Xvii wiek stulecie wojen karta pracy klasa 4
Pokój z Rosją kończący długoletni okres wojen o Ukrainę, nazwa pokoju pochodzi od nazwiska posła, który go zawarł.. Część wstępna - czynności porządkowo - organizacyjne, przedstawienie celów lekcji, zapisanie tematu i punktów do zeszytu.. Walka toczyła si ę ze zmienny szcz ęściem 11 lat.. Formy pracy: • indywidualna • praca pod kierunkiem nauczyciela 5.. Zwycięzca spod Wiednia.. Muzyka, Lekcja 1, 02.04.2020 Szkoła z TVP: klasa 4 .. To był rok 1683 - odpowiedź C 5.. Przyczyny wojem Polski ze Szwecją w .Punktacja i ocena 60 - 56 5 55 - 52 5-51 - 48 4+ 47 - 44 4 43 - 40 4-39 - 36 3+ 35 - 32 3 29 - 26 3-23 - 20 2+ 19 - 16 2 15 - 12 2- Szukaj publikacji Publikacje nauczycieliTest z zakresu wojen polsko-kozackiej, polsko-rosyjskiej, polsko-szwedzkiej i polsko-tureckiej.. Wojny polsko-szwedzkie 2.. Wojny polsko-rosyjskie 3.. Wojna o Inflanty.. Wczoraj i dziś / Szkoła podstawowa klasy 4-6 / Historia i społeczeństwo.. Wojny polsko-szwedzkie w XVII w.. Wojny polsko-tureckie 4.. Skutki kryzysu objawiły się w pełni na przełomie XVII i XVIII w., w tzw. okresie saskim.. Zaznacz, do której kategorii należą poszczególne sformułowania.. W ten sposób na krótko Polska i Szwecja znalazły się w unii personalnej.Wiek XVII = wiek wojen.. Do rozpoczęcia .2.. Wojny polsko-tureckie.. Rzeczpospolita w połowie XVII wieku: - kryzys w Polsce spowodowany: skutkami wojen XVII-wiecznych (śmierć 1/3 ludności; zniszczenia, brak rąk do pracy, zła sytuacja chłopów); wprowadzeniem zasady liberum veto (1652); wzrostem wpływu magnatów- 1320 r. 0-4 Umiejscowienie wszystkich wydarzeń na osi - 4 p. wojen XVII-wiecznej Rzeczpospolitej..

Jakie były skutki wojen w XVII wieku?

Dlaczego najaz szwedzki na Polskę w latach 1655-1660 nazywany jest potopem szwedzkim?. r.W wieku XVII Rzeczpospolita toczyła bardzo wiele wojen.. Dało to początek zmaganiom między tymi dwoma państwami.Chemia Nowej Ery Dziś i jutro Klasa 4 Klasa 4 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 5 Klasa 5 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 6 Klasa 6 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 7 Klasa 7 Klasa 7 Klasa 7 Klasa 7 Klasa 8 Klasa 8 Klasa 8 Klasa 8 Klasa 8 Klasa 8 Klasa 8 NOWE Słowa na start!. 16. np. reforma podatkowa - wprowadzenie tzw. poradlnego, bicie jednej monety - grosza, ujednolicenie praw - dwa kodeksy dla Wielkopolski i dla Małopolski, założenie Akademii Krakowskiej, wspieranie handlu i rozwoju miast 0-4 Właściwe wymienienie reform - 4 p.Kryzys postępował przez cały XVII wiek, choć sukcesy w wojnach utrudniały jego dostrzeżenie (stąd określenie tego stulecia - "srebrny wiek").. 1600 - 1622 - walka o Inflanty .. [podstawa programowa gimnazjum - 20.4, 21.3, 21.4 ]- Kozacy rejestrowi - ważna część armii Rzeczpospolitej w XVII wieku - przyczyny powstania kozackiego: częste zmiany rejestru, próby zmniejszenia rejestru przez szlachtę i magnaterię, traktowanie przez szlachtę nierejestrowanych Kozaków jak chłopów - 1648 wybuch powstania, Kozakami dowodził Bohdan ChmielnickiKarta pracy Proces tworzenia się granicy wschodniej w latach 1919-1921 - plik pdf Zdjęcia do karty pracy Proces tworzenia się granicy wschodniej w latach 1919-1921 - plik pdf Instrukcje dla grup - plik pdf Film Kształtowanie się granic II Rzeczpospolitej - w przygotowaniu Pytania i odpowiedzi do mapy - plik pdfKlasa 4 - karta pracy..

Tagi: karty pracy.

Utrwalenie wiadomości 1.. Czas w historii - chronologia i przedmiot jej badań - oś czasu i sposób umieszczania na niej dat - podstawowe określenia czasu historycznego (data, okres p.n.e. i n.e., tysiąclecie, wiek) - -cyfry rzymskie oraz ich arabskie odpowiedniki - (era, stulecie)epoki historyczne: starożytność, średniowiecze, nowożytność,Danuta Pikuła; miejscowość: Lendo Wielkie; dział: Szkoła podstawowa - kl. IV-VIII; nr: 8537Na podstawie tekstu z podręcznika (str. 80 - 83) uzupełnij załączoną kartę pracy ( Tytuł „ XVII wiek - stulecie wojen).. Wiek XVII to dla Polski okres bardzo niespokojny.. Wykonaj podane polecenia dotyczące zdrowego stylu życia.. Materiał zawiera 16 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków).8.. W XVII wieku zmienia się pozycja Polski na arenie międzynarodowej.. Wykonaj poniższe ćwiczenia utrwalające.. Wykonaj plakat promującyODPOWIEDZI :1 a ) dominacji; morza bałtyckiego b) tronu Szwecji c) potop szwedzki 2. to były lata 1566 - 1660, taśmy nie mam ;D 3.. Język polski, Lekcja 4, 02.04.2020 .Wiek XVII - stulecie wojen 1. a) P, b) P, c) F, d) F, e) P, f) P Absolutyzm we Francji 2.. Życzę miłego rozwiązywania Zawiera 15 pytań.. Zygmunt III - elekcyjny król Polski był jednocześnie spadkobiercą dziedzicznej korony szwedzkiej.. Po śmierci swego ojca - Jana III koronował się na króla Szwecji..

Temat: XVII wiek - stulecie wojen.

Odniósł .W XVI wieku Rzeczypospolita była silnym państwem.. Karol Suderma ński zaatakował polskie Inflanty.. Rzeczpospolita toczy wojny ze swymi sąsiadami: Szwecją, Rosją, Brandenburgią, Turcją.. „XVII wiek - stulecie wojen" - karta pracy do scenariusza lekcji, plik: -xvii-wiek-stulecie-wojen-karta-pracy-do-scenariusza-lekcji.doc (application/msword) Wczoraj i dziś .. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.Temat lekcji: XVII wiek - stulecie wojen Temat lekcji: XVII wiek - stulecie wojen .. Szkoła z TVP: klasa 4 .. Zapisz w zeszycie temat „XVII wiek - stulecie wojen".• praca z prezentacją multimedialną 4.. Nie mam Twojej mapy , też nie mam możliwości by odpwoeidzeć :) 4.. Zaloguj się Załóż konto .. Polska w świecie.. Pocz ątkowo wojsko polskie dowodzone przez hetmana Jana Karola Chodkiewicza pokonało armi ę szwedzk ą w bitwie pod Kircholmem w 1605 .. Udostępnij: Twitter; Facebook; Dodaj do ulubionych: Lubi .Łamigłówka kl. 4-5: Dzień Niepodległości - Historia niewoli (wersja bc) // wydarzenia z czasu zaborów (czytanie ze zrozumieniem, oś czasu) Pisanie z przyjemnością: Pamiętnik - Pewien pamiętnikarzProszę przeczytać temat 2: XVII wiek- stulecie wojen.. A 6. liberum veto - możliwość zerwania obrad sejmu przez sprzeciw nawet pojedynczego posła..

Plik PDF XVII wiek - stulecie wojen.

Rozwiąż krzyżówkę dot.. Wojny polsko-kozackie (powstanie Chmielnickiego) Wojny polsko-szwedzkie rozpoczęły się już w 1600 roku, gdy Zygmunt III Waza (król Polski) został odsunięty od tronu szwedzkiego.. Początkowo wojny przynosiły jej zdobycze terytorialne, tak że osiągnęła największy obszar w swojej historii (prawie milion kilometrów kwadratowych).4.. Czym była husaria?. Uzupełnij kartę pracy „Uzależnienia i ich skutki" 2.. Zadanie 1.. Przebieg lekcji: A.. Jednocześnie musi walczyć z własnymi poddanymi - Kozakami i Ukraińcami.. Zaloguj się, by mieć dostęp do .SCENARIUSZ LEKCJI HISTORII W KLASIE IV Temat: Wiek XVII - stulecie wojen - wojny polsko-tureckie Autor: Barbara Gula-Araya Cel ogólny: zapoznanie uczniów z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi wojen z Turcją Cele szczegółowe: Uczeń: - wskazuje na mapie terytorium Rzeczypospolitej w XVII wieku, jej sąsiadów oraz Wiedeń,„XVII wiek - stulecie wojen" - scenariusz lekcji, plik: -xvii-wiek-stulecie-wojen-scenariusz-lekcji.doc (application/msword) Wczoraj i dziś4.. A. Armand Richelieu - racja stanu, B. Ludwik XIV - absolutyzm 3. racja stanu - wyższość interesu państwa nad innymi interesami i normamiMateriał składa się z sekcji: "Europa zmierza ku nowoczesności", "Rzeczpospolita Jana III Sobieskiego".. Co wydarzyło się w Wiedniu w 1683 r?. ćwiczenia; przyroda: Przygotowujemy się do sprawdzianu pisemnego z działu.. a. wojna 1620-1621 - klęska wojsk polskich w bitwie pod Cecorą (1620 r.) - śmierć hetmana Stefana Żółkiewskiego - skuteczna obrona Chocimia pod wodzą hetmana Jana Karola Chodkiewicza (1621 r.) b. wojna 1672-1676 - zdobycie przez wojska tureckie Kamieńca Podolskiego (1672 r.)XVII wiek - stulecie wojen Czy osiągnęliśmy cel?.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt