD LUCK!. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Pytania i odpowiedzi.1/18 Przeczytaj tekst i wybierz poprawną odpowiedź.. Podręcznik, str. 120PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!. Odpowiedz na pytania dotyczące tekstu- zeszyt ćwiczeń str. 72 ćw.. Uw aga!Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki..

Przeczytaj tekst i wybierz (...) 1 Zadanie.

Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .. 2010-03-12 13:39:14 Wybierz poprawne dokończenie zdań.. Spośród podanych wyrazów wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. 2 Przeczytaj poniższe teksty i zapisz w zeszycie, jakimi przymiotnikami można określić opisywane w nich potrawy.. Gdyby napięcie było o połowę mniejsze, wówczas taki sam ładunek wykonałby pracę równą C/D.Przeczytaj tekst i wybierz właściwe odpowiedzi (a,b lub c)?. Żeby zdanie było jednak gramatycznie poprawne, należy wybrać czasownik, .. Czy ty oszczędzasz energię?. Uzupełnij tekst słowami z ramki.. Zakreśl literę A, B, C albo D. angielski .. Przed wykonaniem zadań przepisz do zeszytu i przetłumacz na język polski słowa z podręcznika ze strony .1.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 11.1.--11.3.. Do każdego pytania dopasuj właściwą część tekstu.. PIĄTEK 5.05.2020.. Dopasuj do każdej luki (8.1.-8.4.). Dopasuj czasowniki 1- 6 do wyrażeń- zeszyt ćwiczeń str. 72 ćw.. 2 Uzupełnij tekst czasownikami w czasie present continuous lub present simple.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.Przeczytaj tekst i wybierz poprawne odpowiedzi.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Angielski - podstawa, czyli matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym..

EX.3 Wybierz poprawne odpowiedzi.

I z nami sprawdzicieTrwa matura 2015.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.🎓 Przeczytaj tekst.. To z nim zmagali się maturzyści trzeciego dnia egzaminów.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Co oszczędza energię, a co nie?. (7 pkt) Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. .Wybierz poprawne dokończenie zdania .. Język ANGIELSKI poziom podstawowy - to z nim maturzyści musieli się zmierzyć trzeciego dnia egzaminu dojrzałości.. Uzupełnij zdania, podając prawdziwe informacje o sobie.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt