Czynniki endogenne paragenetyczne czyli stymulatory rozwoju
Procesy rozwojowe organizmu są warunkowane i regulowane przez trzy grupy czynników:-Czynniki endogenne genetyczne, czyli determinatory rozwoju-Czynniki endogenne paragenetyczne, czyli stymulatory rozwoju-Czynniki egzogenne, czyli modyfikatory rozwoju:-Biogeograficzne modyfikatory naturalne, w tym: flora i fauna, zasoby mineralne, skład wody .Czynniki endogenne paragenetyczne to grupa czynników współdziałających, które względem organizmu płodu są zewnętrzne, natomiast endogenne w stosunku do organizmu matki.. Polegają one na wpływie, w ciągu życia płodowego na płód, czynników związanych z genami matki, z przemianą materii, wspólnym dla matki i dla dziecka środowiskiem wewnętrznym, ze stopniem .2. czynniki endogenne paragenetyczne stymulatory rozwoju 3. czynniki egzogenne modyfikatory rozwoju 1. czynniki biogeograficzne: fauna, flora, klimat, zasoby mineralne 2. czynniki kulturalno spoBeczne: charakter [rodowiska, poziom wyksztaBcenia, wysoko[ zarobków, tradycje, zwyczaje.. Czynniki genetyczne warunkują predyspozycje danego osobnika do określonego tempa rozwoju, do osiągnięcia odpowiednich rozmiarów ciała, sprawności fizycznej i umysłowej.. Układ nerwowy - integruje i reguluje pracę pozostałych układów narządów.. Czynnikami endogennymi zajmuje si genetyka i fetologia (nauka o rozwoju p odu), grup trzeci - ekologia cz owieka, czwarta grup - szereg dyscyplin naukowych, brak jest .czynniki endogenne (genetyczne) - determinanty rozwoju, czynniki endogenne (paragenetyczne) - stymulatory rozwoju, czynniki egzogenne - modyfikatory rozwoju..

Tempo rozwoju jest zjawiskiem indywidualnym dla każdego człowieka.

Wśród nich można wyodrębnić cztery główne grupy: czynniki genetyczne, tzw. determinanty, czynniki paragenetyczne, tzw. stymulatory, czynniki środowisko-we(egzogenne), tzw. modyfikatory oraz tryb i styl życia, który wiąże się poniekąd zBiomedyczne podstawy rozwoju wykład 2. wykład pierwszego roku pedagogiki Czynniki wpływające na rozwój człowieka czynniki endogenne genetycznie ( determinatory) płeć, konstytucja budowy ciała, rasa, tempo rozwoju biologicznego czynniki endogenne paragenetyczne (stymulatory) wpływ organizmu matki na rozwój płodu ( tryb życia matki w okresie ciąży, wiek rodziców, liczba .Procesy rozwojowe organizmu determinują i regulują trzy grupy czynników: 1) czynniki endogenne genetyczne, czyli determinatory rozwoju; 2) czynniki endogenne paragenetyczne, czyli stymulatory rozwoju; 3) czynniki egzogenne, czyli modyfikatory rozwoju: a) biogeograficzne - modyfikatory naturalne, w tym: flora i fauna, zasoby mineralne, skład .czynniki endogenne-genetyczne, determinatory rozwoju genotypu człowieka- wady w nim.. Mówimy o wpływie genów właściwych organizmowi matki, czyli o czynniku genetyczno-konstytucjonalnym matki, który działa na rozwijające się dziecko.Czynniki endogenne paragenetyczne i niegenetyczne czyli stymulatory; są to takie czynniki jak: wiek rodziców, kolejność ciąży, zdrowie, właściwości metaboliczne matki..

czynniki paragenetyczne- stymulatory rozwoju, nie są dziedziczone, ale mogą się stać poważną przyczyną rozwoju.

Faza prenatalna jest szczególnie ważna i wpływa na szybkie tempo rozwoju organizmu.Endogenne czynniki genetyczne nazwać można determinantami, określają one bowiem w chwili zapłodnienia, z góry i w zasadzie w formie nieodwracalnej, zasadnicze biochemiczne normy reakcji organizmu, a tym samym przebieg rozwoju w danych warunkach.. Dostałem karne wypracowanie z wfu i prosiłbym o jakąś pomoc.. Czynniki egzogenne środowiska zewnętrznego czyli modyfikatory rozwoju.Endogenne czynniki paragenetyczne obejmują: a) wpływ genów właściwych organizmowi matki, w tym tej części genów, które matka w danej ciąży nie przekazała swemu dziecku.. Czynniki endogenne paragenetyczne Jest to grupa czynników współdziałających, które .Endogenne czynniki paragenetyczne obejmują: a) wpływ genów właściwych organizmowi matki, w tym tej części genów, które matka w danej ciąży nie przekazała swemu dziecku - inaczej mówiąc chodzi tu o czynnik genetyczno-konstytucjonalny matki, czyli pośrednią transmisję wpływu genów właściwych tkankom matki na rozwijające .CZYNNIKI PARAGENETYCZNE W ROZWOJU CZŁOWIEKA Do czynników paragenetycznych zalicza się: - układ nerwowy, - układ hormonalny, - narządy i tkanki..

Temat brzmi:Charasterystyka rozwoju fizycznego dzieci i młodzieżyZ góry dzięki za każda pomoc.

Czynniki genetyczne warunkują predyspozycje danego osobnika do określonego tempa rozwoju, do osiągnięcia odpowiednich rozmiarów ciała, sprawności fizycznej i umysłowej.czynniki endogenne paragenetyczne i niegenetyczne matki, czyli stymulatory; czynniki egzogenne ( rodowiska zewn trznego) czyli modyfikatory; tryb ycia, pracy, zabawy, wypoczynku.. Procesy rozwojowe organizmu determinują i regulują trzy grupy czynników: 1) czynniki endogenne genetyczne, czyli determinatory rozwoju ; 2) czynniki endogenne paragenetyczne, czyli stymulatoryPrzebieg rozwoju dziecka jest regulowany przez liczne czynniki zarówno endo-genne, jak i egzogenne.. człowieka .. Ontogeneza czyli rozwój osobniczy człowieka zależy zatem od interakcji czynników środowiskowych i genetycznych.Czynniki biogeograficzne wpływajace na rozwój człowieka.. czynniki egzogenne- modyfikatory rozwoju, czynniki bioekologiczne( nasłonecznienie, klimat, woda) , ekonomiczne, społeczne, kulturoweczynniki endogenne (genetyczne) - determinanty rozwoju, czynniki endogenne (paragenetyczne) - stymulatory rozwoju, czynniki egzogenne - modyfikatory rozwoju..

b/ czynniki endogenne (paragenetyczne) - stymulatory rozwoju.Charasterystyka rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży - napisał w Pozostałe przedmioty: Siema !!

CZYNNIKI ROZWOJU Rozwój osobniczy człowieka jest uwarunkowany zarówno genetyką jak i ekologią.. Czynniki genetyczne warunkują predyspozycje danego osobnika do określonego tempa rozwoju, do osiągnięcia odpowiednich rozmiarów ciała, sprawności fizycznej i umysłowej.Procesy rozwojowe organizmu determinują i regulują trzy grupy czynników: 1) czynniki endogenne genetyczne, czyli determinatory rozwoju; 2) czynniki endogenne paragenetyczne, czyli stymulatory rozwoju; 3) czynniki egzogenne, czyli modyfikatory rozwoju: a) biogeograficzne - - modyfikatory naturalne, w tym: flora i fauna, zasoby mineralne .czynniki endogenne (genetyczne) - determinanty rozwoju, czynniki endogenne (paragenetyczne) - stymulatory rozwoju, czynniki egzogenne - modyfikatory rozwoju.. Jest jeszcze czwarty czynnik tryb |ycia, który wi|e siˇ z .Czynniki wpływające na rozwój człowieka czynniki endogenne genetycznie ( determinatory) płeć, konstytucja budowy ciała, rasa, tempo rozwoju biologicznego czynniki endogenne paragenetyczne (stymulatory) wpływ organizmu matki na rozwój płodu ( tryb życia matki w okresie ciąży, wiek rodziców, liczba przebytych przez matkę ciąż .Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 2. wykład pierwszego roku pedagogiki Czynniki wpływające na rozwój człowieka czynniki endogenne genetycznie ( determinatory) płeć, konstytucja budowy ciała, rasa, tempo rozwoju biologicznego czynniki endogenne paragenetyczne (stymulatory) wpływ organizmu matki na rozwój płodu ( tryb życia matki w okresie ciąży, wiek rodziców, liczba .1.. Niektórzy badacze mówią o jeszcze innym czynniku warunkującym rozwój, mianowicie o stylu życia danej osoby.. Należy podkreślić, że oddziaływania paragenetyczne występują przede wszystkim ze strony matki (cytoplazma komórki jajowej, łożysko, mleko).czynniki endogenne - genetyczne.. czynniki endogenne - niegenetyczne - paragenetyczne związane z wtórnym oddziaływanie właściwości genetycznych organizmu matki na płód rozwijający się w .Determinatory - czynniki endogenne, genetyczne, Stymulatory - czynniki endogenne paragenetyczne..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt