Przeczytaj tekst które z podanych odpowiedzi poprawnie go uzupełniają
Uwaga!. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.GA-P1 Strona 9 z 9 Zadanie 10.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. Uwaga!. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. (0-4) Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luki 1-5.4Przeczytaj minidialogi i zakreśl właściwe przymiotniki.. Zakreśl literę A, B albo C.. Uwaga!. 🎓 Z podanych odpowiedzi A-C wybierz tę, która poprawnie uzupełnia luki.Z podanych odpowiedzi (a, b i c) wybierz właściwą reakcję.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Uwaga!. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Zakreśl literę A, B albo C.. (0-3) Przeczytaj tekst.. To z nim zmagali się maturzyści trzeciego dnia egzaminów..

Przeczytaj trzy teksty związane z żywieniem.

(0 3) Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki Wpisz odpowiednią literę (A F) obok numeru każdej luki.. Angielski - podstawa, czyli matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym.. Uwaga!. It hasZobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przeczytaj poniższy tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. OdPrzeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Zakreśl literę A, B albo C.. Przeczytaj tekst.. A. Eltern B. Freunde C. gehen D. kannst E. machen F. weißtJeśli nie możesz znaleźć właściwej informacji, wyklucz odpowiedzi niezgodne z tekstem.. Przeczytaj teksty.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1-3.. Zakreśl literę A, B albo C. Upewnij się, że Twoja odpowiedź jest poprawna, czytając dany fragment tekstu jeszcze raz.. Zakreśl jedną z liter: A, B, C albo D.Przeczytaj tekst.. A. at B. classes C. have D. in E. lessons F. takeW zadaniach 9.1.-9.5. spośród podanych odpowiedzi (A-C) wybierz tę, która jest tłumaczeniem fragmentu podanego w nawiasie, poprawnie uzupełniającym lukę.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Uzupełnij luki 1-4, wybierając jedną z podanych możliwości a,b lub c, tak aby otrzymać logiczny, spójny i poprawny językowo teksPrzeczytaj tekst..

W zadaniach 8.1.-8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.

Zakreśl literę A, B, albo C.9 z 10 Zadanie 10.. Uwaga!. Uwaga!. Spośród wyrazów A F wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki Wpisz odpowiednią literę (A F) obok numeru każdej luki.. Wpisz .Egzamin maturalny z języka angielskiego Poziom rozszerzony - część II Strona 4 z 8 MJA_1R ROZUMIENIE PISANEGO TEKSTU I ROZPOZNAWANIE STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH Zadanie 7.. Uwaga!. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk.Strona 10 z 15 Zadanie 8.. Przeczytaj tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. 5Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. Uwaga!. Zadanie 16.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. (5 pkt) Przeczytaj tekst.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Przeczytaj tekst.. .Zadanie 8.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 8.1.-8.3.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. A. brought B. found C. noisy D. silent E. taught F. wrongPrzeczytaj tekst.. Uwaga!. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. W zadaniach 8.1.-8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstów.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki..

Przeczytaj teksty.

Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. I'll .. (0 3) Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają .. (0-5) Przeczytaj tekst.. I use / play the.Przeczytaj tekst.. 2012-02-15 18:14:50 Przeczytaj tekst .. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Jedno z zaproszeń pasuje do dwóch zdań.. (0-5) W zadaniach 9.1.-9.5. wybierz wyraz, który poprawnie uzupełnia luki w .Przeczytaj tekst.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. Uwaga!. Zadanie 9.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. Zakreśl literę A, B lub C.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 10.1.-10.3.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Z podanych odpowiedzi A-C wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i poprawny gramatycznie tekst.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania..

W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.

Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Zakreśl literę A, B albo C.. (0−3) Przeczytaj tekst.. Wpisz właściwą literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 8.1.-8.3.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt