Zadania gminy powiatu i województwa dzieli się na własne i zlecone

2 i 2a oraz w art. 74, rozpatruje sąd powszechny.. Na realizację swoich zadań gmina ma zagwarantowane prawo pozyskiwania dochodów własnych lub subwencji i dotacji z budżetu państwa.. Drugi rodzaj zadań zleconych to zadania nakładane na gminy w drodze porozumienia pomiędzy gminą a organem administracji rządowej, np. wojewodą.Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego…


Czytaj więcej

Charakterystyka województwa podkarpackiego 2019

Podbicie przez księcia kijowskiego Włodzimierza Wielkiego tzw. grodów Czerwieńskich (m.in. Przemyśla) rozpoczęło trwający na tym terenie niemal cztery wieki okres walk polsko-ruskich, zakończony w latach 40.Wszyscy wiedzą, że jesienią najlepiej pojechać w Bieszczady.. Budowa i wyposażenie Centrum Badawczego Nawozów Beneficjentem projektu jest Instytut Nowych Syntez Chemicznych dofinansowanie z UE: 15 804 903.23 zł Zobacz projekt na Mapie Dotacji UE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKI…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt