Podaj nazwę ukazanego na ilustracji wydarzenia z 1773
To są ćwiczenia Śladami przeszłości 3gimnazjum strona 62. Podaj stosowaną w historiografii nazwę wydarzenia, w związku z którym powstał plakat.. Dlaczego?. b) neogotyckiego.. 3.Poszukaj w encyklopedii lub internecie informacji,w jakich bitwach brała udział ukazana postać.Zapisz trzy z nich.,,Moja historia''klVI zeszyt ćwiczeń str.37 zad2 plis to na jutroPodaj nazwę stylu w sztuce, który reprezentuje rzeźba przedstawiona na ilustracji.. Plakat polityczny z 1945 r.Ilustracja na następnej stronie przedstawia wzgórze w Atenach.. Odpowiedź na zadanie z Wczoraj i dziś 5.. Specjalnie dla Was prezentujemy arkusze CKE i odpowiedzi, których udzielili poznańscy nauczyciele.. - Ukazana na zdjęciu budowla to Wielki Mur Chiński.. B) Napisz, w którym roku doszło do zaprezentowanego na ilustracji wydarzenia.WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2016/2017 - SZKOŁA PODSTAWOWA STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 5 z 14 Zadanie 8. Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj polecenia.. W tym celu wstaw w kratki numery od 1 do 5. utworzenie RFN wybuch powstania na Węgrzech uchwalenie Konstytucji PRL rozpoczęcie budowy muru berlińskiego zawarcie Układu Warszawskiego Na podstawie zamieszczonej ilustracji wykonaj zadania 7. i 8.. Napisz, do jakiego wydarzenia z Quo vadis Henryka Sienkiewicza nawiązał twórca obrazu.. Wyjaśnij sens karykatury.Przyjrzyj się ilustracji.Następnie wykonaj polecenia..

Podaj nazwę okręgu przemysłowego ukazanego na mapie.

2.Wyjaśnij,czego dokonał podczas,,potopu'' hetman przedstawiony na ilustracji.. W OJEWÓDZKIE K ONKURSY P RZEDMIOTOWE 2015/2016 - SZKOŁA PODSTAWOWAWyjaśnij, dlaczego ustrój polski ukształtowany w XV wieku nazywamy demokracją szlachecką Krótko i na temat Plissssssss Przegląda 0 60 pkt - 12.10.2020 (22:15)Matura 2014: Historia [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE] - podstawa, rozszerzenie.. Źródło: neewsweek.pl A) Podaj nazwę wydarzenia przedstawionego na ilustracji.. 7 z 32Ułóż w kolejności chronologicznej nazwy państw istniejących na ziemiach polskich .. Ułóż wydarzenia w kolejności chronologicznej.. A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.. Ilustracja 2.. Na podstawie poniższej ilustracji i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. d) modernistycznego.A.. P F Ilustracja 1.. Odwołując się do znajomości całego utworu Henryka Sienkiewicza, napisz, jak na dalsze losy Apostoła ukazanego na ilustracji wpłynęło to wydarzenie.Przeanalizuj ilustrację ukazującą fragment Drzwi Gnieźnieńskich, a następnie wykonaj polecenia.. Podaj, w którym roku miało miejsce 2.wymień skutki zdarzenia ukazanego na ilustracji.. (0-1) .. B. Ukazane na ilustracjach grupy społeczne mają charakter pierwotny..

Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.

Plakat polityczny z 1945 r.Na podstawie ilustracji oraz wiedzy pozaźródłowej wykonaj polecenia.. Sprawdźcie, jak Wam poszło!. Poniższa ilustracja nawiązuje do wydarzenia, które nazwano „Tańczącym kongresem".. Zapytaj.onet.pl pomoże znaleźć odpowiedzi na każde Twoje pytanie.Prezentacja na ocenę na lekcji.. To wbijające się w strzeliste wieże World Trade Center samoloty pilotowane przez .Podaj nazwę kodeksu, z którego pochodzą cytowane przepisy.. Fronton kościoła ukazanego na zdjęciu zbu-dowano zgodnie z regułami stylu a) romańskiego.. Źródło: Roszak S. (red.), Śladami przeszłości, podręcznik do historii dla gimnazjum I, Gdańsk 2009, s. 202. Podaj nazwę wydarzenia, które zostało zapoczątkowane przez ten przyjazd.. (0 - 4 pkt)Matura 2014: Historia [ODPOWIEDZI, ARKUSZE] - poziom rozszerzony.. 1.Napisz,kogo przedstawia ilustracja..

Grupę ekskluzywną przedstawiono na ilustracji 2.

Plakat polityczny z 1945 r.Najważniejsze wydarzenie dekady 2001-2010 uwieczniono na dziesiątkach albo i setkach amatorskich nagrań.. Świątynia wzniesiona ku czci Ateny Partenos4.1.. 1Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Historia from Guest Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia Odpowiedz czym zajmuje się nim ukazane na rysunku Podaj nazwę pomieszczenia klasztornego w którym mnisi wykonali przedstawioną pracęScena ukazana na obrazie rozgrywa się w Sali Sejmowej Zamku Królewskiego w Warszawie, pozornie w czasie sesji z dnia 21 kwietnia 1773 r., kiedy to, pomimo protestów niektórych posłów, skonfederowany pod przewodnictwem Adama Ponińskiego (w centrum kompozycji lewym ramieniem wskazuje gwałtownie na oddział zbrojnych jako argument .1.Napisz, jakie wydarzenie przedstawiono na obrazie.. Odpowiedź uzasadnij, charakteryzując jedną widoczną cechę tego stylu.. Ilustracja 3.. Rozpoznaj na podstawie ilustracji postaci dwóch wybitnych polskich polityków i twórców .. TEST 1. Podaj nazwę ukazanego na ilustracji wydarzenia, które zapoczątkowało rewolucję w 1905 r. Opisz reakcję władz państwowych na przedstawione wystąpienie robotnicze.. pokaż odpowiedź i schemat punktacji.. c) neoklasycystycznego.. W tym celu wstaw w kratki numery od 1 do 5. utworzenie RFN wybuch powstania na Węgrzech uchwalenie Konstytucji PRL rozpoczęcie budowy muru berlińskiego zawarcie Układu Warszawskiego Na podstawie zamieszczonej ilustracji wykonaj zadania 7. i 8..

Ułóż wydarzenia w kolejności chronologicznej.

Rozwiązania zadań.. Przyporządkuj cyfry od 1 do 3 (1 to pierwsza chronologicznie nazwa państwa polskiego na ziemiach polskich, 3 to chronologicznie ostatnia nazwa państwa) Kraj Nadwiślański Rzeczpospolita Obojga Narodów Królestwo Polskie Zadanie 20.. Pytania i odpowiedzi.. Strona 8 z 12 9.. Na podstawie ilustracji oraz wiedzy własnej podaj nazwy wskazanych świątyń.. Na podstawie ilustracji i wiedzy własnej odpowiedz na pytania.. W tym celu wstaw w kratki numery od 1 do 5. utworzenie RFN wybuch powstania na Węgrzech uchwalenie Konstytucji PRL rozpoczęcie budowy muru berlińskiego zawarcie Układu Warszawskiego Na podstawie zamieszczonej ilustracji wykonaj zadania 7. i 8. pwz: 21% .Konfederacja barska (1768-1772) - zbrojny związek szlachty polskiej, utworzony w Barze na Podolu 29 lutego 1768 roku z zaprzysiężeniem aktu założycielskiego w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej, skierowany przeciwko: kurateli Imperium Rosyjskiego, królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i popierającym go wojskom rosyjskim.Ile kosztuje?. Zadanie 8.. Ułóż wydarzenia w kolejności chronologicznej.. Matura 2014 z historii rozpocznie się 20 maja o godzinie 14.. Skąd się bierze?. Źródło: wpolityce.pl A) Podaj rok wydarzenia przedstawionego na ilustracji.6.. A) Podaj nazwę ukazanego na ilustracji wydarzenia i rok, w którym do niego doszło.Rok 1970 Wybrzeże podaj wydarzenie straju Przedmiot: Historia / Szkoła podstawowa: 2 rozwiązania: autor: Madzioletta 28.4.2010 (12:50) Podaj nazwy polskich formacji wojskowych, które powstały na terenie ZSRR Przedmiot: Historia / Szkoła podstawowa: 1 rozwiązanie: autor: wikaa13 29.4.2010 (17:27)12 z 12 Zadanie 25.. Odpowiedź uzasadnij..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt