Rzeźbotwórcza działalność rzek kartkówka
Tempo abrazji zależy od siły i wysokości fal oraz od rodzaju skał budujących wybrzeże.. 2009-09-27 22:36:06Plik RZEŹBOTWÓRCZA DZIAŁALNOŚĆ RZEK.doc na koncie użytkownika natalia_7745 • folder Geografia • Data dodania: 27 maj 2011GEOGRAFIA- KARTKÓWKA DZIAŁALNOŚĆ RZEKI 1.Dokończ zdania wpisując odpowiedni wyraz , aby powstało zdanie było prawdziwe.. Wleczonym materiałem skalnym woda uderza, szlifuje i wygładza skały w korycie rzeki.Pisał ktoś kartkówkę z geografii PLANETA NOWA dla 1 gimnazjum z tematu -rzeźbotwórcza działalność rzek, -rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i lądolodów-rzeźbotwórcza działalność wiatru PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDŹNa czym polega działalność,,Okna życia" 2012-02-14 18:06:24 Co może być na kartkówce z lektury "Kłamczucha"?. Działalność rzeźbotwórcza rzek polega na niszczeniu, transporcie oraz budowaniu (akumulacji).. Lekcja powtórzeniowa Sprawdzian VII.. W górnym biegu rzeki dominuje erozja wgłębna i erozja wsteczna, w środkowym biegu - erozja boczna i mogą tworzyć się tam meandry.83% Rzeźbotwórcza działalność ; 83% Zewnętrzne procesy egzogeniczne: wietrzenie, procesy krasowe, działalności rzeźbotwórcze: wód opadowych i płynących, lodowców, wiatrów, fal morskich.. Najwyższe stany wody w tych rzekach występują latem, kiedy lodowce najintensywniej się topią.. Zuzanna opalińska i maria sobczak Rzeźbotwórcza działalność rzek Rodzaje ujść rzecznych 1. ćwiczenia Nowa Era ;D 2011-06-01 19:24:08 Rzeźbotwórcza działalność wód opadowych i powierzchniowych..

Rzeźbotwórcza działalność rzek i mórz .

Zaloguj się, by mieć dostęp do zasobów.. Działa przede wszystkim w górnym biegu rzeki , gdzie spadek jest duży i wody mogą wymywać i transportować duże ilości materiału skalnego.1 Abrazja Rzeźbotwórcza działalność morza Abrazja to niszcząca działalność fal uderzających o brzeg morski polega ona na ścieraniu brzegu i dna morza przez okruchy skalne przenoszone przez fale.. Wybrzeża kształtowane są przez fale, pływy oraz prądy morskie.. Typy genetyczne gleb 64.. Tematy: Wietrzenie skał.. Ocenianie przesłanych prac i ćwiczeń religia 1.. Powstawanie gleb 63.. 84% Procesy egzogeniczne (wietrzenie, fale morskie, rzeki, lodowce itp.) 85% Zlodowacenia i działalność lodowcówDziękujemy za uwagę!. Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich.Rok utworzenia strony: 2005 WERSJA STRONY: 2019_08 OSTATNIA AKTUALIZACJA: niedziela, 25.10.2020 16:54 UWAGA: Wszystkie materiały zawarte na powyższej stronie są chronione prawami autorskimi.. : Wszystkie materiały zawarte na powyższej stronie są chronione prawami autorskimi.. Ruchy masowe; Procesy krasowe; Rzeźbotwórcza działalność rzek; Strony w .Działalność wody rzecznej polega na: - erodowaniu - żłobieniu dna (erozja wgłębna) i brzegów koryta (erozja boczna), - przenoszeniu materiału (transporcie), - osadzaniu - akumulacji, efektem której są łachy korytowe, stożki napływowe i delty..

Rzeźbotwórcza działalność rzek 57.

Możemy wyróżnić: § Wybrzeża wynurzone, które powstają w czasie regresji morza, na skutek wynurzania dna morskiego są płaskie, niskie i mają słabo urozmaiconą linię brzegową.Rzeźbotwórcza działalność rzek.. Rzeki zasilane są przez wody podziemne, deszczowe i roztopowe.. erozja boczna, erozja wgłębna , akumulacja .. rzeki przeważa erozja wsteczna / erozja boczna 4.Podkreśl czynnik sprzyjający tworzeniu się ujść lejkowatych rzek : a) .kartkówka geografia klasa I nowa era procesy krasowe rzeki - Co było na niej?. Rzeki górskie mają przeważnie duży spadek.. Lejkowate- duże pływy morskie Biegi rzeki Bieg rzeki - liniaDrogi Użytkowniku!. Aleje Jerozolimskie 146D .Kartkówka „Rzeźbotwórcza działalność rzek", plik: kartkowka-rzezbotworcza-dzialalnosc-rzek.doc (application/msword) Planeta NowaKartkówka z geografii - Działalność rzeki.. Lód lodowcowy - przekształceni e się dolnych warstw firnu pod wpływem wysokiego ciśnienia i ciężaruPlik ppt na koncie użytkownika dawis1237 • folder prezentacje multimedialne ppt • Data dodania: 15 maj 201156.. Zjawisko to nazywamy erozją.. Świat roślin 65.. Prezentowanie on-line projektów grupowych, kartkówki na quizziz.com e.d.b.. Seria: Oblicza geografii ZR / Reforma 2017 Szkoły ponadpodstawowe / Geografia.. - kartkówka - kartkówka ze znajomości mapy fizycznej świata (Afryka, Ameryka Południowa, Ameryka ..

Rzeźbotwórcza działalność wiatru 59.

Odpowiedniemu procesowi przyporządkuj nazwę formy terenu powstałej w wyniku rzeźbotwórczej działalności rzeki.. Podstawowe wiadomości z zakresu pierwszej pomocy.. Świat zwierząt 66 .Rzeźbotwórcza działalność rzek • wyjaśnia znaczenie terminów: „erozja wgłębna", „erozja wsteczna", „erozja boczna", „akumulacja" • wskazuje na mapie ogólnogeograficznej świata przykłady najdłuższych rzek świataGospodarcze znaczenie rzek, przyczyny powodzi.. ×1 RZEŹBOTWÓRCZA DZIAŁALNOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH ZJAWISKA KRASOWE Termin "kras" oznacza procesy polegające na rozpuszczaniu niektórych skał przez wody opadowe przy udziale dwutlenku węgla.. Zmieniamy się, chwilowo więc strona jest niedostępna.. Są więc zdolne do transportowania nie tylko piasku i żwiru, ale także dużych otoczaków.. 2011-02-13 16:55:30 Moje wykonanie piosenki " Rzek amrzeń" ocenicie?RZEŹBOTWÓRCZA DZIAŁALNOŚĆ MÓRZ Działalność mórz zachodzi na wybrzeżu, które wyznacza zasięg działalności fal, prądów i pływów morskich.. Rzeźbotwórcza działalność lodowców, morza i wiatru.. Działalność budująca rzek rozpoczynaLodowce i lądolody.. Po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie znajdziesz się w zupełnie nowej wirtualnej przestrzeni.Rzeźbotwórcza działalność morza widoczna jest przede wszystkim na wybrzeżach, czyli na granicy lądu i morza..

Rzeźbotwórcza działalność morza.

Typy wybrzeży morskich 60.. Na tempo abrazji ma wypływ także występowanie pływów morskich.. (2 godzrzeŹbotwÓrcza dziaŁalnoŚĆ rzek Erozja denna inaczej erozja wgłębna - erozja prowadząca do pogłębienia koryta rzecznego i doliny rzecznej .. Działalność morza, może być niszcząca lub budująca, a jej rodzaj zależy od rodzaju wybrzeża:Rzeźbotwórcza działalność rzek górskich.. Rzeźbotwórcza działalność morza.. liczba pobrań: 1382 zaktualizowany: 2019-09-08 Nowa Era Sp.. Ze względu na czas istnienia dzielimy je na: .Rzeźbotwórcza działalność rzek 142 kB.. Typy wybrzeży.. W budowie skorupy ziemskiej dominującą rolę odgrywają skały węglanowe, dlatego też zjawiska .Kartkówka.. - Warunki powstawania i rozmieszczenie lodowców.. Tagi: kartkówki.. GLEBY.. Firn-powstaje w miejscach gdzie gromadzi się najwięcej śniegu (powstaje w skutek wielokrotnego topnienia i zamarzania śniegu) .. - Rzeźbotwórcza działalność wód płynących.. Deltowe - morze, do którego uchodzi rzeka jest płytkie; brak prądów przybrzeżnych (+ tworzą się delty) 2.. Poruszająca się woda potrafi mechanicznie niszczyć skały.. Do skał rozpuszczalnych przez wody opadowe należą: wapienie, marmury, dolomity, gipsy i sole.. erozja boczna, erozja wgłębna , akumulacja , erozja wsteczna, .. 4.Podkreśl czynnik .7. .. Odpowiedniemu procesowi przyporządkuj nazwę formy terenu powstałej w wyniku rzeźbotwórczej działalności rzeki..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt