Kwestionariusz ciss interpretacja wyników

Posiadam zarówno sam kwestionariusz, jak i klucz, ale nigdzie nie znalaz³am nic o dok³adnej interpratacji wyników, tzn. kiedy wynik w danej skali mo¿na uznaæ za wysoki, ¶redni lub niski.Narzędzie jest częścią zbioru ''Narzędzia Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem" Zygfryda Juczyńskiego i Niny Ogińskiej-Bulik.. Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS 1.OSOBA BADANA: Imię: Jan Nazwisko: Kowalski Wiek: 48 Płeć: Mężczyzna 2.WYNIKI POMIARU: wynik surowy sten Tl Tu Nasilenie…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt