Karta pracy z tekstem źródłowym pod zaborami podsumowanie rozdziału iv

🎓 Jak na przestrzeni wieków zmieniały się - Zadanie 1: Zrozumieć przeszłość.„Poznać przeszłość.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Można będzie je pobrać, wydrukować i wykorzysty-wać na lekcjach (dostępne w zakładce „materiały dydaktyczne" na stronie wydawnictwa).Jest to opracowane przezemnie streszczenie całego tematu (Polska pod zaborami, Polacy w czasach napoleońskich, powstania narodowe, Polacy po klęskach powstań oraz życie pod zaborami) …


Czytaj więcej