Zadaniem inteligencji jest poprawiać świat czy dopasowywać się do niego ludzie bezdomni rozprawka

Inteligencja intrapersonalna (intuicyjna) Ten rodzaj inteligencji wiąże się z wiedzą o sobie samym i oznacza zdolność do patrzenia na świat z własnego punktu widzenia, rozpoznawania własnych uczuć i emocji.Na ogół trudno ocenić, czy mamy do czynienia z człowiekiem inteligentnym, wyłącznie w oparciu o powierzchowne informacje.. Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do podanych fragmentów „Ludzi bezdomnych" Stefana Żeromskiego i innych tekstów kultury.. Dzieje się tak dlatego…


Czytaj więcej