Sprawozdanie nauczyciela stażysty tabela
wtorek, 8 października 2019 27.Zamieszczam tu: > moje sprawozdanie stażysty<, jako zobrazowanie, tego o czym pisałam.. - 31.05.2011r.SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA STAŻYSTY ZA OKRES 1 IX 2009 - 31 V 2010r.. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Tychach .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego Działając zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego, składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2016/2017.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko: Karolina Tarnowska Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Drobninie Dyrektor: Elżbieta Juskowiak Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.Pamiętaj, że w swoim sprawozdaniu wcale nie musisz skupiać się na paragrafach (5 czy 8) dotyczących powinności czy wymagań.. Gdańsk.. Pamiętam, że kiedy zaczynałam pracę, czułam się podobnie, dlatego .Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego teczka nauczyciela stażysty.. W naszym serwisie znajdziesz wiele przykładowych planów rozwoju zawodowego, sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, opisów i analiz przypadków rozpoznania oraz rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych..

Efekt działania: Napisanie sprawozdanie.

9.Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego.nauczyciela stażysty, zapoznanie go z dokumentami obowiązującymi w danej szkole, w szczególności .. napisanie sprawozdania.. Przedstawiciele tego zawodu dokładnie wiedza, jak może przebiegać ścieżka ich kariery i co muszą zrobić, by zdobyć kolejny stopień.nauczyciela stażysty Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Nauczane przedmioty:biologia, chemia, matematyka, fizyka .. Ja jednak, czując niedosyt dopisałam co nieco od siebie.Kolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4.. Zgłębiając przepisy oświatowe po raz pierwszy, możesz poczuć się przytłoczona/-y skomplikowanymi sformułowaniami, szczegółowymi paragrafami i wieloma wymaganiami, które musisz spełnić.. 5 „Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w .W 2000 roku został wprowadzony awans zawodowy nauczyciela, który ściśle określony jest w Karcie Nauczyciela i rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli..

Sprawdź, jak wyglądają plany rozwoju nauczyciela na naszej stronie: Plany rozwoju zawodowego.

Pod sprawozdaniem, własnymi opracowaniami, opisami i analizami, sprawozdaniami, wnioskiem skła­damy własnoręczny podpis.. Typ szkoły: szkoła ponadpodstawowa, szkoła podstawowa Początek stażu: wrzesień 2020.. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć , na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.. NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO Celem podjęcia dziewięciomiesięcznego stażu było zapoznanie się z pracą w szkole, specyfiką placówki i środowiska, wdrożenie się do pełnienia obowiązków oraz bycie jak najlepszym nauczycielem.. Joanna Wyrostkiewicz.. nauczyciel stażysta; wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym .1 Jak przedstawić sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty?. KoszalinSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Anna Jankowicz Okres stażu: od 1 września 2008 r. do 31 maja 2009 r. Miejsce pracy: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Stanowisko: nauczyciel-bibliotekarzSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO..

U mnie w pracy (te dobre, parę lat temu) dyrekcja, preferowała sprawozdanie stażysty, w formie tabeli.

Na wysokość zarobków nauczycieli, oprócz pensji zasadniczej wpływają również różne dodatki (m.in. wysługa lat, dodatek wychowawczy lub motywacyjny).Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko: Katarzyna Lisowska Nazwa i adres szkoły: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w BystrzycySprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r. Plan rozwoju zawodowego realizowałam systematycznie i zgodnie z ustalonym harmonogramem.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego w roku szkolnym 20012/2013.. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię: Dominika Nazwisko: Winiarska Stanowisko: Nauczyciel - wychowawca świetlicy Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie Data odbywania stażu: 1.09.2013 - 31.05.2014 Opiekun stażu : mgr Monika MisztalNiniejsze sprawozdanie obejmuje okres dziewięciu miesięcy mojej pracy pedagogicznej..

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Anna Kiełb Ustawa Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.

Nauczycielem stażystą zostają osoby, które nie mają jeszcze żadnego stopnia awansu zawodowego.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Przypominamy opiekunowi stażu o przedłożeniu dyrektorowi szkoły projektu oceny dorobku zawodowego.Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.. Tabela jest formąprostszą,nie wymaga budowania pełnych zdań,ale trudniej na jej podstawie stworzyćsprawozdanie.. Nauczyciel stażysta.. Sprawozdanie z realizacji stażu n-la mianowanego (2020-10-18) opis.Imię i nazwisko: mgr Anna Pawelak Data i miejsce urodzenia: 17 czerwca 1985r., Łódź Placówka oświatowa: Przedszkole Miejskie Nr 230 w Łodzi, ul.Przylesie 22 Stanowisko: Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego Staż pracy pedagogicznej: 10 lat Wykształcenie: Magister, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Barbara BarcikowskaAwans zawodowy nauczyciela Drogi Użytkowniku!. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego.. 8.Przygotowanie sprawozdania z realizacji stażu Przygotowałam sprawozdanie dotyczące przebiegu realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela, sprawozdanie z realizacji w okresie ostatnich 3 lat zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, potwierdzone przez właściwy organ organizacji związkowej, w której nauczyciel pełni funkcję z wyboru.Awans zawodowy jest jednym z nieodzownych elementów pracy nauczyciela w realizacji jego pnącej się ścieżki zawodowej.. Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. Pracę w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego im.. Renata Piechowska.. 1,Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r.w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust.. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust.. Przepisy regulujące zapisy dotyczące awansu (Ustawa Karta Nauczyciela, rozdział 3a, czy akt wykonawczy jakim jest rozporządzenie) nigdzie nie zawierają informacji o tym, iż sprawozdanie ma być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem.Zarobki nauczycieli uzależnione są od posiadanego wykształcenia oraz stopnia awansu zawodowego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt