Wymień w zeszycie wszystkie postaci występujące w wierszu romantyczność

06.04 2020-Przeczytaj wiersz Juliana Tuwima pt. „List do dzieci" (Podręcznik str. 126).Rozwiąż zagadki ze strony 126 (Podręcznik) i ćwiczenie 1 str. 87.. Odp.. Kobieta zapewne wkrótce umrze: jej wygląd się znacznie zmienił - ma kruche kości, brak w niej wigoru, opadła z sił.. Na zakończenie narysuj, jak mogłaby wyglądać postać, którą chciałbyś/ chciałabyś zagrać w tej sztuce.Tematy zapisujemy w zeszycie wg daty i wykonujemy zadania zgodnie ze wskazówkami.. Już sam gatunek, jakim jest ballada, w…


Czytaj więcej

Ballada romantyczność bohaterowie

Ilość wersów w balladzie układa się następująco: 7,6,4,3,3,4,4,4,4,4,4,4,3,3,4,4,4.. Ballada jako gatunek charakterystyczny dla romantyzmu.. Był nie tylko autorem wielu wybitnych dzieł, ale także działaczem politycznym i nauczycielem .• Ballady i romanse - opracowanie • Ballady i romanse - wiadomości wstępne • Ballady i romanse jako manifest ideowy • Ludowość w Balladach i romansach • Cechy romantyczne w "Balladach i romansach" Adama Mickiewicza • Pierwiosnek - analiza i interpretacja • „Romant…


Czytaj więcej