Układ ruchu człowieka prezentacja
Pokarm zostaje rozdrabniany, miażdżony i mieszany ze śliną, która zawiera enzym trawienny amylazę ślinową (ptialinę).. Wewnątrz obserwujemy ruch pojedynczych komórek oraz ruch w obrębie samych komórek.. u człowieka, tak jak u innych kręgowców, występuje szkielet wewnętrzny; szkielet zbudowany jest głównie z tkanki kostnej i chrzęstnej; tkanka kostna zbudowana jest z drobnych komórek kostnych i zmineralizowanej substancji międzykomórkowej.Układ ruchu tych organizmów odznacza się bardzo dużą wydajnością i precyzją w działaniu.. Pobieranie powietrza atmosferycznego .. wymuszany ruchem zwierzęcia Ryby kostnoszkieletowe -przepływ wody wymuszany ruchem pokryw srzelowych.Układ szkieletowy stanowi podporę dla naszego ciała.. Składnikiem kości jest też tkanka chrzęstna.. Higiena i choroby skóry 3.. Umożliwia poruszanie się i wykonywanie precyzyjnych ruchów oraz jest odpowiedzialny za utrzymanie właściwej dla człowieka (wyprostowanej) postawy ciała oraz utrzymanie narządów wewnętrznych w odpowiednim miejscu.-Układ przewodzący serca za wyjątkiem gałęzi lewej odnogi pęczka przedsionkowo -komorowego • Lewa tętnica wieńcowa unaczynia: -Ściany lewego przedsionka -Ściany lewej komory bez części tylnej -Przednią część ściany prawej komory -2/3 przednie przegrody międzykomorowejPlik 03.. Skóra - budowa i funkcje.. Mięśnie kurcząc się wprowadzają w ruch szkielet i dzięki temu człowiek się porusza..

Funkcje układu kostnego.

Trzeba je AKTYWNIE wykorzystać.. Zbudowana jest z komórek leżacych w substancji międzykomórkowej, lecz wW skład układu ruchu wchodzą: » szkielet, » stawy i więzadła, » mięśnie.. Szkielet (rys.. Prezentacje te są wyłącznie zasobem.. Stanowiąone prawie połowę ciężaru ciała.. Do najważniejszych funkcji mięśni należą: • przemieszczanie kości, co powoduje wykonywanie ruchów (czynny układ ruchu człowieka), • budowanie narządów wewnętrznych i wykonywanie przez nie skurczów (np. praca serca).W organizmie człowieka występuje ok. 640 mięśni, które stanowią od 30 do 50% masy ciała.. Dlatego sugeruję, jak aktywnie można je wykorzystać.UKŁADY 1.UKŁAD KRWIONOŚNY FUNKCJE UKŁADU KRĄŻENIA: 1) rola transportująca: -zanosi komórkom tlen i pokarm -zabiera z komórek substancje przemiany materii i co2 -zanosi komórkom hormony 2)rola ochronna: -wykrywa i walczy z ciałami obcymi (z grzybami,bakteriami,wirusami,pyłami) 3)rola termoregulacyjna: -utrzymuje stałocieplność (36,6) a) OSOCZE: -93%wody,białka,cukry,tłuszcze .Organizm człowieka buduje około 600 mięśni.. W szkielecie wyróżniamy: » szkielet osiowy - czaszkę, kręgosłup, żebra i mostek, » szkielet kończyn - kończyny górnej i dolnej wraz z .1.. Przedstaw, na czym polega współdziałanie szkieletu i mięśni szkieletowych w wykonywaniu ruchu.dostrzegalna jest regulacja czynności serca, krążenia, oddychania, układu ruchu, układu trawiennego i innych..

Start studying Układ kostny człowieka.

Mięśnie obsługujące szkielet powodują ruchy kośćca i dlatego traktowane są jako część czynna układu ruchu.Budowa i rola części biernej układu ruchu Układ ruchu Ze względu na budowę i właściwości układ ruchu można podzielić na: • część czynną - układ mięśniowy • część bierną - układ szkieletowy Dzięki współdziałaniu tych układów możemy: wykonywać ruchy lokomocyjne zmieniać ułożenie ciała względem siebie .UKŁAD MOCZOWY CZŁOWIEKA (nerka - nefron) kora rdzeń nefron nefron żyła tętnica przewód zbiorczy przewód brodawkowy Nefron jest ślepo zakończonym kanalikiem, którego ściany są zbudowane z komórek nabłonkowych.. Obie części tego układu są ze sobą powiązane strukturalnie i funkcjonalnie - współdziałają w wykonywaniu ruchu.. Jak można klasyfikować kości oraz jak są one zbudowane można zobaczyć w tej prezentacji.. Jest to rusztowanie dla całego ciała człowieka, a także podpór dla mięśni.Szkielet, inaczej kościec lub układ kostny (łac. systema sceleti, skeleton-szkielet) - wszystkie kości składające się na ciało człowieka.. U dorosłego człowieka szkielet składa się z 206 kości - liczba ta jest większa u dzieci ze względu na wiele punktów kostnienia (według Reichera: około 270 u noworodka i 356 u 14-latka) i spada dopiero po połączeniu się np. trzonów .Układ kostny określany też jako szkielet człowieka lub kościec, to wszystkie kości w organizmie, które ochraniają narządy wewnętrzne oraz umożliwiają poruszanie się..

Organizm człowieka jako funkcjonalna całość 2.

Odpowiadają one nie tylko za ruch organizmu, ale również za przesuwanie treści pokarmowej w jelitach, wydawanie artykułowanych dźwięków, regulację ciśnienia krwi.Człowiek - fizjologia zmysłów, odruchy, psychologia poznawcza • interakcja z otoczeniem - zmysły, ruch, mowa • pami ęć - sensoryczna, krótkotrwała, długotrwała • my ślenie - kojarzenie, nauka, planowanie, rozwi ązywanie problemów, • emocje Ka żdy człowiek jest inny!Podstawowym budulcem szkieletu człowieka jest tkanka kostna, składajaca się z komórek kostnych oraz wytwarzanej przez nie substancji międzykomórkowej.. UKŁAD KOSTNY.ppt na koncie użytkownika marzip2 • folder Prezentacje-wykłady • Data dodania: 5 gru 2010Biologia Układ ruchu Wiedza Układ ruchu.. Stanowią one prawie połowę ciężaru ciała.. Szkielet kończyn i ich obręczy 5.. Dorosły człowiek ma 32 zęby, 16 w szczęce i 16 w żuchwie:1.. Ruch można dostrzec zarówno wewnątrz organizmu człowieka, jak i na zewnątrz.. Funkcje układu mięśniowego: Organizm człowieka buduje około 600 mięśni.. Budowa i funkcje szkieletu.. Stanowi podstawową jednostką funkcjonalną miąższu nerki, ściśle związaną z układem krwionośnymgo back home .. go back homeUdostępniając te prezentację nie chciałbym, aby trafiły "do archiwum", albo "fajne - na później", albo "mam - ściągnę"..

Organizm dorosłego człowieka składa się z 206 kości.

Układ szkieletowy stanowi bierną część układu ruchu, a jednocześnie jest osłona i podporą miękkich części ciała.. Sygnały o zaistniałej zmianie w otoczeniu człowiekaUkład mięśniowy to jedna z najważniejszych struktur w ciele człowieka.. Nieprawidłowości układu kostnego mogą być wrodzone (skrzywienia, nieprawidłowa budowa kości, brak niektórych kości).Oczywiście aby ten układ mógł funkcjonować, niezbędne jest również prawidłowe ukrwienie tkanek, a także ich unerwienie.. Mechanizmy regulujące funkcje organizmu są ze sobą sprzężone, a w szczególności ośrodkowy układ nerwowy, układ wewnątrzwydzielniczy i układ odpornościowy.. Choroby i higiena układu ruchu Zadania ćwiczeniowe - szkielet 8.Prezentacja Mięśnie szkieletowe człowieka - Świat Prezentacj .. Szkielet osiowy 4.. Prezentacja przydać się może maturzystom zainteresowanym anatomią człowieka oraz stanowi wprowadzenie do anatomii układu ruchu dla studentów kierunków niemedycznych.Układ ruchu człowieka tworzą szkielet i mięśnie szkieletowe.. Zobacz, jak wygląda budowa szkieletu człowieka.Choroby układu ruchuUkład oddechowy człowieka nozdrza jama nosowa tchawica prawe płuco lewe płuco prawe oskrzele główne lewe oskrzele główne przepona gardło jama ustna.. Układ ruchu dzieli się na część czynną (mięśnie) i bierną (układ kostny).. Budowa i znaczenie mięśni 7.. Kości - elementy składowe szkieletu 6.. Do najważniejszych funkcji mięśni należą: przemieszczanie kości, co powoduje wykonywanie ruchów (czynny układ ruchu człowieka), budowanie narządów wewnętrznych i wykonywanie przez nieW anatomii człowieka jama ustna (cavum oris) jest początkowym odcinkiem przewodu pokarmowego.W niej następuje wstępna, mechaniczna obróbka pokarmu i przygotowanie go do dalszego trawienia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt