Opis przypadku pacjenta z mukowiscydozą




Choroba została zdiagnozowana 12 lat temu, chociaż pacjent nie przypisywał jej Całość niniejszej pracy zamyka rozdział III, w którym przedstawiłam studium przypadku oraz proces pielęgnowania osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym.postępowania z pacjentem onkologicznym jest bardzo ważna, gdyż pielęgniarka może się spotkać na każdym oddziale z pacjentem z chorobą nowotworową, nieko-niecznie płuca [8, 9].. Jest ona uwarunkowana genetycznie, co oznacza, że chorzy na mukowiscydozę posiadają zmutowany gen, który powoduje nieprawidłową pracę komórek wydzielniczych znajdujących się w wielu organach ludzkiego organizmu.Mukowiscydoza (z ang. cystic fibrosis, CF) jest najczęściej występującą chorobą genetyczną u ludzi.. Pacjent 65-letni, obciążony nadciśnieniem tętniczym, został przyjęty po raz pierwszy do Kliniki Hematologii i Transplantologii (KHiT) Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku w 2013 roku ze szpitala w Sztumie z podejrzeniem NH.. Częstość jej występowania wzrasta wraz z wiekiem, z 26% w 10-20 rż do 50% w 30 rż.. Stan zagrożenia życia w pediatrii - zaostrzenie astmy oskrzelowej -opis Reakcja anafilaktyczna jako stan zagrożenia życia - opis Istota pielęgnowania pacjenta po .Opis sytuacji zdrowotnej pacjenta.. Diagnoza 1) Lęk spowodowany deficytem wiedzy odnośnie choroby.. i przebywał na nim do 05.10.2014r..

Opis przypadku Pacjent W.G.

Cel opieki pielęgniarskiej: Wyeliminowanie lęku oraz edukacja pacjenta i jego rodziny.. Ból pojawił się w godzinach rannych, po porannym posiłku, utrzymywał się od około 5 godzin, promieniował do szczęki i nie ustępował w spoczynku.Opis przypadku pacjenta z ostrym zapaleniem trzustki OPIS PRZYPADKU: Pacjent Krzysztof K., lat 60 przyjęty do oddziału wewnętrznego z powodu silnego bólu brzucha promieniującego do pleców.. Przypuszcza się, że dornaza alfa jest metabolizowana przez proteazy obecne w płynach biologicznych.. Leczenie żywieniowe w przypadku tej grupy chorych ma zapewnić odpowiednią podaż kalorii i białka, a jednocześnie zmniejszyć ilość produkowanego przez ich organizm dwutlenku węgla.. Przyczyną hospitalizacji było zaostrzenie POChP.. nie powiązano z mukowiscydozą epizodu tzw. ekwiwalentu niedrożności smółkowej, pomimo dość charakterystycznego przebiegu klinicznego i typowego obrazu śródpoperacyjnego.. Należy do chorób uwarunkowanych genetycznie.. Pomoc tym osobom powinna być też nastawiona na edu-kowanie ich w zakresie przystosowania swojego mieszkania, aby zminimalizo-wać ryzyko upadku..

Opis przypadku.

Pacjenci powinni tutaj pamiętać o zlikwidowaniu progów,ratunkowym wobec pacjenta z anafilaksją 2019 23.. Występuje podwyższona temperatura ciała 38,2 st.C.. Sześćdziesięcioletni pacjent od ponad 20 lat leczony z powodu schizofrenii.. Funkcjonowanie dziecka z mukowiscydozą 7.2.2 Opieka pielęgniarska nad pacjentem z dusznicą bolesną - studium Opis przypadku pacjenta w weiku 54 lat leczonego na nowotwór złośliwy odbytnicy.. w trybie pilnym.. Plan działań pielęgniarskich: - wyjaśnienie istoty choroby, objawów, leczenia, powikłań,Chory lat 64, z wywiadem nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii, choroby niedokrwiennej serca, po zawale serca ściany przedniej i po angioplastyce gałęzi międzykomorowej przedniej z implantacją stentu DES, z przewlekłą niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory, wywiadem nadużywania alkoholu.. Przed przejściem na rentę6.2.. Omówienie 6.5.. Pacjent osłabiony,brak apetytu,wezwano lekarza rodzinnego z powodu,że pacjent jest po amputacji kończyny dolnej w wyniku działań wojennych.Porusza się na wózku inwalidzkim Mieszka z żoną w mieszkaniu dwupokojowym na trzecim piętrze.Pacjenci z mukowiscydozą są wyjątkowo predysponowani do rozwoju przewlekłego procesu zapalnego w układzie oskrzelowo-płucnym..

Chory jest ...Proces pielęgnowania pacjenta z mukowiscydozą.

Plan opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z zaaspirowaną gumą do żucia do dróg oddechowych 6.4.. Przykładem różnej tolerancji niewielkiej niedoczynności tarczycy jest przypadek dwóch pacjentek z niedoczynności .pacjenta z mózgowym porażeniem dziecięcym.. Pacjent w stanie zagrożenia życia, Pacjent z założonym cewnikiem moczowym, Pacjent z założonym wkłuciem tętniczym, obwodowym, .. Proces pielęgnowania pacjenta z zespołem depresyjnymOpis przypadku Chory W.L.. Opisy pacjentów z chorobami tarczycy.. Hiszpański naukowiec Xavier Estivill z Instytutu Badań Raka w Barcelonie ocenił w 1993 roku, że wiek najczęstszej mutacji w .Przypadek mukowiscydozy u 15-letniego chłopca leczonej jako choroba trzewna i gruźlica płuc.. Chory zgłosił się do szpitala z powodu występujących od kilku miesięcy licznych .dzonego wywiadu (z chwilą poprawy stanu psychofizycznego) oraz danych zhistorii choroby i analizy dokumentacji medycznej.. CFRD głównie występuje u pacjentów z mutacjami związanymi z zewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki.U pacjentów z mukowiscydozą po inhalacji 2,5 mg dornazy alfa w ciągu 15 min średnie stężenie leku w plwocinie wynosiło ok. 3 µg/ml; t 1/2 jest bardzo krótki.. Szacuje się, że występuje ona u 1 na 3500 noworodków.. Do szpitala został przy-wieziony przez Pogotowie.Opisy pacjentów z chorobami tarczycy..

MukowiscydozaOpis przypadku chorobowego.

Każdy z nas ma dwa garnitury genów decydujących o naszym rozwoju, wyglądzie, zachowaniu, zdrowiu i chorobach.Pacjenci dotknięci mukowiscydozą cierpią z powodu hiperkapnii.. Pielęgniarstwo Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem pediatrycznym z anafilaksją - studium przypadku 2019 24.. U pacjentów z dodatkową hiperkapnią w diecie powinna znaleźć się odpowiednia ilość białka i kalorii przy jednoczesnym zmniejszeniu produkowanego przez nich dwutlenku węgla (do tego pomocna okazuje się dieta wysokotłuszczowa).Mukowiscydoza jest wrodzoną, genetycznie uwarunkowaną chorobą.. U chorych z mukowiscydozą dochodzi do zalegania gęstej wydzieliny i tworzenia się czopów śluzowych w różnych narządach w organizmie, takich jak: płuca, trzustka, wątroba czy jelita.CEL: Celem pracy jest opisanie mukowiscydozy i fizjoterapii stosowanej w tej jednostce chorobowej oraz zaprezentowanie konkretnego przypadku i stosowanych metod rehabilitacyjnych.MATERIAŁ I METODA: Praca zawiera opis przypadku pacjentki w wieku szkolnym z mukowiscydozą.Mukowiscydoza jest przewlekłą chorobą dotyczącą przede wszystkim układu oddechowego i pokarmowego.. W Polsce żyje ok. 1200 osób chorych na mukowiscydozę, w tym ok. 300 dorosłych.Pacjenci z mukowiscydozą zagrożeni są niedożywieniem, dlatego stosuje się u nich specjalne diety.. Deficyt wiedzy rodziców dotyczący możliwości zakażenia wewnątrz szpitalnego przeniesionego przez rodziców dziecka hospitalizowanego z powodu ostrej biegunki; Deficyt wiedzy pacjenta dotyczący stosowania diety cukrzycowej; Meta .Proces pielęgnowania pacjenta z zagrożeniem życia Kategoria » Chirurgia Problemy pielęgnacyjne: 5.. Ten ostatni postulat można spełnić poprzez stosowanie diet wysokotłuszczowych.Zagrożenie życia pacjenta spowodowane masywnym krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego.. Przykłady w chorobach tarczycy.. Pielęgniarstwo Zadania personelu pielęgniarskiego w opiece nad pacjentem z urazem klatki piersiowej 2019 25.. Pielęgniarstwo Opieka nad pacjentem z niewydowlnością .. Został przyjęty do Oddziału Kardiologii z powodu .Wraz z wydłużeniem życia chorych na mukowiscydozę, cukrzyca stała się najczęstszym jej powikłaniem.. Chory odczuwa nudności oraz wymiotuje.. Od czasu identyfikacji genu choroby istnieją możliwości określenia daty i miejsca pochodzenia CF.. Opis przypadku.. został przyjęty na oddział 27.09.2014r.. Podsumowanie.. lat 45 zgłosił się do lekarza pierwszego kontaktu z bólem w klatce piersiowej, który wystąpił u niego po raz pierwszy w życiu.. Według najnowszych badań, co 25 osoba jest nosicielem genu mukowiscydozy, a na 2500 noworodków jeden rodzi się z mukowiscydozą.. Wskazania.. Mukowiscydoza szczególnie występuje u Europejczyków i Żydów aszkenazyjskich.. Mukowiscydoza (zwłóknienie torbielowate trzustki, ang. cystic fibrosis - CF) jest to choroba, która dotyka ludzi od wielu tysięcy lat.. Opis przypadku Czterdziestosze cioletni chory, z wykszta łceniem śred-nim, od 18 lat był na rencie.. Studium przypadku dziecka z zaaspirowaną gumą do żucia do dróg oddechowych 6.3.. OPIS PRZYPADKU .. .Realizowana procedura badawcza była zgodna z Deklaracją Helsińską..



Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt