Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej w przedszkolu 6 latki 2017
Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ - wrzesień MOJE PRZEDSZKOLE Cele główne: Rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.. 15 stycznia 2009.Nr 4,poz17), wspierana programem edukacji .Świadectwa z wyróżnieniem (średnia ocen min.. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki oraz o zachowanie porządku w otoczeniu.. Kalendarz roku przedszkolnego 2020/21; Czas pracy Przedszkola; Rada Pedagogiczna Przedszkola; Rada Rodziców PM 21; Plan współpracy z rodzicami; Raport z ewaluacji wewnętrznej; Dokumenty.. Czworo dzieci uczęszcza do przedszkola pierwszy rok.Frekwencja za I półrocze wynosi .Grupa jest bardzo żywa, wesoła, ruchliwa oraz głośna.…Praca wychowawczo-dydaktyczna w grupie obejmuje realizację treści zawartych w programie edukacji przedszkolnej "Nasze Przedszkole" M.Kwaśniewskiej, W.Żaby-Żabińskiej oraz podstawie programowej "Wychowanie w Przedszkolu".. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Troje 6-cio latków, dziewiętnaścioro 5-latków i troje 4-latków.. Sześciolatki realizują program „Kocham przedszkole program wychowania przedszkolnego" wydawnictwa .Roczna analiza pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie 6 latków Grupa III "Motylki" to 28 dzieci, w tym troje 5 latków..

Wszystkie dzieci dobrze zaadoptowały się w przedszkolu.

W swojej pracy skupiałam uwagę na rozwijaniu wyobraźni twórczej i pomysłowości dzieci, kształtowaniu postaw społeczno- moralnych, na uczeniu umiejętności współżycia i współdziałania z .Plik sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej.doc na koncie użytkownika megi144 • folder podsumowanie pracy • Data dodania: 23 cze 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Roczne sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie "maluchów" W grupie V stan liczbowy dzieci ulegał ciągłym zmianą.. Grupa Żabek w roku szkolnym 2017/2018 liczyła 22 dzieci : 12 dziewczynek i 10 chłopców.. W podejmowanych przez nas działaniach dydaktyczno - wychowawczych kierowałyśmy się odpowiednim doborem zajęć do potrzeb i możliwości .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej w II półroczu.. Procedury; Grupy; Zajęcia dodatkowe; Raport z ewaluacji zewntrznej; Uroczystości w Przedszkolu; Plan pracy wychowawczo - dydaktycznej… Do grupy powróciły dzieci Paulina P.i Filip Sz., które okres zimowy spędziły w domu.Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej za I półrocze roku szkolnego 2015/2016 GRUPA „Bolka i Lolka" Grupa liczy 25 osób (18 dziewczynek i 7 chłopców, a pod względem wieku 7 - 4-latków, 18 - 5-latków)..

Z niektórymi dziećmi pracujemy indywidualnie, bo w grupie są bardzo rozkojarzone i niechętne do pracy.

Chętnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach zorganizowanych.. Działalność opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna przedszkola.Podsumowanie pracy dydaktyczno -wychowawczej i nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018 Każdy rok mija nam coraz szybciej i jak zawsze możemy powiedzied, że jesteśmy zaskoczeni tym, że to już koniec.. I półrocze Opracowanie: Małgorzata Loroch.. W trakcie trwania II półrocza szkolnego nikt z dzieci nie dołączył ani nie zrezygnował z uczęszczania do grupy.SPRAWOZDANIE Z ZAJĘC DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO .. klasyfikowania, analizy i syntezy, układaniu wzorów z mozaiki.. bardzo dobre) - w bieżącym roku szkolnym 2016/2017 otrzymało 24% uczniów klas IV-VI (37 uczniów na 154).Jest to wynik wyższy niż w zeszłym roku 2015/2016 - 19,44%.Najwięcej uczniów zasłużyło na świadectwo „z paskiem" w klasach: IVb i VIa (po 8 osób w każdej z klas) oraz w klasie IVa (6 uczniów).SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z I SEMESTRU DZIECI 6‑LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - GRUPA KOTKI.. Grupa Żabek w roku szkolnym 2017/2018 liczyła 22 dzieci : 12 dziewczynek i 10 chłopców.. Prowadzona jest przez Izabelę Woźniak, Martę Akus.Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.W każdym z tych obszarów mamy dzieci zdolne i trochę słabsze..

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej w I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018 Nauczycielki: Katarzyna Seroka Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci.

W trakcie trwania II półrocza szkolnego nikt z dzieci nie dołączył ani nie zrezygnował z uczęszczania do grupy.Plik sprawozdanie z I semestru.doc na koncie użytkownika catherina2202 • folder zerówka - dokumenty n-la • Data dodania: 1 lut 2015 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Sprawozdanie z pracy w grupie 4-latków „Marynarze" za I półrocze roku szkolnego 2011/2012 Grupa „Marynarze" prowadzona jest przez Beatę Barańczuk i Izabelę Kaszubę.. 4,75 i zachowanie min.. Głównym celem mojej pracy było wspomaganie, ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i .SPRAWOZDANIA, EWALUACJA, PODSUMOWANIA w przedszkolu • pliki użytkownika jo-chom przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Roczna analiza pracy wychowawczo dydaktycznej.doc, Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej 2.docxPlik Podsumowanie pracy wychowawczo.doc na koncie użytkownika monika75107 • folder sprawpzdania • Data dodania: 1 kwi 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI .. W PINCZYNIE ROK SZKOLNY 2018/2019..

Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola (sala, ogród).Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej w II półroczu.

Na początku roku wspólnie z dziećmi został opracowany kontrakt grupy, oraz sygnały dźwiękowe.sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - „krasnoludki".. Cele pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej w I półroczu w grupie zostały zrealizowane.Podsumowanie pracy dydaktyzno - wychowawczej za rok szkolny 2011/2012 r. w grupie 6 - latków Nauczyciele: mgr Agnieszka Jędrusik lic Izabela Piłat Grupa 6 - latków liczyła 27 dzieci w tym dwadzieścia dwoje 6 - latków i pięć 5 - latków.. W roku szkolnym 2017/2018 grupa dzieci 2,5 - 3, 4 letnich liczy 24 osoby (14 dziewczynek, 10 chłopców) w tym jeden czterolatek, 18 dzieci 3-letnich i 5 dzieci .Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona była w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" zatwierdzoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2009 (Dz. U. z dnia).. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej w grupie dzieci 2,5 - 3 letnich gminnego przedszkola samorzĄdowego w sulĘczynie za pierwsze pÓŁrocze roku szkolnego 2017/2018.. Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w "Podstawie .3 PODSTAWY PRAWNE: Statut Przedszkola Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2016 / 2017 Koncepcja pracy przedszkola Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone na rok 2017 / 2018 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949)Organizacja pracy.. Starałyśmy się angażować rodziców w życie przedszkola poprzez pomoc w organizowaniu wycieczek, uroczystości, spotkań, udział w Przeglądach Taneczno- wokalnych, Przeglądzie Teatrzyków .Plik Sprawozdanie półroczne 6 latki.docx na koncie użytkownika asia17037 • folder Dokumenty • Data dodania: 12 maj 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.SPRAWOZDANIE Z PRACY W GRUPIE 3-4 LATKÓW ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 W NIEPUBLICZNYM PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM "BAJKOWY ŚWIAT" W KOLNIE Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza i jej efekty Grupa 3, 4 latków liczyła 21 dzieci - 5 chłopców i 16 dziewczynek.. Wtedy przychodzi czas na podsumowanie tych ostatnich dziesięciu miesięcy.. Grażyna Pellowska Luty 2019 r. I .. Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programowąBardzo dobrze układa nam się współpraca z rodzicami, o czym świadczą ich miłe, ciepłe słowa na temat naszej pracy dydaktyczno- wychowawczej..Komentarze

Brak komentarzy.