Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty wychowanie fizyczne
KAMIL STANI Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r.. 2 pkt 4a: Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r.Wspólnie z opiekunem stażu określiłam jasne, rzetelne i możliwe do realizacji zadania stawiane dla nauczycieli stażystów ubiegających się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego.. Napisałam sprawozdanie, które przedstawiłam Pani Dyrektor.Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.. Opiekun stażu: Pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, rozpoczęłam pierwszego września 2011 roku, tym samym rozpoczęłam swój staż .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2016 r. do 31 maja 2019 r. 1..

- 31.05.2011r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. Opiekun stażu: Marek MotykaUwzględnia ona podstawy prawne zawarte w Ustawie Karta Nauczyciela (Dz.U.. - czyli do 20 września 2.. W tym artykule znajdziesz wskazówki, jak przygotować sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wzór sprawozdania.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII […]; Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la .Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na kompetentne opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji ze szczególnym uwzględnieniem efektów podjętych działań.. Imię i nazwisko: Kinga Królik 2.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.„Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela ..

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.

Powiem coś oczywistego - piszmy prawdę!SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Wprowadzenie Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2008 r., który trwał do 1 sierpnia 2011 r.Konstruując plan rozwoju zawodowego brałem pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.. § 8 ust.. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu oraz przedłożenie go Dyrektorowi szkoły Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju Opiekun stażu, Dyrektor Czerwiec 2014 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 5.Równocześnie, jestem pełna podziwu dla tych, którzy to zrobili!. Plan rozwoju zawodowego opracowałem w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego .Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825) wraz z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły.4..

Sprawozdanie z realizacji stażu n-la ...

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty Monika .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY ROK SZKOLNY 2009/2010 Publiczna Szkoła Podstawowa im.. Zgodnie z procedurą awansu, z pomocą opiekuna stażu opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego.• przygotowaniu stażysty do napisania sprawozdania z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego.. Ciechanów .. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie 3.Nauczyciel wychowania fizycznego z PG w xxxh, mgr xxxx wypożyczył naszej szkole dwa komplety siatek i stojaków do gry w piłkę siatkową plażową na czas trwania Festynu szkolnego „Baw się razem z nami" 4.. W maju 2009 roku sporządziłem sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i złożyłem go Dyrektorowi szkoły w dniu 05.06.2009 roku wraz z wnioskiem o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w celu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Typ szkoły: szkoła ponadpodstawowa, szkoła podstawowa Początek stażu: wrzesień 2020. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ze zmianami z dnia 23 sierpnia 2019r.. Przewidywana data zakończenia: 31.05.2010r..

... nauczyciel wychowania fizycznego.

Możecie tu Państwo znaleźć również przykładowe zapisy planu rozwoju .Pracę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w rozpocząłem 1 września 2009 roku, tym samym rozpocząłem swój staż nauczycielski -pierwszy rok pracy w zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego.. Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.. Nauczyciel wychowania fizycznego: Weronika 3.. LubochniaPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. pełnię rolę inspektora BHP kontrolując zasady odbywania wycieczek szkolnych i przeprowadzania zajęć z wychowania fizycznego .. chemia, matematyka, fizyka .. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załączająSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. Nauczyciele to fenomenalnie utalentowana grupa zawodowa - jestem dumna patrząc na internetowy pedagogiczny boom!. Sprawozdanie z pracy zdalnej - co tam wpisać?. Ocena pracy nauczyciela po zakończeniu stażu85% Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego; 85% Awans zawodowy nauczyciela; 87% Plan rozwoju zawodowego nauczyciela; 84% Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego; 84% Nauczyciel w Japonii oraz nauczyciel w USA.. Mój staż na stopień nauczyciela dyplomowanego trwał 2 lata i 9 miesięcy i był to czas intensywny oraz obfitujący w bogate doświadczenia zawodowe.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera opis realizacji planu rozwoju zawodowego […]; SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO WSTĘP Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym ponad 30 lat jestem .Sprawozdanie częściowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego - okres 09.2017 - 06.2018 Anna Staszewska.. W maju 2015 roku ukończyłam realizację zaplanowanych działań.. Krzysztof Pietras.. Okres stażu: 01.09.2011 - 31.05.2012 4.. Opieka nad młodymi stażem nauczycielami pozwoliła mi na nieco inne spojrzenie na własną pracę, stała się przyczyną do wprowadzenia pozytywnych zmian dla dobra ucznia, a tym samym i szkoły.sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego-wychowanie fizyczne.. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 38 im.. Miejsce stażu: 2. poz. 2215) oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018r.. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy Opracował:.. Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.. Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt