Przeczytaj opis ilustracji uzupełnij każdą lukę 1 5 jednym wyrazem
_____ somethingPrzeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywania wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność orograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.Zadanie 5.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. 2.pan Karol ma 3 pary spodni granatowych i 2 zielonych oraz 4 koszulki.. Liceum, Matematyka, dodał: , dodane: 2020-06-09 21:27:08Przeczytaj tekst.. jednym wyrazem z ramki, przekształcając go w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Przeczytaj opis ilustracji.. 10 Przeczytaj tekst.. (0-3) Uzupełnij dialog.. Przeczytaj opis ilustracji.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Tutaj zna1.ile jest wszystkich liczb naturalnych parzystych.. Przeczytaj opis ilustracji uzupełnij każdą lukę 1-10 jednym wyrazem This is a photo of a Family on a beach Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Przeczytaj tekst.. Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę (3.1-3.5) .. 2017-04-07 .ZADNIE JĘZYK ANGIELSKI .. Wymagana jest pełna poprawność orograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. 2011-11-13 17:36:48; Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście..

Przeczytaj opis ilustracji.

Uzupełnij luki (5.1-5.4) jednym wyrazem, tak by powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj opis ilustracji.. 2011-11-13 17:36:48; Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Wymagana jest pełna poprawność orograficzna i gramatyczna wyrazów.. O godzinie 9 podstawa, o 11 rozszerzenie.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. jednym wyrazem, tak by powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Następnie ułóż dwa .. 2 Przeczytaj opis zdjęcia i wybierz właściwe wyrazy.. Uzupełnij luki (5.1-5.4) jednym wyrazem, tak by powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę (13.1 - 13.4) jednym wyrazem tak, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki?. jednym wyrazem, tak by powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. jednym wyrazem, tak aby powstał .. uzupełnij każde zdanie z .EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę jeden wyraz z listy poniżej w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst..

Z podanych odpowiedzi wybierz ... Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.)

Uwaga!. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. JĘZYK ANGIELSKI - ROZSZERZENIE - ten przedmiot zaplanowano na piątek, 19 kwietnia.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.Uzupełnij każdą lukę (1-4), Słowotwórstwo.. Zadanie 2.. She is in the(0-5) Przeczytaj dwa teksty na temat podejmowania pracy.. 2010-09-06 17:51:16; Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44; Język angielski/Przyjrzyj się ilustracji i uzupełnij opis.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Przeczytaj tekst.. Uzupełnij każdą lukę (6.1-6.4.). Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). Wymagana jest pełna poprawność orograficzna i gramatyczna wyrazów.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44; Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Uhk Ahasł Blehc Ctwsah Ahla Tohel Sahoł Ihurcpk Wilhac Rhoicnć a) podkreśl następujące po h lub ch głoskę (samogłoska, spółgłoska) b) wpisz utworzone wyrazy do odpowiedniej tabelki c) w każdej grupie ułóż wyrazy alfabetycznie Pisownia zgodna z zasasami Wyjątki 5. odszukaj w diagramie słów z h i ch..

Uzupełnij każdą lukę (6.1-6.4.)

Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09 .Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. W każdą lukę możesz wpisaćPrzeczytaj opis ilustracji.. 2010-09-06 17:51:16; Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. She is in theUzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Tessa opowiada o swojej wyprawie na zakupy.. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.3.). Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.1 Uzupełnij tabelę wyrazami z ramki.. Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Zdecydowana większość z nas wie, że nauka języków jest kluczem do sukcesu w teraźniejszym świecie.Szukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język angielski?. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.Strona 5 z 14 Zadanie 6.. Uwaga!. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. W każdą lukę (1-7) należy wstawić tylko jeden .Odrabiamy.pl to serwis i aplikacja learningowa.. Aktualnie przeglądasz przedmiot: Język angielski Zadania i rozwiązania: Język angielski..

Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.)

Uzupełnij krzyżówkę, wpisując czasowniki o znaczeniu przeciwnym do słów ponumerowanych 1-8.. 2018-11-10 12:15:46; Przeczytaj tekst i wpisz w luki czasowniki w odpowiedniej .Uzupełnij tekst z wyrazami z nawiasów w odpowiedniej formie, używając czasu past simple lub past continuous.Zadanie 5.. Wyrazy mogą być wpisane .Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Kliknij i odpowiedz.Wykorzystując wyrazy podane WIELKIMI literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (1.-4.).. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.).Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt