Tematyka godzin wychowawczych klasa 4
Oprócz dzieł sztuki malarskiej w filmach omawiane są także „obrazy" rzeźb oraz .4 TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE II GIMNAZJUM Program godzin wychowawczych w klasie II gimnazjum ułożony został w swoisty ciąg zatytułowany Moje miejsce na ziemi i pomagający młodemu człowiekowi odnaleźć się w otaczającej go rzeczywistości.. 3.Wybór samorządu klasowego.. Wybieramy samorząd klasowy.. Dzień Chłopca w naszej klasie .Tematyka godzin wychowawczych dla klas IV 2017/2018 Uwaga: Tematyka oparta jest na planie wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz na głównych kierunkach polityki oświatowej państwa.. Bezpieczna droga do i ze szkoły.TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY IV.. Jesteśmy zgranym zespołem klasowym.. św. Jadwigi Królowej Polski.. Bieżące sprawy klasowe.. Propozycje tematyki klasa vi rok szkolny 2019/2020 |l.p | tematyka lekcji |termin realizacji |uwagi |TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY V Wrzesień 1.. sygn.. Poznajmy się - indywidualne prezentacje.. Pozostałe lekcje przeznaczone są na apele, wyjścia lub pogadanki wynikające z jednorazowych akcji szkolnychTEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY VI 1) Wybory samorządu klasowego.. Ustalenie zasad współżycia .Strona główna » Godziny wychowawcze.. Zapoznanie ze Statutem Szkoły.. 3.Zapoznanie uczniów z WSO, statutem szkoły oraz regulaminami obowiązującymi na terenie szkoły..

godzin wychowawczych : 4.

Poznajemy się lepiej - wybieramy samorząd klasowy.. Bieżące sprawy klasowe.. Bezpieczna droga do i ze szkoły 4.. Klucze do obrazów to zbiór krótkich filmów połączonych z narracją opisującą najważniejsze detale, symbole, wyobrażenia, gesty postaci, a także problematykę oraz wymowę ideową wybranych dzieł sztuki.. godzin wychowawczych.. Załóż konto i korzystaj z materiałów!Klasa VI 1.. Prezentujemy wakacyjne pamiątki.. Temat Tematyka zajęć Ścieżka edukacyjna Termin 1.. Ciąg ten układa się następująco: JA > SZKOŁA > DOM > OTOCZENIE > MIASTO > KRAJ > TRADYCJE Większość lekcji może być .PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA KLASY VIII Rok szkolny 2018/2019 Obszar szkolnego programu Tematy lekcji wychowawczych Uwagi Wychowanie prospołeczne:-zasady porozumiewania się-przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej-kształcenie umiejętności pracy w grupie-informacje na temat szkół ponadpodstawowychzarówno indywidualnie, w pracy z klasą, jak i jako zespół pedagogiczno-wychowawczy.. Przedszkole Klasy 1-3 Klasy 4-6 Gimnazjum Liceum Nowo .Propozycje tematów i zagadnień na "godziny wychowawcze" opracowane przez pedagoga ZSZ nr 3 w Skierniewicach Elżbietę Jach.. Udział w akcji - " Sprzątanie Świata " idea akcji i jej cele Październik 1.. Poczucie współodpowiedzialności za klasę 2.Klasy 4-8..

godzin wychowawczych.

Pozostałe lekcje przeznaczone są na apele, wyjścia lub .. 4 Zachowanie ludzi w różnych sytuacjach życiowych.tematyka godzin wychowawczych.. Dzięki takim lekcjom Twoja klasa stanie się zgranym zespołem, który będzie sprawiał mniej kłopotów.. Wybory samorządu klasowego 2.. • uczymy się demokracji • uczeń potrafi pozytywnie zaprezentować koleżankę, kolegę • rozumie potrzebę działania samorządu klasowego wychowanie patriotyczne i obywatelskie (życie w grupie) 2.. Bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły.Tematyka godzin wychowawczych dla klas VII 2017/2018 Uwaga: Tematyka oparta jest na planie wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz na głównych kierunkach polityki oświatowej państwa.. Warsztatom szkoleniowym o tematyce ustalanej na bieŜąco, zgodnie z pojawiaj ą-cymi si ę potrzebami; Współpraca z Rodzicami W rezultacie kontaktów nauczycieli ze społeczno ścią rodziców danej klasy: 1.TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA TECHNIKUM ZSP NR 1 W KRASNYMSTAWIE ROK SZKOLNY 2016/2017.. Sprzątanie świata.. Prawa i obowiązki ucznia - przypomnienie Statutu Szkoły, WSO, regulamin ocen z zachowania i pozostałe regulaminy szkoły.TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE V Lp.. Bezpieczny pobyt w szkoleTEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH KLASY VI 1..

Planujemy tematykę godzin wychowawczych.

Bezpieczna .1 Tematyka godzin wychowawczych dla klasy IV Tematyka godzin wychowawczych może ulec zmianie w oparciu o bieżące potrzeby, problemy klasy.. 6) Koleżeństwo, przyjaźń, miłość - relacje między chłopcami i dziewczynkami.Oficjalna strona szkoły podstawowej nr 82 w Krakowie im.. Wycieczka piesza do Witowa (izba regionalna).. Konspekty zostały zebrane w cztery działy:Uniwersytet Dzieci w Klasie oferuje gotowe, bezpłatne scenariusze lekcji i projekty edukacyjne z różnych dziedzin nauki.. Udział w akcji - " Sprzątanie Świata " idea akcji i jej cele.. Zasady wyboru uczniów do samorządu klasowego Sposób głosowania Kodeks Ucznia: prawa i obowiązki Wychowanie patriotyczne i obywatelskie (życie w grupie) 2.. Scenariusze godzin .. Oczywiście jak zawsze znajdują się tacy, którzy będą w nich widzieli panaceum na wszystkie możliwe bolączki współczesnej szkoły, ale i tacy, którzy uznają to za kolejną chwilową modę, niespecjalnie wartą, by się nią na poważnie zainteresować.Realizacja tematów godzin wychowawczych może się zmienić w zależności od potrzeb i okoliczności .. Klasa Wychowawca Klasa Szkoła Wychowawca IX, X, XI, XII, IV, V, VI l. wych.. wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych.. Październik.. Wybory samorządu klasowego.. Strona zawiera informacje z życia uczniów oraz nauczycieli szkoły..

Propozycje tematyki godzin wychowawczych 3.

5) Jak być dobrym zespołem.. 2) Moje prawa, moje obowiązki.. Klasowy regulamin zachowania w klasie i szkole - Praca w zespołach, odczytanie propozycji uczniów, przygotowanie regulaminu na gazetkę .Klasa I Zespół klasowy i samorząd uczniowski Tematy lekcji Cele lekcji Sposoby realizacji 1.Patron i tradycje naszej szkoły.. Jakie mamy prawa i obowiązki 5.. Tu znajdziesz scenariusze godzin wychowawczych, dzięki którym lepiej poznasz i zrozumiesz swoich uczniów.. - Imigranci i uchodźcy - szanse czy zagrożenia dla naszego dziedzictwa kulturowego?. Klucze do obrazów.. Jednym z najistotniejszych zadań współczesnej szkoły w dziedzinie wychowania jest wspomaganie rodziców, czy wręcz zastępowanie ich w przypadkach ewidentnej niemocy z ich strony.1.. Wybór samorządu klasowego, prawa i obowiązki ucznia.. - Mój region - najpiękniejsze miejsce" - Nasze prawa i obowiązki w UE.przygotowane do konkursu "Super klasa" 1-9:tematyka ogólna .. Wspomnienia z wakacji.. Warszawa: , 2002.. Każde z opracowań zawiera na wstępie część teoretyczną, umożliwiającą nauczycielowi zgłębienie tematu lekcji.. 5.Przykładowe tematy godzin wychowawczych na rok szkolny 2016/2017: 1.. Poczucie współodpowiedzialności za klasę .. Przygotowaliśmy zestaw zasobów, które mogą pomóc Wam w organizacji zdalnych lekcji wychowawczych, budowaniu relacji z uczniami oraz wspieraniu ich w organizowaniu sobie środowiska uczenia się na nowo.Kompetencje społeczne i ich nauczanie to pojęcia odmieniane ostatnio w edukacji przez wszystkie przypadki.. Jak godzić nasze potrzeby z potrzebami innych?- pogadanka.. Wybór samorządu klasowego.. Bezpieczna droga do i ze szkoły .. W jaki sposób będziemy oceniać nasze zachowanie w bieżącym roku szkolnym.. Uświadomienie miejsca i roli człowieka w przyrodzie oraz .4 TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE II GIMNAZJUM Program godzin wychowawczych w klasie II gimnazjum ułożony został w swoisty ciąg zatytułowany „Moje miejsce na ziemi" i pomagający młodemu człowiekowi odnaleźć się w otaczającej go rzeczywistości.. Wrzesień 1.. Akademie, uroczysto-ści .. Dudziak Urszula: Wychowanie w klasie szkolnej.. Bieżące sprawy klasowe.. 4) Postać, która mnie zaintrygowała, zainteresowała, zdumiała, którą podziwiam.. Wybór samorządu klasowego, ustalenie planu pracy - Dyskusja z wnioskami, samoocena.. Kształtowanie postawy szacunku dla dziedzictwa kulturowego, regionu, kraju, Europy.. 2.Organizacja pracy w naszej szkole.. Bezpieczna droga do i ze szkoły 2.. Wybór samorządu klasowego.. TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE IV Lp.. Prawa i obowiązki ucznia na terenie szkoły.. Organizacja pracy na godzinach wychowawczych.. 4.Sporządzenie klasowego kontraktu.II.. W szczególności sekcje dla uczniów, nauczycieli, rodziców, dane kontaktowe oraz galerie ze zdjęciami z wydarzeń szkolnych.. Ciąg ten układa się następująco:TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wrzesień 1.. Prawa i obowiązki ucznia.. Dodatkowo na stronie znajdują się strony poszczególnych klas, na których ich wychowawcy umieszczają .TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY V Wrzesień .. Zapoznanie z historią i tradycją szkoły.. Diagnozowaniu i analizie pracy wychowawczej wobec poszczególnych uczniów i klas; III.. Jakie mamy prawa i obowiązki.. Wybory do samorządu klasowego.. TEMAT TEMATYKA ZAJĘĆ ŚCIEŻKA EDUKACYJNA TERMIN 1.. Nowy rok szkolny - Pogadanka, prezentacja siebie, oczekiwania i plany.. Tworzenie Troska o pielęgnowanie mowy ojczystej / wulgaryzmy/ Wychowawca, IX - VI Pogadanki .. 1-3: tematyka ogólna .. 3) Kochaj bliźniego jak siebie samego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt