Wyznaczanie współczynnika samoindukcji cewki i pojemności kondensatora wnioski
Wyznaczanie ciepła topnienia lodu, ciepła właściwego, stosunku C p /C v. Wyznaczanie modułu Younga.. Powyższe zjawiska w analizie obwodów prądu przemiennego uwzględnia się przezOmówić budowę i zastosowanie kondensatora.. Prezentuje dr Agnieszka Łukasiak - Katedra Fizyki i Biofizyki, Instyt.Ćwiczenie 244.. 159 BADANIE POCHŁANIANIA PROMIENIOWANIA PRZEZ OSŁONY RADIACYJNE 228 WYZNACZANIE STOSUNKU C P /C V DLA POWIETRZA 412 WYZNACZANIE NAPIĘCIA POWIERZCHNIOWEGO CIECZY Budowa atomu i jądra atomowego; liczba masowa i atomowa .połączenia cewki i kondensatora wynosi: Z R2 ( L 1/ C)2. .. L' to indukcyjność cewki, 'C' to pojemność kondensatora) i z tego względu pasowałaby jak największa; ale jak już .4 242 Wyznaczanie oporu elektrycznego metodą mostka Wheatstone'a 5 243 adanie zależności temperaturowej oporu elektrycznego metalu i półprzewodnika 6 244 Wyznaczanie współczynnika samoindukcji cewki i pojemności kondensatora 7 247 Wyznaczanie równoważnika chemicznego miedzi za pomocą elektrolizy 8 252 Badanie transformatora5 POZOSTAŁE ĆWICZENIA 107 PRZEMIANY GAZOWE Przemiany gazowe (izotermiczna, adiabatyczna, izochoryczna i izobaryczna), równanie Clapeyrona, I zasada termodynamiki.. Mechanizm powstawania SEM indukcji własnej.. I. Wyznaczanie oporu omowego cewki R 1.. Wyznaczanie pojemności kondensatora i stałej czasowej obwodu 11..

Ćwiczenie 244 - Wyznaczanie współczynnika samoindukcji cewki i pojemności kondensatora.

cewki z rdzeniem / Z b / c) kondensatora / Z c / Wyznaczyć nachylenia otrzymanych wykresów metodą regresji liniowej.WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA SAMOINDUKCJI L CEWKI ORAZ POJEMNOŚCI C KONDENSATORA (WERSJA SKRÓCONA) I.. Napisać II prawo Kirchhoffa dla szeregowego obwodu RC i podać jego rozwiązanie.. Zagadnienia: 1.. Wyznaczanie adunku właściwego elektronów 14. adanie transformatora, wyznaczanie współczynnika samoindukcji cewki i pojemności kondensatora.. Wewnątrz lub na zewnątrz zwojów może znajdować się rdzeń magnetyczny wykonany .Temat: Pomiar współczynnika samoindukcji L i pojemności C za pomocą amperomierza i woltomierza.. E 11 I PRACOWNIA FIZYCZNA Instytut Fizyki US Temat: Wyznaczanie indukcji własnej i pojemności w obwodach prądu przemiennego Cel: Poznanie zjawisk w obwodach prądu przemiennego w układzie połączeń szeregowych RL i RC, wyznaczenie indukcji własnej cewki - samej i z rdzeniem, pojemności kondensatora .Plik Wyznaczanie współczynnika samoindukcji cewki i pojemności kondensatora.docx na koncie użytkownika aneta1805 • folder sprawozdania • Data dodania: 12 mar 2013 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Za to energia zgromadzona w polu magnetycznym cewki to W=1/2*I^2*L. O ile w prądzie stałym dioda równoległa do cewki niejako zwiera prąd samoindukcji, to w układzie prądu przemiennego energia zgromadzona w polu cewki jest przekazywana do kondensatora..

Badanie transformatora, wyznaczanie współczynnika samoindukcji cewki i pojemności kondensatora.

Wyznaczanie temperaturowego współczynnika rezystancji metali 16.Wyznaczanie napięcia powierzchniowego i współczynnika lepkości.. Wyznaczanie modułu Younga.. Sens fizyczny współczynnika indukcji własnej L. 3. adanie elektrolitów.. Badanie elektrolitów.. Gdy spełniony jest warunek ωL=1/ωC w obwodzie ma miejsce rezonans zapięć i wówczas Z = R. II.. Przy prądzie przemiennym należy uwzględnić zarówno siłę elektromotoryczną samoindukcji cewki, jak i prądu ładowania oraz rozładowania kondensatora.. 4.Cewka, zwojnica - część obwodu elektrycznego, element elektroniczny bierny.. Cewka posiada uzwojenie utworzone z pewnej liczby zwojów przewodnika nawiniętych np. na powierzchni walca (cewka cylindryczna), na powierzchni pierścienia (cewka toroidalna) lub na płaszczyźnie (cewka spiralna lub płaska).. Z - źródło prądu stałego; W - wyłącznik; r - opornik dekadowy; R 1 - opór omowy cewkiSamoindukcja (indukcja własna) - zjawisko elektromagnetyczne, jest szczególnym przypadkiem zjawiska indukcji elektromagnetycznej.Samoindukcja występuje, gdy siła elektromotoryczna wytwarzana jest w tym samym obwodzie, w którym płynie prąd powodujący indukcję, powstająca siła elektromotoryczna przeciwstawia się zmianom natężenia prądu elektrycznego.4..

Wyznaczanie współczynnika załamania światła.10.

Wyznaczanie współczynnikaWyznaczanie napięcia powierzchniowego i współczynnika lepkości.. Sprawdzanie praw elektrolizy Faradaya 13.. Ponieważ podczas wyznaczania współczynnika samoindukcji cewki zasilanie wejściowe nie było zbliżone do napięć dobranych dla prądu stałego aby obliczyć L i wzięliśmy średnią wartość R ,która wynosi : 4,545 ΩWspółczynnik samo-indukcji i pojemności, FIZ 5 3, Obw˙d wyidealizowany.. Narysować krzywe ładowania i rozładowania kondensatora w czasie i omówić wpływ pojemności kondensatora na przebieg krzywych.. UWAGA: Nie zamykać obwodów bez uprzedniej zgody asystenta.. Rola indukcyjności i pojemności w obwodach prądu stałego i zmiennego.. Do biegun˙w A i B ˙r˙d˙a pr˙du zmiennego przy˙˙czony jest przewodnik wyidealizowany, tj. taki, w kt˙rym pod wp˙ywem zmian nat˙˙enia pr˙du nie powstaje si˙a elektromotoryczna samoindukcji ES.Wyznaczanie L i C - 1/4 - Aktualizacja - R.Gąsowski, T.M.Molenda, X'17 Zad.. Wyznaczyć opór omowy cewki z prawa Ohma: Tabela I: L p U [V] I [mA] R1 [Ω] R1 śr [Ω] 1 2 3 Wyznaczanie współczynnika samoindukcji cewki używanej w I części ćwiczenia.. Wyznaczanie modułu Younga.. Badanie transformatora, wyznaczanie współczynnika samoindukcji cewki i pojemności kondensatora.. Wyznaczanie ciepła topnienia lodu, ciepła właściwego, stosunku p/v.. Badanie elektrolitów..

Wyznaczanie indukcyjności cewki i pojemności kondensatora w obwodzie prądu zmiennego 15.

Wyznaczanie ciepła topnienia lodu, ciepła właściwego, stosunku C p /C v.. 412 WYZNACZANIE NAPIĘCIA POWIERZCHNIOWEGO CIECZY Przemiany gazowe (izotermiczna, adiabatyczna, izochoryczna i izobaryczna .Wyznaczanie napięcia powierzchniowego i współczynnika lepkości.. Wyznaczanie współczynnika samoindukcji cewki i pojemności kondensatora Wprowadzenie Cewka (zwojnica) w obwodzie prądu stałego i zmiennego.. Zestawić obwód prądu zmiennego wg schematu na Rys. 2, używając jako źródła prądu zmiennego transformatora.Wyznaczanie L i C - 1/3 - Aktualizacja - RX 2017, .Gąsowski, T.M.Molenda Zad.. Jeżeli zmierzymy natężenie prądu płynącego przez zwojnicę w obwodzie prądu stałego (rys. 1a) o napięciu a i w obwodzie prądu zmiennego (rys. 1b) o takiej samejiCSE_FElekmag02_z191 PF_50_Wyznaczanie współczynnika samoindukcji i pojemności za pomocą obwodów prądu zmiennego.. Wyznaczanie współczynnika załamania światła.4.1 Wyznaczanie pojemności kondensatora Do układu z Rys. 1 włączamy tylko wybrany opornik R, którego opór jest znany i kondensator C, którego pojemność trzeba wyznaczyć - Rys. 2.. Cechowanie termopary 12.. Definicja pojemności elektrycznej.Temat: Wyznaczanie współczynnika samoindukcji cewki i pojemności kondensatora.. Wyznaczanie współczynnika załamania światła.Wyznaczanie współczynnika tarcia tocznego; Wyznaczanie momentów bezwładności brył za pomocą wahadła skrętnego; Wyznaczanie pojemności kondensatora i stałej czasowej obwodu; Cechowanie termopary; Sprawdzanie praw elektrolizy Faradaya; Wyznaczanie ładunku właściwego elektronów; Wyznaczanie indukcyjności cewki i pojemności .. Włączamy generator przyciskiem ⑲. Ustawianie częstotliwości: Upewnić się, że generator ustawiony jest w trybie generacji sygnałuKomentarze .. Badanie transformatora, wyznaczanie współczynnika samoindukcji cewki i pojemności kondensatora.. CEL ĆWICZENIA a) Pomiar współczynnika samoindukcji cewki z otwartym i zamkniętym strumieniem magnetycznym,Wyznaczanie napięcia powierzchniowego i współczynnika lepkości.. E 11 I PRACOWNIA FIZYCZNA Instytut Fizyki US Temat: Wyznaczanie indukcji własnej i pojemności w obwodach prądu przemiennego Cel: Poznanie zjawisk w obwodach prądu przemiennego w układzie połączeń szeregowych RL i RC, wyznaczenie indukcji własnej cewki - samej i z rdzeniem, pojemności kondensatora ., pojemność C stanowi przerwę dla tego prądu.. Jego pojemność musi być tak dobrana, by przy przekazaniu energii kondensatorowi .Przeglądając literaturę a dokładniej kwestię zabezpieczenia obwodu przed napięciem samoindukcji cewki powstałego na skutek przerwania .. iskrzy przy rozłączaniu albo przy pomocy miernika współczynnika mocy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt