Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia podaj imiona i nazwiska postaci
Podkreśl podpunkty, w których jest mowa o przyczynach I wojny światowej.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Porozmawiaj z koleżanką lubW tej chwili koncentruję się w 99% na języku niemieckim, udostępniam darmowe materiały, dzielę się wiedzą i doświadczeniami.. 2012-04-30 21:43:55; Przyjrzyj sie ilustracji przedstawiajacej francuski znaczek pocztowy i wykonaj polecenia.. POMOCY !DAJE NAJ !Przyjrzyj się obrazom i wpisz X w kratkę przy .Imię i nazwisko .. Zaznacz poprawne dokończenie zdań.. A- B- C- b)Poda… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Zadanie z histori!. Wykłady odbywały się w językach narodowych.. Przyjął taktykę „długiego marszu" jako formy walki z władzą komunistyczną.. grupa A: Dział: Ku niepodległej Rzeczypospolitej, test nr 7, grupa A ./26 1.. Następnie wykonaj polecenia.. a) zabójstwo w Sarajewie austriackiego następcy tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda b) konflikty polityczne i gospodarcze występujące między państwami europejskimi c) tworzenie przez Polaków .Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia.. Wykorzystaj własną wiedzę.. (podręcznik s. 194) b) Zaznacz prawdziwą informację.. a) Określ, do jakiego wydarzeniaPrzyjrzyj si ę ilustracji i wykonaj polecenia A) Podaj imiona i nazwisko postaci przedstawionej na ilustracji.. a) Podaj imię i nazwisko tego polityka..

Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia.

Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia.. Po 1984 r. został wydalony z kraju.. a) Dopasuj do każdej cyfry rzymskiej nazwę substancji z ramki poniżej lód, szkło, plastik, dwutlenek węgla, woda b) Dopasuj do każdej z cyfr rzymskich w punkcie a) oznaczających określona substancję literę z opisem właściwości z ramki poniżejPrzyjrzyj się zamieszczonej ilustracji następnie wykonaj polecenia podaj imię i nazwisko ukazanej osoby określ… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia (w podręczniku ta ilustracja znajduje się na str. 186).. 2014-05-31 10:28:44; Rozpoznaj obiekt przedstawiony na zamieszczonej obok fotografii, a następnie podaj nazwę miasta, w którym się on znajduje.. 2014-05-31 10:28:44 Przyjrzyj się ilustracji ukazującej jeden z cudów świata antycznego, a następnie odpowiedz na pytania.. a) Podaj nazwę stylu architektonicznego, który reprezentuje ta budowla.Podaj imię i nazwisko jej twórcy.. .Przyjrzyj sie ilustracji przedstawiajacej francuski znaczek pocztowy i wykonaj polecenia.. Nadaj rysunkowi tytuł.. 2011-12-07 20:33:43Przyjrzyj się ilustracji ukazującej jeden z cudów świata antycznego, a następnie odpowiedz na pytania.. 2009-09 .Podaj trzy przykłady oporu społecznego - poza działalnością podziemnej „Solidarności" - wobec władz PRL po wprowadzeniu stanu wojennego..

Podaj imiona i nazwiska postaci.

2011-12-07 20:33:43; Przyjrzyj sie ilustracji, a nastepnie odpowiedz na pytania.. Powtórz wiadomości od str. 192 do str. 198, a następnie proszę o wykonanie karty pracy.Przyjrzyj się ilustracjom przedstawiającym królów polskich rządzących w XVI w. i XVII w., .. Napisz, jaki styl architektoniczny reprezentuje przedstawiona budowla.. 1. Podaj nazwę wydarzenia z historii Polski, z któ-rym związane jest to zdjęcie.. 2. Podaj imię i nazwisko przemawiającej osoby.. 3. Przyjrzyj sie uważnie ilustracji na stronie 99 w podręczniku, przedstawiającej Śniadanie Wioślarzy i odpowiedz na następujące pytania: 1.Czym wyrózniają się spośród innych postaci wioślarzy?. 2 Zadanie.. Wiązał nadzieję na odzyskanie .. Zapoznaj się z mapą i wykonaj polecenia.. a) Jerzy Popiełuszko .Podaj imię i nazwisko postaci ukazanej na ilustracji, a następnie podkreśl informacje, które jej dotyczą.. Polecenie 3.. Polecenie 3 (2 punkty) Wykonaj polecenia.. (4 punkty) Podaj imię i nazwisko postaci , a następnie zaznacz informacje, które jej dotyczą.. Podaj dwa przykłady problemów, jakie stwarzała ta sytuacja.. 1 Zapisz w wyznaczonych miejscach imiona i nazwiska przedstawionych postaci 2 Wstaw w wolne kratki litery odpowiadające podanym opisom..

a) Podaj imię i nazwisko postaci.

Następnie wykonaj polecenia.. Wasze zapytania w librusie postaram się wyjaśnić do jutra.. Pierwsza tego typu szkoła powstała w XI w. w Bolonii.. 3.Jaki nastrój wywołuje w tobie ten obraz?. Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Materiały do serii „Podróże w czasie" pobrane ze strony S Imię i nazwisko .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Ilustracja odnosi się do .Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia.. 4.Wymień czynności, jakie wykonują .Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia.. Wyjaśnij, czym charakteryzował się pierwszy okres rządów w Polsce tej postaci.KARTY PRACY UTRWALANIE I ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU EDUKACJI POLONISTYCZNEJ imię i nazwisko nr w dzienniku klasa 1 Przyjrzyj się ilustracji.. 1. Podaj imiona i nazwiska postaci przedstawionych na ilustracji.. B) Podaj przydomek, który nosiła kobieta przedstawiona na ilustracji.Testy z histy, rozwiążesz?. 1 Zadanie.. Do XIV w. w Europie powstało tylko kilka uczelni.. Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia.. Powiedz, co tu nie pasuje.. C) Podaj imię i nazwisko polityka, kotru przyczynił się do budowy tego miejsca.1..

...Przyjrzyj sie uwaznie ilustracji i odpowiedz na pytania.

B) Podaj rok, w którym zapoczątkowano budowlę tego miejsca.. a) Określ, z jaką reformą jest związana ta ilustracja.. Liczba punktów .. / 32 1 Przeczytaj tekst.. a) Podaj imię i nazwisko tego polityka.. A- Jako prezydent Warszawy gorąco nawoływał mieszkańców miasta do obrony stolicy przed Niemcami.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Następnie wykonaj polecenie.. B. Podjął decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce.. a) Określ, z jaką reformą jest związana ta ilustracja.. "Królestwo Polskie" zniewolone, zakłute w kajdany przez dwóch cesarzy.. 2011-10-16 09:56:02 Przyjrzyj sie ilustracji , a nastepnie odpowiedz na pytania.. 3 Zadanie.. Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia.. A) Polityk, współtwórca obozu Narodowej Demokracji.. Następnie podaj, symbolami jakich krajów są przedstawione postacie.. Polecenie 3.Historia 28.04.2020r.. a) Określ, do jakiego wydarzenia odnosi się ta ilustracja.Przyjrzyj się fotografii i wykonaj polecenia.. 2.Jakie postaci towarzyszą wioślarzom?. Po prawej stronie znajduje się cesarz II Rzeszy Niemieckiej - Wilhelm II Hohenzollern.Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj polecenia.. Przyjrzyj się zamieszczonym fotografiom.. a)Zapisz imiona i nazwiska postaci z fotografii.. A) napisz z jakimi osiągnięciem gospodarczym II Rzeczypospolitej jest związana ilustracja.. 6 Przyjrzyj się ilustracji..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt