Przeczytaj tekst 13 wybierz poprawną odpowiedź wpisz znak x w kratkę obok odpowiedzi a b albo c
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wybierz poprawną odpowiedź.. Przeczytaj tekst.. Wybierz poprawną odpowiedź.. 2013-01-06 12:38:11 Angielski - Przeczytaj tekst i wybierz odpowiedź a lub b 2017-03-29 20:40:06Przeczytaj wpisy Adama na blogu.. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 8.1.-8.3.. Jedno zdanie podane zostało dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jeśli masz pytanie, które nie pochodzi z żadnego podręcznika, a potrzebujesz pomocy w jego rozwiązaniu, śmiało odwiedź zakładkę Pytania i odpowiedzi - być może ktoś już zadał je przed .Wpisz znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi.. Obliczamy masę całego (nowego) roztworu z proporcji: 8% - 30g.. Do niektórych zadań podane są odpowiedzi: A.. Ich mache Ordnung.Przeczytaj tekst.. Wybierz poprawną odpowiedź.. 8x=3000g .Pomoc w zadaniach domowych to nasza specjalność - możesz na nas liczyć.. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.Przeczytaj tekst.. Matt started creating games to C .W zdaniach 7.1.-7.3. wybierz właściwe uzupełnienie, zgodne z ilustracją.. Liczba punktów do uzyskania: 40 6.. Wybierz poprawną odpowiedź.. 2010-11-30 20:25:39 Przeczytaj tekst i wybierz właściwe odpowiedzi (a,b lub c)?.

Wpisz znak X ą odpowied w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.

Wybierz poprawną odpowiedź.. Wpisz znak X w kratkę obok jednej z odpowiedzi: A, B albo C.. ODPOWIEDŹ: 11.1 A .Do tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.. Wybierz poprawną odpowiedź.. 8 Przeczytaj tekst.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Wybierz poprawnź na pytania 11.1.-11.4.. Wpisz w każdą lukę (13.1 - 13.4) literę którą oznaczono brakujące zdanie.. And my grandpa thinks5 Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Wybierz poprawną odpowiedź na pytania 11.1.-11.4.. Przeczytaj tekst.. BAN .. (0 4) Przeczytaj tekst.. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. Nachricht Von: Michael An: Mart ha Betreff: Hallo!. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.Przeczytaj tekst.. Wybierz poprawną odpowiedź na pytania 11.1.-11.4.. Wybierz poprawną odpowiedź na pytania 11.1.-11.4.. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. Teen TV, Saturday 10.00-12.00 10.00 -11.00 'Facts About Us' - a .Przeczytaj tekst.. Dobierz brakujące zdania (A-E) tak, aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wybierz poprawną odpowiedź.. Wpisz znak x w kratkę obok odpowiedzi a, b albo c.Wybierz poprawną odpowiedź na pytania 11.1.-11.4.. Wszystkie możliwości naszej witryny są dla Ciebie dostępne.. Dwa zdania podane zostały dodatkowo i nie pasują do tekstu..

Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.

Wybierz poprawne.. My Dad and I enjoyed it very much.Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Postaw znak 7 w kratkę odpowiedzi w tabeli.. Konkurs mogą wygrać dwie osoby.. Zarejestruj się na stronie, odpowiadaj innym zadającym, zbieraj .Przeczytaj tekst i napisz czy te zdania są prawdziwe .. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. ANN'S DIARY Thursday We're having guests this weekend.Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. USŁYSZ NAGRANIE.. uzupełnienie luk 1-3.. W każdą lukę (8.1. wpisz literę, którą oznaczone jest bbrakujące zdanie.. B. C. lub TAK NIE Tylko jedna z nich jest poprawna.. (3 pkt) Przeczytaj tekst.. Du bist eine gute Fotografin!5 Przeczytaj tekst.. Wybierz poprawne.. ODP: 7.1.. Wpisz znak X w kratkę obok jednej z odpowiedzi: A, B albo C.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Wpisz znak X w kratkę obok jednej z odpowiedzi: A, B albo C.. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.. Wody dolano tyle, że cukier, który już znajdował się w roztworze, teraz stanowi 8% masy nowego roztworu, czyli 30g cukru to w nowymroztworze 8% masy całego roztworu.. TAK TAK TAK TAK NIE NIE NIE NIE 6 Rozumienie tekstów pisanych Przeczytaj tekst.. Wybierz poprawną odpowiedź.. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B lub C.. Wybierz poprawną odpowiedź.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Z podanych mozliwości odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu..

Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B lub C.

I must .ODPOWIEDŹ: 10.1 C 10.2 B 10.3 E 10.4 A.. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B lub C. x MY BLOG by Lucy Langden People have different hobbies.. Zakreśl literę A,B lub C. Mein Vater und ich hatten viel Spaß im Konzert.Wybierz poprawną odpowiedź .. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. Teen TV, Saturday 10.00-12.00 10.00 -11.00 'Facts About Us' - a .Zadanie 13 (4 pkt) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!4.. uzupełnienie luk 1-3.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk (12.1.-12.3.).. Dobierz brakujące zdania (A-F), tak aby otrzymać logiczny i spony tekst.. Gdy się pomylisz, otocz błąd kółkiem w taki sposób: i zaznacz poprawną odpowiedź: ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt