Kryteria oceny charakterystyki postaci literackiej
Zainteresowanie , zdolność ,itd1.. Błąd rzeczowy zakłócający logikę wypowiedzi powoduje .Kryteria oceny pisemnych form wypowiedzi Kryteria oceny zaproszenia Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Wskazanie adresata, nadawcy, miejsca, czasu, celu [kogo zapraszamy, kto zaprasza, gdzie, kiedy, na co] 0-1 p. II Zastosowanie wyrazów o charakterze perswazyjnym - co najmniej jeden 0-1 p. III Spójność tekstu 0-1 p. IVKRYTERIA OCENY FORM WYPOWIEDZI CHARAKTERYSTYKA Kryteria ogólne Kryteria szczegółowe Punktacja realizacja tematu, treść • zgodność z tematem • przedstawienie postaci • opis wyglądu zewnętrznego • nazwanie i opisanie cech charakteru, osobowości, umysłu • uzasadnienie podanych cech przykładamiPlan opisu postaci literackiej.. Zachowuje formę opisu (przedstawia postać, opisuje jej wygląd, sposób ubierania się, cechy usposobienia, ocenia bohatera).KRYTERIA OCENY CHARAKTERYSTYKI .. 0 punktów* Realizacja tematu.. Liczba punktów.. II.KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VII - nowa podstawa programowa .. Numer kryterium Kryteria.. Tworzymy ją, zestawiając cechy obu postaci wg planu zwyczajnej charakterystyki: 1.Charakterystyka pana Tomasza i ocena postaci • Charakterystyka niewidomej dziewczynki • Wyjaśnienie tytułu - rola karatynki w utworze • Problem skrzywdzonego dziecka przedstawiony w utworze • Katarynka jako nowela; Wszelkie prawa zastrzeżone reklama, kontakt - Polityka cookies.Charakterystyka Heraklesa..

Kryteria oceny charakterystyki postaci literackiej .

4. uzasadnienie podanych cech.. Numer kryterium Kryteria Liczba .. Zgodno ść cało ści tekstu z tematem.. Przedstawienie postaci - imię i nazwisko - wiek, miejsce zamieszkania - wykształcenie 2.. 3. nazwanie cech.. To jest tylko w charakterystyce.. :) doładuj komentarze.. pisemnych błędy.. Zdający powinien zrozumieć problem postawiony w poleceniu i sformułować stanowisko będące rozwiązaniem problemu.. Title: Kryteria oceny charakterystyki porównawczej postaci literackich Author: XX Last modified by: Marzena Created Date: 1/3/2009 4:43:00 PM .otrzymuje tylko i wyłącznie punkty za kryteria VI-VIII.. Zgodność pracy z tematem 0 - 1p.. 2010-03-12 19:37:47 Załóż nowy klubKryteria podają listę umiejętności, którymi uczeń musi wykazać się na daną ocenę po spełnieniu wymagań na oceny niższe.. Napisz jego charakterystykę.. 2012-09-16 11:51:05Przykładowe kryteria oceny charakterystyki: Oceniane cechy wypowiedzi ucznia.. charakterystyka I. Zachowana forma charakterystyki (przedstawienie postaci, nazwanie cech wyglądu, charakteru, osobowości, ocena postaci).. Przedstawienie postaci (co najmniej cztery informacje) 0 - 1p.. Pisze pracę zgodnie z tematem.. Charakterystyka.. Odmiany charakterystyki indywidualna, porównawcza, zbiorowa autocharakterystyka bezpośrednia, pośrednia postaci rzeczywistej i postaci literackiej 3. dokonuje oceny postaci, uzasad-nia swoją opinię ..

Definicja charakterystyki 2.

(10 punktów) Napisz charakterystykę bohatera literackiego, który Twoim zdaniem wykazał się odwagą.. Title: Kryteria oceny charakterystyki postaci literackiej Author: XX Last modified by: Marzena Created Date: 1/3/2009 4:42:00 PM Company: XX Other titles: .Kryteria oceny charakterystyki porównawczej postaci literackich zostały opracowane na podstawie propozycji .. Stanowisko jest oceniane ze względu na to, czy jest udaną próbą rozwiązania problemu.KRYTERIA OCENY OPISU POSTACI / PRZEDMIOTU / MIEJSCA Realizacja tematu (0-8 p) 1.. 4 punkty.. Opis wyglądu zewnętrznego (sposobu mówienia, poruszania się) 0 - 1p.. (10 punktów) Wybierz bohatera ulubionej książki.. Cechy charakteru - sposób zachowywania się w różnych sytuacjach, ogólne cechy charakteru - usposobienie .KRYTERIA OCENY CHARAKTERYSTYKI Zadanie 22.. 2010-04-25 21:56:26 ocena własna postaci : Rejent Milczek i Cześnik Raptusiewicz.. Zadanie 14.. Kryteria oceny planu ramowego [notatka w formie planu] .Napisz swoją ocenę postaci literackiej Staś Tarkowski 2011-03-31 19:20:14 Zredaguj charakterystykę postaci literackiej , która mimo trudności i cierpienia odnalazła w życiu sens.. poleca 82 % .. Zakończenie (akapit) Moja ocena bohatera, postaci .. a) uzasadnić swoją decyzj .. Wudaje mi się że w opisie nie zawieramy oceny postaci..

Ocena postaci .

Cechy charakteru: Np. uczciwa, ponieważ ….. Zaliczaj.pl.Charakterystyka postaci powinna składać się z następujących elementów: 1.. Plan charakterystyki wstęp rozwinięcie (wygląd zewnętrzny, usposobienie, cechy intelektu, cechy charakteru, zainteresowania) zakończenie 4.Trudno też uznać go za hołdującego szlacheckiej zasadzie gościnności: może i częstuje Papkina winem, ale ostatecznie każe służącym wyrzucić go.Kryteria oceny charakterystyki postaci literackiej Kryteria Punktacja I TEMAT (0 - 9)* 1.. OPIS POSTACI LITERACKIEJ I RZECZYWISTEJ Uczeń: I.. Poprawne nazwanie i opisanie cech charakteru (usposobienia .Kryteria oceny opisu postaci literackiej i rzeczywistej [klasy IV - VI] Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Obecność podstawowych elementów: 1. przedstawienie postaci 2. opis wyglądu zewnętrznego 3. nazwanie cech 4. uzasadnienie podanych cech 5. ocena własna [zakończenie, podsumowanie] .Kryteria oceny charakterystyki postaci literackiej zostały opracowane na podstawie propozycji .. 2. opis wyglądu zewnętrznego.. o języku - okres 1 rozpoznaje czasownik wśród innych części mowy, wie, że czasownik jest odmienną .Oba zadania będą oceniane tak samo w każdym za wyjątkiem 2 kryterium.. Obecność podstawowych elementów: 1. przedstawienie postaci.. Obejmuje prezentację postaci literackiej, tworzenie jej portretu psychologicznego.Ocena postaci Ani Shirley ,,Ania z Zielonego Wzgórza" Napisze ktoś?.

Kryteria oceny charakterystyki postaci literackiej Kryteria Punktacja I TEMAT (0 - 9)* 1.

podejmuje próby charakterystyki postaci literackiej i rzeczywistej, autocharakterystyki .. stosuje kryteria oceny odpowiednio dobrane do celu wypowiedzi i intencji nadawcy; prowokuje różne sytuacje komunikacyjne, podtrzymuje kontakt z rozmówcą .kryteria oceny pisemnych form wypowiedzi .. Kryteria oceny charakterystyki postaci literackiej .. Cechy wyglądu - budowa, kolor oczu, włosów itp. - sposób poruszania się, mówienia - sposób ubierania się 3.. Materiał zweryfikowany.. Charakterystyka to dłuższa forma wypowiedzi.. Treść Oceniane cechy wypo-wiedzi ucznia 4 punkty 3 punkty 2 punkty 1 punkt 0 punktów* Realizacja tematu UCZEŃ pisze charakte-rystykę postaci wskazanej w temacie w sposób spójny UCZEŃPrzedstawienie postaci : a) Jakiej to powiesci bohater b) Wiek c) W jakiej jest sytuacji rodzinnej… 2.Rozwinięcie.. Kryteria oceny wypowiedzi twórczej wypracowania na sprawdzianie ósmoklasisty .. pisząc np. o wydarzeniach z danej lektury, nie popełnił błędów, np. nie pomylił imion postaci, nie przypisał postaciom cech, których nie posiadają, bądź nie wymyślił wydarzeń .Ocena celująca - praca bez błędów, kreatywność w ujęciu tematu.. 2 punkty.. punktów I TEMAT (0-9)* I Zgodność pracy z tematem 0-1 p. II Przedstawienie postaci [co najmniej cztery informacje] 0-1 p. III Opis wyglądu zewnętrznego (sposobu mówienia, poruszania się) 0-1 p.Charakterystyka może być statyczna, jeśli charakteryzujemy postać w określonym momencie jej życia (w klasie, w czasie obozu itd.. ), albo dynamiczna, kiedy postać zmienia swą osobowość pod wpływem różnych okoliczności życiowych (czas, otoczenie, przejścia życiowe, wpływ innej osoby itp.).Kryteria oceny opisu postaci literackiej i rzeczywistej.. UCZEŃ pisze charakterystykę postaci literackiej, która kierowała się najważniejszą dla siebie wartością, dokonując życiowego wyboru, zachowując spójność w całej wypowiedzi .Zobacz jak napisać charakterystykę, jaki układ elementów zastosować, jakie występują jej rodzaje, zapoznaj się z przykładem charakterystyki.. Usposobienie : Jaki jest ,np wesoła , mądra ,itd.. redaguje charakterystykę postaci, uzasadnia podane cechy, przedstawia ocenę postaci nauka .. (akapit) Wygląd zewnętrzny : a) wzrost b) kolor oczu c) włosy d)sylwetka.. charakterystykę porównawczą dwóch postaci literackich lub filmowych i autocharakterystykę, .. list literacki, charakterystyka z pogłębioną oceną postaci,kryteria oceny dostatecznej oraz podane poniżej) Otrzymuje uczeń, który w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu .. charakterystyka postaci literackiej i rzeczywistej, sprawozdanie z lektury, filmu, audycji, widowiska teatralnego.. Praca powinna zawierać co najmniej dwanaście wypowiedzeń..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt