Sprawozdanie z gimnastyki korekcyjnej
z o.o. Other titles: Sprawozdanie z realizacji zajęć gimnastyki korekcyjnejTitle: SPRAWOZDANIE Z PRACY KOŁA Author: Szkoła w Jerzykowie Last modified by: Leszek Cz Created Date: 6/9/2016 5:31:00 PM Company: ZSPiG - JerzykowoTitle: SPRAWOZDANIE Z PRACY KOŁA Author: Szkoła w Jerzykowie Last modified by: Windows User Created Date: 1/18/2015 3:47:00 PM Company: ZSPiG - JerzykowoZajęcia z gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu stanowią ciekawą propozycję oddziaływań dotyczących nie tylko motoryki.. korekcyjne - kompensacyjnej dla siebie, a w przyszłości dla swojej.. Dla każdej grupy przeznaczona była jedna godzina w tygodniu.. Niniejszy plan pracy zgodny jest z Podstawą programową wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014r.. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów klasy III przebiegły zgodnie z założonymi celami.. Pozycje wyjściowe do ćwiczeń - skolioza .4.. Zajęcia gimnastyki trwają do 30 min (zależnie od wieku), każde z nich składają się z kilku części: 1.. Objęte zostały nią uczniowie z klasy II b szkoły podstawowej.. 2013 r. Prowadzący: Agnieszka Borowska Wada: wady mieszane Czas: 45 min.. Naboru dzieci na zajęcia gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej dokonane zostałySprawozdanie z przebiegu prowadzonych zajęć w okresie kwiecień - czerwiec 2012 .. Wykres potwierdza, że wymienione wady fizjologiczne, bezpośrednio związane z rozwojem .Opublikowano: 6 sierpnia 2017 roku..

Przepisy BHP na zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

2.Program przygotowany został dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im.. Na zajęcia uczęszczało 4 chłopców i 6 dziewcząt.. Wiek: 9-10 lat Liczba ćwiczących: 12 osób Miejsce ćwiczeń: sala gimnastycznaIle winna liczyć grupa na zajęcia z korekcji wad postawy tzw. gimnastyka korekcyjna (zajęcia zaliczane są do zajęć specjalistycznych zgodnie z rozporządzeniem z 9.08 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach …Sprawozdanie z realizacji programu sp2drawsko "Prosto do celu" 06 kwiecień 2014 Odsłony: 3932 „Prosto do celu" - sprawozdanie z realizacji programu autorskiego w I sem.roku szkol.. Załącznik nr 9 Jak wykazują badania, wady stóp są bardzo częste u dzieci.. Zabawne przywitanie, jako element integrujący i zachęcający do wspólnej zabawy.. Natomiast wersję papierową z własnoręcznym podpisem należy złożyć w sekretariacie.. Niska pozycja Klappa - wzmacniamy klatkę piersiową.. Ciągnie to za sobą obniżoną sprawność nóg, powoduje ich szybkie .Tematyka zajęć - gimnastyka korekcyjna w kl. I-III KLASA I Łącznie 36 godz. 1.. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ..

1.Program dotyczy gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej.

zaj ęć z gimnastyki korekcyjnej - 4 uczniów, w tym 1 chłopiec i 3 dziewczynki, oraz grupa uczniów z problemami w komunikowaniu si ę z otoczeniem - 10 uczniów w tym 6 chłopców i 4 dziewczynki.. ), a opracowany jest w celu kształtowania dojrzałości dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole poprzez stymulowanie i korygowanie funkcji percepcyjno- motorycznych oraz ich koordynacji przy współudziale kompensowania.Sprawozdanie z badań jakości wody w niecce basenu .. Ćwiczymy na przyrządach, zwisy - skoliozy.. Ćwiczenia odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 min.. Wyodr ębniono równie Ŝ grup ę uczniów szczególnie uzdolnionych ruchowo -Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych obejmuje dzieci: ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z zaburzeniami funkcji wzrokowych, z zaburzeniami funkcji słuchowych, z opóźnieniami i zakłóceniami rozwoju ruchowego (w tym lateralizacji), z zaburzeniami procesów emocjonalno-motywacyjnych,Program gimnastyki korekcyjnej.. Należy uwzględnić w nich zadania, które umożliwią dziecku ćwiczenie pamięci, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, rozbudzą motywację do wszechstronnej aktywności stanowiącej niezbędny warunek jego .Program z zakresu gimnastyki korekcyjnej i profilaktyki wad postawy „Biegam ,ćwiczę, podskakuję - jestem zdrowy nie żartuję" PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 W KIELCACH..

... Generalnie, rodzice są zadowoleni z faktu prowadzenia gimnastyki korekcyjnej w szkole.

W pierwszym semestrze zajęć gimnastyki korekcyjnej dzieci zostały zapoznane z zasadami bezpieczeństwa na zajęciach.Sprawozdanie z realizacji Programu zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy realizowanego w Szkole Podstawowej w Sługach w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w szkole podstawowej" - „Poprzez zabawę do wiedzy" za rok szkolny 2012/2013KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNEJ Data : 04.12.. Zadania korekcyjno-kompensacyjne są bardzo ważną wartością dodaną programu ze względu m.in. na brak obligatoryjnych i powszechnych zajęć gimnastyki korekcyjnej w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.. Uwzględniamy w nich zadania, które umożliwią dziecku ćwiczenie pamięci, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, rozbudzają motywację do wszechstronnej aktywności stanowiącej niezbędny warunek jego rozwoju.Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu mogą stanowić ciekawą propozycję oddziaływań dotyczących nie tylko motoryki.. Szybka rozgrzewka angażująca wszystkie dzieci, pozwala na wzrost intensywności * zajęć.. św. Franciszka w Nowym Mieście nad Pilicą.. Opracowała mgr Renata Ciupińska „ … dobrze ukształtowanego dziecięcia trzeba pilnować, abyGimnastyka korekcyjna, zwłaszcza niektóre jej elementy, powinna przechodzić łagodnie od ruchów w formie zabawowej do ruchów naśladowczych, ale pozwalających na realizację inwencji twórczej dzieci..

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy odbywały się od 03.10.2012r.

Wyrażają również nadzieję, że szkoła dołoży .Jak wynika z wyżej przedstawionych przepisów, nauczyciel, który jest magistrem wychowania fizycznego i rehabilitacji posiada kwalifikacje do zatrudnienia w szkole podstawowej, a specyfika ukończonych studiów predysponuje go również do prowadzenia w szkole gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.Wyjaśnienie: Po uzupełnieniu sprawozdania przesłać elektronicznie na e-mail: [email protected] za potwierdzeniem odbioru (narzędzia; żądaj potwierdzenia przeczytania).. 3.podstawowe nawyki ruchowe związane z prawidłową postawą ciała.. Treści programowe podzielone ze względu na rodzaj wady.. Uwzględnione w nich zadania korekcyjne, przeciwwskazania i zalecenia dla poszczególnych wad.. Celem gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej było: 1.Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała.CELE GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ CELE GŁÓWNE: skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej w miarę możliwości do stanu prawidłowego, podnoszenie ogólnej sprawności i wydolności organizmu poprzez zwiększanie zakresu ruchów w stawach (głównie ramiennym i biodrowym), wzmacnianie siły mięśni, stymulowanie rozwoju intelektualnego - zwiększanie .samodzielne organizowanie zajęć z zakresu rekreacji i gimnastyki.. Przygotował: mgr Marcin Matysiak Marcin Nowak Powyższy slajd ukazuje zestawienie wad fizjologicznych we wszystkich grupach wiekowych.. Wzmacniamy mm.. grzbietu i brzucha - ćwiczenia w parach.. Główne cele programu:Sprawozdanie semestralne z gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej w Przedszkolu Niepublicznym „BAJKA" w Bydgoszczy.. Uczestnicy zajęć posiadają rozpoznanie wady postawy ciała .Ocena efektywności realizowanych zajęć 2012/2013 Na zajęcia uczęszczało czworo uczniów, którzy zostali na nie zakwalifikowani na podstawie opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej tj. .. Na zajęciach realizowano cele wynikające z udzielanej uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz realizowano podstawowe zagadnienia zawarte w Programie Edukacyjno .Treści zawarte w programie oraz cele zgodne są z podstawą programową I etapu edukacji.. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej na siłowni stanowią alternatywę dla zajęć na sali gimnastycznej i są przeznaczone są dla młodzieży od czternastego roku życia.. Rok szkolny 2018/2019.. Na gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną powinny trafiać dzieci zagrożone wadami postawy oraz z lżejszymi wadami tj. korygującymi się w pełni .Sprawozdanie z realizacji zajęć gimnastyki korekcyjnej Author: gracz Last modified by: Administrator Created Date: 6/9/2014 12:56:00 PM Company: Wydawnictwo FORUM Sp.. do 27.06.2013r.w dwóch grupach i prowadzone były przez jednego nauczyciela p. mgr Małgorzatę Kołodziejską..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt