Plaquenil charakterystyka produktu leczniczego
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 2 mg melatoniny.Hreferralspctrackpl 1 ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2 1.. Sprawdź na KtoMaLek.pl, w których aptekach kupisz Plaquenil od ręki.. francuskiego Charakterystyki Produktu Leczniczego Plaquenil, 200 mg, tabletki powlekane zarejestrowanego we Francji.Poniżej informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku Plaquenil®.. Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. Tabletka powlekanaCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. ***** WAŻNE PRZYPOMNIENIE O EZPIE ZEŃSTWIE STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO PLAQUENIL® Główne działania niepożądane hydroksychlorochiny opisano w Charakterystyce Produktu Leczniczego.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 gram kremu zawiera 250 mg glikolu propylenowego Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 50 mg alkoholu cetostearylowego na gram kremu.Faza Kryteria Dawkowanie produktu leczniczego Rydapt Indukcji, konsolidacji i leczenia podtrzymującego Nacieki w płucach stopnia 3/4 Przerwać podawanie produktu leczniczego Rydapt przez pozostałą część cyklu.. Jeśli czwarta infuzja zakończy się bezCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKO ŚCIOWY I ILO ŚCIOWYCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA..

plaquenil_200_mg_chpl_03_2020 PDF Tłumaczenie z jęz.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru (Aciclovirum) i 10 mg hydrokortyzonu (Hydrocortisonum).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ibufen dla dzieci o smaku malinowym, 100 mg/5 ml, zawiesina doustna 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fluarix Tetra, zawiesina do wstrzykiwa ń w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion, inaktywowana) 2.Istnieją pewne doświadczenia z podawaniem produktu leczniczego Lucentis jednocześnie z wykonywaniem fotokoagulacji laserowej (patrz punkt 5.1).W przypadku wykonania fotokoagulacji laserowej i podawania leku tego samego dnia, podanie produktu leczniczego Lucentis należy wykonać co najmniej 30 minut po wykonaniu fotokoagulacji laserowej.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka z proszkiem zawiera 42,5 mg soli sodowej omeprazolu, równoważność 40 mg omeprazolu.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 5 ml zawiesiny zawiera 100 mg ibuprofenu (Ibuprofenum).. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane..

Podawanie produktu leczniczego Alunbrig należy wznowić w kolejnej mniejszej dawce zgodnie z Tabelą 1.

Produkt leczniczy należy przyjmować raz w tygodniu.. Augmentin, 875 mg + 125, mg tabletki powlekane .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zovirax Duo, (50 mg + 10 mg)/g, krem 2.. 4.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. Podczas stosowania w zatwierdzonych wskazaniach zalecanej dziennej dawki tj.W charakterystyce produktu leczniczego Plaquenil nie ma odnotowanej informacji o tym, aby substancja w nim zawarta wchodziła w interakcję z paracetamolem, a więc można te leki zastosować jednocześnie,.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. • Jeśli niezakaźne zapalenie płuc wystąpi ponownie, produkt leczniczy Alunbrig należy całkowicie odstawić.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. - sprawdź gdzie kupisz lek!. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO EVRA, (203 mikrogramy + 33,9 mikrogramów)/24 godziny, system transdermalny, plaster 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Circadin 2 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO AmBisome liposomal 50 mg proszek do sporządzania dyspersji do infuzji 2.. Xefo Rapid 8 mg tabletki powlekane .. Należy monitorować morfologię krwi i parametry krzepnięcia u pacjentów ze schorzeniami predysponującymi do krwawieńCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ..

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda fiolka produktu AmBisome zawiera 50 mg amfoterycyny B (Amphotericinum B) w liposomach.

Przeczytaj ulotkę leku Plaquenil.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Omeprazol Mylan, 40 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2.. Każda tabletka powlekana zawiera 875 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci klawulanianu potasu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka zawiera 250 mg chlorochiny fosforanu (Chloroquini phosphas).Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.Plaquenil (0,2 g, 60 tabl.). Lekarz może określić na recepcie dzień przyjmowania leku.. PNEUMOVAX 23 Szczepionka przeciw pneumokokom, polisacharydowa, roztwór do wstrzykiwań .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. Trexan, 10 mg, tabletki .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy system transdermalny, plaster o powierzchni 20 cm2 zawiera 6 mg norelgestrominu (NGMN,Informacje dotyczące dawkowania aksytynibu, patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego produktu zawierającego aksytynib.. Osoby należące do fachowegoCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Arechin, 250 mg, tabletki 2.. Wznowić podawanie produktu leczniczego Rydapt w takiej samej dawce, gdy naciek zmniejszy się do stopnia ≤1.Stosowanie produktu leczniczego Stivarga wiązało się ze zwiększoną częstością występowania zdarzeń krwotocznych, a niektóre z nich skutkowały zgonem (patrz punkt 4.8)..

Premedykacja Przed pierwszymi 4 infuzjami produktu leczniczego Bavencio pacjenci powinni otrzymać premedykację lekiem antyhistaminowym i paracetamolem.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO TETRAXIM, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona) i poliomyelitis (inaktywowana), adsorbowana 2.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Każda tabletka powlekana (quick release) zawiera 8 mg lornoksykamu.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sodu benzoesan (E 211), maltitol ciekły (E 965), sód.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1..Komentarze

Brak komentarzy.