Zasady cytowania cudzych tekstów klasa 7
Podręcznik str. 212-213.. Wyobraźnia , Klasa 7 , NOWE Słowa na start!. Zapiszcie w zeszycie temat: Zasady cytowania cudzych tekstów.. 24.03.2020 - Geografia - Tematy do zrealizowania na bieżący tydzień: „Handel" Temat: Zasady cytowania cudzych tekstów.. (napisać nową wiadomość, str. 242) 6.W dziale „Scenariusze zajęć" znajdziesz materiały do pracy zarówno z dziećmi młodszymi, uczniami, młodzieżą, poprzez pracę z grupami rodziców, aż do grup nauczycieli (rad pedagogicznych lub innych grup zainteresowanych określoną tematyką).. Został opracowany na podstawie .. - zna zasady interpunkcyjne stosowane podczas cytowania cudzych tekstów.. Podręcznik str. 238-240.. Zasady cytowania cudzych tekstów .Temat: Zasady cytowania cudzych tekstów.. Nauka w domu.. Lektury obowiązkowe i .Temat: Zasady cytowania cudzych tekstów.. Uzasadnij własne stanowisko na zadany temat (ćw.. Podręcznik s. 238-239/krótka notatka, zad.. Logowanie; Nazwa użytkownika: Hasło: Zapomniałem loginu lub hasłaZasady cytowania cudzych tekstów.. 1.Temat lekcji: Fotografia jako dziedzina sztuki.. Przygotowuje prezentacje, wykorzystując technologie .ul.. Matki Ewy 9 41-908 Bytom.. 2 Zobacz odpowiedzi maks042003 maks042003 Odpowiedź: zawsze wstawia cudzysłów .. Adaś Cisowski ma opinie najbystrzejszego w klasie ponieważ.. Wykonaj w zeszycie ćw.. Cytat stosujemy, np. po to, żeby potwierdzić, zilustrować swoje zdanie w takcie prowadzenia polemiki, dyskusji..

Zasady cytowania cudzych tekstów.

Cytat (łac. citatio, niem.Zitat) jest to dosłowne przytoczenie cudzych słów.. Przeczytajcie „nową wiadomość" str. 239 8.Niniejsze zasady zostały opracowane według stylu APA w wersji dostosowanej do reguł języka polskiego.. Zapoznaj się z pojęciem cytatu, praw autorskich i plagiatu (,,Nowa wiadomość" str. 238) 2.. Rodzaje i tematy fotografii.. Realizuje projekty edukacyjne zgodnie z zaleceniami nauczyciela.. podręcznik s. 238-240 zadania 1,2,3 .. Obszernie to zagadnienie opisuję w artykule Rozważania o cytowaniu utworów literackich.. Cechuje go rozwaga, spokój oraz umoejestość analizowania faktów.. Otwórzcie podręczniki na str. 238 5.. Przeczytaj z podręcznika NOWĄ WIADOMOŚĆ, s. 238-239.. Do wykonania - ćwiczenie 5 str. 240 z podręcznika i ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń - str. 82-83.Ćwiczeń nie przesyłacie, sprawdzimy je na lekcji.. Wszystkie scenariusze zawierają kompletne materiały do pracy - w tym załączniki do bezpośredniego wykorzystania na zajęciach czy .w klasie 7 Symbolem (*) oznaczono wiadomości i umiejętności z podstawy programowej dla klas IV - .. do problemu cudzych zdjęd lub innych treści udostępnianych w mediach społecznościowych - bez podawania źródła.). Podręcznik str. 184-187.. Wszelkie utwory, a także ich fragmenty są chronione przez przepisy tzw. prawa autorskiego.powinien opanować uczeń w ciągu roku nauki języka polskiego w klasie VII..

Temat: Zasady cytowania cudzych tekstów.

Quiz powtórzeniowy.. „Na rozgrzewkę" str. 238.. Czym jest drzeworyt i miedzioryt?. ( Odnieś się do własnych doświadczeo, m. in.. Zapoznaj się z zasadami cytowania cudzych słów (,,Nowa wiadomość" str. î ï õ).. SamokształcenieJęzyk polski klasa 7b 01.04.2020r.. Odpowiedz na pytanie: Dlaczego warto chronid własnośd intelektualną?. 24.03.2020 - Fizyka - załącznik.. Poprawność wykonania ćwiczenia skonsultujemy na Skype.. W dalszym ciągu pytam - materiał macie podany na lekcji z 30.04 oraz zasady cytowania tekstu i mowa zależna i niezależna.dla klasy 7 dopuszczonym do użytku szkolnego i wpisanym do wykazu podręczników .. ( są to zadania wysłane przez messagera na grupę Biologia klasa 7)3.. Dowiesz się też, jakich błędów unikać.. 2.Cytowanie w tekście - jak poprawnie cytować czyjeś wypowiedzi i jakie są sposoby cytowania.. Przepiszcie do zeszytu pierwszy akapit „nowej wiadomości" str. 238 7.. Czym jest przypis?. Notatka do zeszytu: Cytat to dosłowne przytoczenie w wypowiedzi krótkiego fragmentu tekstu innego autora.. 19.05 (wtorek)3.. Zrobić zadanie 2 str. 238 (mowa zależna i niezależna) 4.. Wykaz źródeł tekstów: Bieńkowski Marcin, Nowy wirtualny świat, „Wiedza i Życie" 2017, nr 2; .. Przepisz do zeszytu notatkę: Zasady cytowania tekstów: Podajemy autora, np. w tym miejscu powołam się na słowa: „….".

Wymienia zasady cytowania cudzych tekstów.

Zasady cytowania cudzych tekstów .. 82 Sprawdź, czy potrafisz .Zasady cytowania cudzych tekstów • wyjaśnia znaczenie terminów: cytat, prawo autorskie, plagiat, źródło, przypis bibliograficzny • wymienia zasady cytowania cudzych tekstów • stosuje odpowiednie słownictwo przy wprowadzaniu cytatów • wplata cytat w wypowiedź, stosując odpowiednie zwroty wprowadzające i znaki interpunkcyjneJęzyk polski klasa VII Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy .. - stara się uwzględniać zasady cytowania cudzych tekstów.. Cele lekcji:25.03.2020 - J. polski - Temat: Zasady cytowania cudzych tekstów.. TEMAT 4.. Tematy zajęć: 4.05.2020r.. Zasady cytowania cudzych tekstów.. Dopuszczalność cytatów regulują art. 29, 34 i 35 ustawy o prawie autorskim.Temat: Zasady cytowania cudzych tekstów.. Zeszyt ćwiczeń str.82-83 21.05 (czwartek) Temat: Sentymentalna podróż Adama Mickiewicza na Krym- poznajemy „Stepy akermańskie".. Zapamiętaj!. Znaczenie podstawowych terminów Styl APA - zestaw reguł dotyczących cytowania, tworzenia bibliografii oraz edycji tekstów naukowych opracowany przez American Psychological Association (Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne).JĘZYK POLSKI 4.05 - 9.05.2020 r. KLASA VII ..

Temat 4: Zasady cytowania cudzych tekstów.

Proszę zapoznać się z nowymi wiadomościami dotyczącymi tego4) zasady cytowania cudzych tekstów , 5. , Język polski , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plWykonaj ćwiczenie - zasady cytowania cudzych tekstów, plik: wykonaj-cwiczenie-zasady-cytowania-cudzych-tekstow.pdf (application/pdf) NOWE Słowa na start!JĘZYK POLSKI KLASA VII 30.03.2020 r. Temat: Zasady cytowania cudzych tekstów.. 1-4 s.82 - 83 (pisemnie) - zasady cytowania cudzych tekstów.. Zapoznaj się z nową wiadomością i zrób zadania.. Świadczy o tyJeśli chce Pan przytaczać cudze utwory (fragmenty tekstów, zdjęcia, mapy czy cokolwiek innego), to przede wszystkim musi się Pan stosować do reguł prawidłowego cytowania.. 13 Takie przykładowe przewodniki dotyczące zasad oznaczania autorstwa w publikacjach nauko-wych, zasad wykorzystywania cudzych utworów, tekstów; w różnych dziedzinach nauki są do-stępne na następujących wybranych stronach: 1.Plastyka kl.7.. Wszelkie utwory (w tym ich fragmenty) stanowią własność intelektualną i są chronione przez przepisy prawa autorskiego, dlatego zawsze należy podaćJęzyk polski klasa 7 wtorek 21.04.2020 r. Lekcja Temat: Jak chronić własność intelektualną?. Tworzenie wypowiedzi .. - stara się uwzględniać zasady cytowania cudzych tekstów.. Temat: Zasady cytowania cudzych tekstów.. Rola cytatów: świadczą o erudycji, podnoszą wartość pracy, pozwalają na polemikę z autorami cytowanych wypowiedzi,KLASA VIIB Odpowiedzieć pisemnie na pytania - str. 230-232 1.. 8:55 - 9:40 Jak chronić własność intelektualną?. 18.05 (poniedziałek) Temat: Rodzaje argumentów.. Przeczytać i zrobić notatkę o zasadach cytowania cudzych tekstów (str. 240) 5.. Przypomnij sobie definicję cytatu/ str. 238.. 8:55 - 9:40 Czego nauczyliśmy się w klasie 7?. Samokształcenie - stara się znaleźć informacje w innych źródłach niż podręcznik;sadach cytowania, oznaczania autorstwa wykorzystywanych utworów, pisania 12 Por. Roig [2006]..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt