W zeszycie uzupełnij dialogi słowami z ramki następnie posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi
Odpowiedz pełnym zdaniem z użyciem partykuły "ci": 20.10.2020 o 18:54 rozwiązań: 0o swoich zainteresowaniach z dzieciństwa i o obecnych.. Uzupełnij dialog słowami z ramki.. Zwróć uwagę na to, że słowo Wrocław nie odmienia się tak, jak w języku polskim.. Wstaw zaznaczone wyrażenia z dialogu w ćwiczeniu 2. do odpowiednich kolumn .4 Odczytaj teksty w dymkach i w ramce, popatrz na rysunki.. Angielski.. Wszystko w załączniku.. I z góry dzięki jak ktoś odpowi.Angielski.Uzupełnij dialog zwrotami z ramki.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. This machine is crazy!Następnie wykonaj zadania od 2-4.. Przepisz również przykład.aga8366 Języki obce Wstaw brakujące słowa w puste miejsca.. Posłuchaj nagrania i wybierz właściwą odpowiedź: a lub b. Napisz odpowiedzi w zeszycie.. Uczeń odczytuje słowa w ramce, a następnie odnajduje je w diagramie i otacza niebieską pętlą nazwy .Zadanie z Angielskiego .. Angielski na maturze.. 8 Uzupełnij 3 zdania o sobie (podaj prawdziwe informacje).Klasa 1 a Edukacja polonistyczna:- ułóż zdania z rozsypanek wyrazowych, a następnie zapisz zdania w zeszycie (rozsypanka na Vulcanie);- zrób zdjęcie wykonanego zadania i prześlij na adres: [email protected];Edukacja matematyczna:- wykonaj zadania 1 i 2 w ćwiczeniach na str. 80.Religia:- uzupełnij w podręczniku temat 38 „Pan Jezus umiera na krzyżu z miłości do nas .Następnie w zeszycie odpowiedz na pytania..

Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.

A, jako, że nauka języków wpływa na działanie mózgu i jego rozwój, będziesz w stanie sprawniej uczyć się także innych przedmiotów!. 3 str. 60 Uzupełnij zdania właściwym słówkiem.. Sprawdź odpowiedzi słuchając nagrania.. Listen docwiczenia.pl Kod: A5C2L4 Grammar *6 Przeczytaj artykuł o zdarzeniu z wczorajszej nocy.. Wpisz rozwiązania do zeszytu.. Dołącz do nas i ucz się w grupie.Szukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język angielski?. Napisz odpowiedzi w zeszycie.. E/122 (podręcznik) Uzupełnij zdania 1-6 poprawną formą czasownika do lub go, gdzie czasownik go stosujemy z nazwami sportów i czynności .Zrób w zeszycie ćw.. Exam spot Przeczytaj tekst.. Dotyczy to wszystkich nazw miast.Z zaznaczonych liter ułóż nazwy miejsc, w których Martha i Nick zgubili swoje rzeczy.. Uzupełnij dialog słowami z ramki.. Nie przepisuj całych zdań.. 5 Ułóż dialog z wyrażeniami z ramki jak w zadaniu 1.W przypadku czasownika „to be" - „być" występują inne formy dla poszczególnych osób.Dla osób: I, he, she, it - formą przeszłą jest „was", a dla pozostałych „were".. 2 str. 60 Posłuchaj i dopasuj wypowiedzi do obrazków.. 🎓 Uzupełnij zdania odpowiednimi słowami z ramki.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Edukacja polonistyczna: Temat: Czy już potrafisz?.

Posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.

Nauka drugiego języka obcego to super stymulacja dla mózgu, który zaczyna działać na pełnych obrotach, pozwalając nam nie tylko na szybsze przyswajanie wiedzy językowej.Z nami poprawisz znacząco swoje oceny z angielskiego!. Lekcja 2 Wypisz w zeszycie słówka i wyrażenia z ćw 2 i 5 str 95; Znajdź ich polskie odpowiedniki na str. 103 i dopisz w zeszycie; Czytamy tekst na stronie 94 w podręczniku i w zeszycie wypisujemy brakujące słowa w kolejności 1-5.Zad 3.. D/122 (podręcznik) Uzupełnij zdania 1-6 słowami z tabeli ćw.. Wszystkie luki są ponumerowane.. Następnie uzupełnij tekst czasownikami z ramki w czasie past simple.- zad.. Bezsprzecznie, matura to stresujące wydarzenie, zwłaszcza, jeśli w grę wchodzi nie tylko pisemna, ale i ustna odpowiedź.Zad.3 Uzupełnij dialogi wyrazami z ramki.. Proste trzeba wstawić 4 zdania.. Dla chętnych - ćw.. 🎓 (przykład) 1. what 2. like Odpowiedź na zadanie z English Class A1.. - spróbuj samodzielnie wykonać zadania z ćwiczeń str. 78-79;Posłuchaj nagrania 8.3 - sprawdź swoje odpowiedzi, powtórz i zapamiętaj wymowę tych słów.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Odrabiamy.pl to serwis i aplikacja learningowa.. Aktualnie przeglądasz przedmiot: Język niemiecki Zadania i rozwiązania: Język niemiecki.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania..

3 Uzupełnij dialog wyrazami z ramki, zapisz odpowiedzi w zeszycie.

Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. Uzupełnij poniższe zdania.. Jeśli chcesz, posłuchaj jeszcze raz powyższego nagrania i powtórz po mnie.. Nie musisz przepisywać całych zdań.. 21.10.2020 o 11:38 rozwiązań: 0 eyeofgrey Języki obce I.. 2011-04-18 21:16:36 Uzupełnij dialog zdaniami z ramki .. 4 Przeczytaj scenki z zad.4 z podręcznika i wybierz właściwą odpowiedź a, b lub c. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. 2011-10-02 14:29:51 Uzupelnij zdania czasownikami z ramki w czasie terazniejszym 2011-07-24 17:41:12Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. KROK 10.. Jeśli w zdaniu występuje inny czasownik niż „to be", wtedy szyk zdania wygląda następująco: Podmiot + czasownik (w II formie) + reszta zdaniaW kwestii odpowiedzi może pozostańmy na razie przy miastach - nazwy państw poznasz na lekcji trzeciej.. 2013-05-19 12:03:57Przeczytaj dialog i uzupełnij luki słowami z ramki.. 4 Przepisz całe mini dialogi do zeszytu.. Zadanie 6 w zeszycie Uzupełnij dialog czasownikami z ramki.. Nie przepisuj całych zdań.Uzupełnij dialog wyrazami z ramki 2014-12-03 17:39:41 Uzupełnij dialog słowami z ramki .. 1Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź.

Sprawdź odpowiedzi słuchając nagrania; - zad.. 4 z podręcznika, str.95 (podpisz obrazki wyrażeniami z ramki - locations) i 6 (Wstaw do tekstu z lukami jeden z trzech wyrazów.). Napisz rozmowę w formie dialogu z jednym z bohaterów lektury, z którym się spotkał .. Będę bardzo wdzięczna ja ktoś teraz napisze odpowiedź!. 🎓 (przykład) 1. doing 2. she Odpowiedź na zadanie z English Class A1.. Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi: .. Jego forma pozostaje niezmieniona.. Następnie posłuchaj i sprawdź.. Zdecyduj, czy zdania (1-4) są prawdziwe (Tak), czy fałszywe (Nie).. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, czegoś nie potrafisz jestem do twojej dyspozycji na Messengerze codziennie do 15:00pobierz załącznik, wydrukuj (można napisać w zeszycie) uzupełnij i odeślij do sprawdzenia.. Wybierz odpowiedź a, b, lub c.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Wybierz poprawną odpowiedź i zapisz ją w zeszycie.. Uzupełnij tekst właściwymi wyrazami i wyrażeniami.. 4Ponownie przeczytaj tekst z ćwiczenia 3. i wybierz właściwe odpowiedzi (zdanie prawdziwe, zdanie fałszywe lub brak informacji).. Posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi nast… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Uzupełnij dialog słowami z ramki.. Uzupełnij zdania i połącz teksty z odpowiednimi obrazkami.. 1/15 4 Wybierz dziecko i napisz, jak odpowiedziałoby na te ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt