Wybierz dwie poprawne odpowiedzi w każdym punkcie
Możesz kliknąć pytanie lub odpowiedź, aby rozpocząć edycję.jest poprawna przyznajemy punkt.. 8x=3000g .1) Funkcja przyporządkowuje każdej liczbie ze zbioru jej kwadrat.. 2) Każdej książce w księgarni "Libro", przyporządkowujemy jej cenę.. b) jest miejscem dojrzewania limfocytów c) produkuje hormonyNie ma w tym nic złego, w każdym jednak wypadku należy pamiętać, żeby korzystać z wiarygodnych źródeł i portali oraz traktować odpowiedzi jako wskazówki - nie jako wykładnię prawa.Za każde poprawne dwie odpowiedzi - 1 punkt.. a ) Iloczyn 7,52 ∙ 3,5 jest równy oA.. TB 0-1 1 pkt - dwie poprawne odpowiedzi 0 pkt - jedna poprawna odpowiedź lub brak odpowiedzi 12.. Może to być przecinek (gdy punkty są krótkie), średnik (gdy są dłuższe i same zawierają przecinki) albo kropka (gdy punkty mają charakter pełnych zdań).Poprawna odpowiedź Tak: 1,3,5 Nie: 2,4 Zasady oceniania 1 punkt - za wszystkie poprawne odpowiedzi.. Skąd się wziął stereotyp o tym, że każdy gej ma HIV/AIDS?. Przykłady poprawnych odpowiedzi: wchłanianie zwrotne wody i soli mineralnych lub1 punkt za prawidłową odpowiedź w każdym z podpunktów.. A) used to love B) would love 3.Brainly to platforma social learningowa, dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym.. Podaj poprawne wartości poniższych wyrażeń arytmetycznych.. 0 punktów - jeśli co najmniej jedna odpowiedź jest błędna lub brak odpowiedzi..

Wskaż poprawne odpowiedzi.

2632 b ) Iloczyn 7520 ∙ 0,35 jest równy oA.. 5.5 11 C 0 .Mniej więcej tak robiłem, choć nie pomyślałem o ujemnych punktach za błędne odpowiedzi (-100% rozwiązuje problem zaznaczenia dowolnej złej).. 🎓 W każdym punkcie dokończ zdanie - Zadanie 8: Matematyka z pomysłem 5.. 3 b) XIX = 19 IX = 9 Za każde poprawne dwie odpowiedzi - 1 punkt.. Wody dolano tyle, że cukier, który już znajdował się w roztworze, teraz stanowi 8% masy nowego roztworu, czyli 30g cukru to w nowymroztworze 8% masy całego roztworu.. Nie stosuje się punktów ułamkowych.. 3) Każdemu uczniowi klasy przyporządkowujemy liczbę jego rodzeństwa.Na udzielenie odpowiedzi przewidziany jest limit czasowy: Na pytania od numeru 1 do numeru 9 - 30 sekund, Na pytania od numeru 10 do numeru 12 - 60 sekund.. Zadanie 14.. Dwie metalowe kulki zostały powieszone na jedwabnych niciach.. c) 19 · 2·5 = 190 Za .W każdym prostopadłościanie Możliwe odpowiedzi: 1. wszystkie ściany są prostokątami, 2. wszystkie ściany są kwadratami, 3. dwie ściany są kwadratami, a pozostałe prostokątami, 4. cztery ściany są kwadratami, a pozostałe prostokątamiW każdym punkcie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych..

0-3 1 punkt za prawidłową odpowiedź w każdym z podpunktów.

- Zadanie 8: Matematyka 5.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy przygotowaniu się do matury na język angielski - zadania i zbiory ćwiczeń maturalnych z poprzednich lat, z objaśnieniami pomogą Ci być gotowym na każde pytanie.Do tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.. Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź przyznawane są punkty.. 3.1 10 C 0-1 1 punkt za wybranie właściwej odpowiedzi.. c) XXVIII = 28 XXIV = 24 Za każde poprawne dwie odpowiedzi - 1 punkt.. (0−2) W tabeli przedstawiono gęstości wybranych minerałów: Minerał Gęstość [g/cm3] malachit 4,00 anhydryt 2,98 magnetyt 5,20Punkty: 1 Jednostką ciepła jest: Wybierz odpowiedź a. dżul b. J/kg c. Celcjusz d. J/kg C 2 Punkty: 1 Aby szybciej rozmrozić mięso wyjęte z zamrażarki należy: Wybierz odpowiedź a. pozostawić je w temperaturze pokojowej, w naczyniu owiniętym kocem b. włożyć je do naczynia z chłodną wodą c. pozostawić je na talerzu w temperaturze pokojowej 3 Punkty: 1 Więcej energii musimy .. (Dwie odpowiedzi są poprawne) Każdy gej ma HIV/AIDS Każdy gej będzie samotny na starość.. Wydzielanie żółci.. Za odpowiedzi w zadaniach przyznaje się wyłącznie punkty całkowite.. 5 b) 121 -36 = 85 Za każdy poprawny wynik działania 1 punkt..

Wartość natężenia tego pola jest: jednakowa w każdym punkcie.

Dołącz do nas i ucz się w grupie.Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: Odpowiedz na poniższe pytania- w każdym punkcie wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi spośród podanychPortal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Aby dodać do odpowiedzi wyjaśnienie w formie pisemnej lub w postaci filmu z YouTube, kliknij Dodaj komentarz do odpowiedzi.. Trzustka, ślinianki / 3 pary ślinianek.. W trakcie każdej gry Uczestnik ma prawo użyć po jednym z trzech "kół ratunkowych".Pytania i odpowiedzi o Matematyka w kategorii Nauki.. 1.1 9 Rano Ewę bolało ucho.. Jeśli w równaniach reakcji chemicznych w zapisie cząsteczkowym lub jonowymW tekście ciągłym - w odróżnieniu np. od plakatów i ulotek reklamowych - poszczególne punkty wyliczenia zamyka się jakimś znakiem interpunkcyjnym.. (Tylko jedna odpowiedź jest poprawna) Największy rozwój epidemii choroby miał miejsce w środowisku gejowskim w USA.. Zeszyt ćwiczeń cz. 2 - strona 255.. 4 pkt.. 0-2 Zdający otrzymuje po 1 punkcie za podanie każdej z dwóch funkcji jelita grubego.. BC 0-1 1 pkt - dwie poprawne odpowiedzi 0 pkt - jedna poprawna odpowiedź lub brak odpowiedzi 19.. Here you are (proszę - mówimy podając komuś jakiś przedmiot )/ It's on the chair.. Zapytaj.onet.pl ma 354593 pytania i poradniki o Matematyka.Zaznacz poprawne zakończenie zdania..

No, thank you.Wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi.

Dwunastnica, w niej trawione są białka, tłuszcze i węglowodany.. W prawym górnym rogu pytania wybierz jego wartość punktową.. W żołądku.. za poprawną odpowiedź na każde pytanie - po 1 pkt.. Przykładowe ytanie ma wyglądać tak: pięć odpowiedzi w tym dwie prawdziwe; można za nie dostać tylko 1 pkt lub 0 pktW lewym dolnym rogu pytania kliknij Klucz odpowiedzi.. Wieczorem Ewa leżała w łóżku Po południu Ewa piła syrop.. Odpowiedz Nie wiem jest traktowana jako odpowiedź błędna.. 2 pkt.. W każdym punkcie jest jedną lub dwie poprawne odpowiedzi.. BD 0-1 1 pkt - dwie poprawne .Trójkąt - wielokąt o trzech bokach.Trójkąt to najmniejsza (w sensie inkluzji) figura wypukła i domknięta, zawierająca pewne trzy ustalone i niewspółliniowe punkty płaszczyzny (otoczka wypukła wspomnianych trzech punktów).. - Twoje życia się odnawiają w ciągu kilku minut, ale możesz też kupić je za monety.. 4. a) 39 + 47 = 86 Za każdy poprawny wynik działania - 1 punkt.. Jeśli w odpowiedzi do zadania znajdują się dwie odpowiedzi: poprawna i niepoprawna to uczeń nie otrzymuje punktu za to zadanie.. Koła ratunkowe: „Podwójna szansa" - kliknij tę wskazówkę, a następnie wybierz odpowiedź.. PF 0-1 1 pkt - dwie poprawne odpowiedzi 0 pkt - jedna poprawna odpowiedź lub brak odpowiedzi 6.. Odcinki tworzące łamaną nazywamy bokami, punkty wspólne sąsiednich boków nazywamy wierzchołkami trójkąta.Każdy trójkąt jest jednoznacznie .Bezsprzecznie, matura to stresujące wydarzenie, zwłaszcza, jeśli w grę wchodzi nie tylko pisemna, ale i ustna odpowiedź.. Ale mój problem jest trochę inny.. Nowe życia możesz również zdobywać oglądając polecany film.. Po naelektryzowaniu tych kulek ładunkami dodatnimi nitki, na których wiszą kulki tworzą jednakowe kąty z pionem (patrz rysunek)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt