Substancje o znaczeniu biologicznym prezentacja
Jest produktem fotosyntezy.. „Substancje o znaczeniu biologicznym" - grupa A i B, plik: sprawdzian-3-substancje-o-znaczeniu-biologicznym-grupa-a-i-b.doc (application/msword) Chemia Nowej ErySubstancje o znaczeniu biologicznym , 3 , Chemia Nowej Ery , Chemia , Gimnazjum , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plSprawdź się - Substancje o znaczeniu biologicznym 123 Zaznacz nazwę grupy substancji, które są materiałem budulcowym dla organizmu.. • Pogłębianie umiejętności pracy w grupie.Substancje o znaczeniu biologicznym: a) tłuszcze (stałe i ciekłe), b) białka (proste i złożone), c) cukry - węglowodany (proste i złożone: dwucukry i wielocukry).. Oprawa: 2 cienkie metalowe listwy - górna z zawieszką.Sprawdzian: Substancje o znaczeniu biologicznym Sprawdzian składa się z dwóch części.. Pełnią one różne funkcje, m.in. budulcową, energetyczną, transportową, regulującą i ochronną.SUBSTANCJE O ZNACZENIU BIOLOGICZNYM: .. substancji o barwie brunatnej - Ag 2O (powstałej z reakcji AgNO 3 z NaOH) - na ściankach probówki wytrąca się warstewka srebra- lustro srebrowe.. Żółta substancja ciekła, nierozpuszczalna w wodzie.. Klasa: III gimnazjum Prowadzący: Katarzyna Kaszuba Cel lekcji: Zdefiniowanie pojęcia cukry jaki węglowodany.. TŁUSZCZE - są to mieszaniny estrów wyższych kwasów karboksylowych i gliceryny.. Ocena.. ul. Nałkowskich 110, 20-824 Lublin..

Learn moreSubstancje o znaczeniu biologicznym - LearningAppsKontakt.

Cele szczegółowe: a) Wiadomości: • Uczeń definiuje pojęcie cukry oraz dokonuje podziału na grupy.Sprawdzian: "Substancje o znaczeniu biologicznym" | Chemia Nowej Ery | Klasa 8 | Chemia | sprawdzian po dziale 5.Żaden związek chemiczny nie pozostaje bez wpływu na organizm, przy czym nieraz jest to działanie pozytywne , a niejednokrotnie może być negatywne .. Tłuszcze (glicerydy) - mieszaniny estrów wyższych kwasów karboksylowych (tłuszczowych) i glicerolu.. Część pierwsza zawiera 10 zadań testowych (każde za 1 punkt).. Wprowadzenie podziału cukrów.. 3.Substancje o znaczeniu biologicznym SACHARYDY Sacharydy, monosacharydy Pierwiastki , które wchodzą w skład sacharydów : węgiel - C wodór - H tlen - O Podział sacharydów : Proste: Złożone: * monosacharydy * oligosacharydy * polisacharydy Wzór ogólny sacharydów: Cn(H2O)m Wzory sumaryczne glukozy i fruktozy: Definicje : Cukry -organiczne związki chemiczne składające się z atomów .Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym.. Elementy struktury projektu: 1.. Zagrożeniem biologicznym mogą być również substancje stanowiące zagrożenie dla zwierząt.Jednak, aby je utrzymać, nie wolno miodu podgrzewać powyżej temperatury 48-49 o C, gdyż prowadzi to do utraty wszelkich właściwości biologicznych i miód staje się słodzikiem..

Pełnią funkcję energetyczną.test > Substancje o znaczeniu biologicznym.

Cele lekcji Uczeń potrafi: - podać nazwy głównych substancji o znaczeniu biologicznym - wyjaśnić znaczenie energii słonecznej w przemianach biologicznych - zapisać równanie reakcji fotosyntezy - wymienić związki, które zawiera żywność - potrafi omówić piramidę .Chemia Nowej Ery Rozdział III / Substancje o znaczeniu biologicznym.. W każdym zadaniu należy wskazać jedną poprawną odpowiedź.. Jest pozyskiwana z nasion słonecznika.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.. Składniki żywności (składniki odżywcze) - to składniki, które człowiek przyjmuje głównie z pokarmem.. Produkty spożywcze bogate w: • białka mięso czerwone, drób, ryby, nabiał, jaja - pochodzenia zwierzęcegoChemia organiczna (3) - Substancje o znaczeniu biologicznym Właściwości fizykochemiczne białek Białka Podstawowe składniki żywności - charakter lekko zasadowy, - ulegają denaturacji, koagulacji wysalaniu, reakcjom ksantoproteinowej i biuretowej, - efekt Tyndalla (roztwór białka iKonspekt do lekcji biologii Temat: Substancje o znaczeniu biologicznym - cukry.. • Kształtowanie kreatywności i umiejętności prezentacji.. 1.Substancja niebezpieczna - substancja chemiczna albo mieszanina substancji chemicznych, która ze względu na swe właściwości fizyczne, chemiczne lub biologiczne może, podczas ich stosowania lub użytkowania, stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia człowieka bądź wywierać szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.a) 4:3 b) 2:7 c) 1:1 18) Glukoza używana jest do produkcji witaminy : a) A b) C c) B12 19) Ściany komórkowe grzybów zbudowane są z : a) Celulozy b) Chityny c) Grzyby nie mają ścian komórkowych 20) Kleik skrobiowy powszechnie znany jest jako: a) Krochmal b) Pokarm dla noworodków c) Trująca substancja 21) Jaką właściwość fizyczną .This site uses cookies for analytics, personalized content and ads..

DISACHARYDYPoniżej podano opisy kilku substancji o znaczeniu biologicznym.

Mogą to być odpady medyczne, np. mikroorganizmy, wirusy lub toksyny (pochodzenia biologicznego), które mogą zagrażać życiu człowieka.. Adres e-mail: [email protected] zagrożenia biologicznego określa się organizmy lub substancje pochodzenia organicznego, które stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka.. test > Poznajemy tłuszcze.. Cele lekcji - uczeń po zajęciach potrafi: wyjaśnić, co to są izomery, wysalanie, koagulacja, denaturacja wymienić właściwości i zastosowania białek, tłuszczów, cukrów;V.. Część druga składa się z innego typu zadań.SUBSTANCJE O ZNACZENIU BIOLOGICZNYM autor: Martyna Zawadzka SUBSTANCJE O ZNACZENIU BIOLOGICZNYM: tłuszcze białka sacharydy TŁUSZCZE Co to są tłuszcze?. Pogłębianie umiejętności pracy w grupie.Temat lekcji: SUBSTANCJE CHEMICZNE O ZNACZENIU BIOLOGICZNYM 1.. Pod względem chemicznym tłuszcze są:Sprawdzian 3.. Substancja stała o słodkim smaku.. Konspekt zawierający: tytuł projektu edukacyjnego, czas trwania projektu, datę rozpoczęcia i zakończenia projektu, wymagania wstępne (umiejętności, wiedza), cele,Play this game to review Organic Chemistry.. Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym - podsumowanie Białka, tłuszcze i cukry należą do substancji chemicznych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu..

Cele projektu • Podsumowanie i pogłębienie wiadomości na temat substancji o znaczeniu biologicznym.

A. sacharydy B. białka C. tłuszcze D. witaminy Oceń prawdziwość podanych zdań.. Kształtowanie badawczego sposobu myślenia.. Powstają w reakcji estryfikacji, którą można przedstawić ogólnym zapisem:ZIAŁ: Substancje o znaczeniu biologicznym TMAT: Powtórzenie wiadomości z działu „Substancje o znaczeniu biolo-gicznym".. Bardzo ważnym, z punktu widzenia konsumenta, produktem pszczelim jest pyłek kwiatowy , który jest bardzo bogaty w :Nasi Absolwenci.. Model Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 9 w Katowicach; Informacje na temat uczniów uczęszczających do Gimnazjum nr 23 w Katowicach w latach 2014-2016 Określenie znaczenia cukrów z organizmie człowieka.. Dlatego należy dokładnie czytać etykiety i ulotki dołączone do produktów.. Dotyczy to w równej mierze jedzenia napojów, jak i lekówW ramach tego projektu badane były właściwości fizyczne i chemiczne substancji organicznych takich jak: białka, tłuszcze i cukry.. Prezentacja projektu edukacyjnego - publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt