Scenariusz zajęć komputerowych w klasie 1 paint
SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH TEMAT: Edytor grafiki.. nóg tułowia w pł.. Scenariusze lekcji Lekcja 1: Uruchamiamy program Paint Temat 1, punkt 1 (str. 6-7) Forma zajęć Przykłady, ćwiczenia i zadania z podręcznika Osiągnięcia uczniów podstawowe ponadpodstawowe analiza rysunków ze str. 4-5; dyskusja na temat poznanych w .1 Scenariusze zajęć komputerowych dla klas 1 - 3 W procesie dydaktycznym wykorzystuje się zwykle wiele metod i środków dydaktycznych, aby efektywnie i ciekawie przekazać wiadomości i umiejętności jakie dziecko powinno opanować podczas danej lekcji.. Miejsce odbywania zajęć: Szkoła Podstawowa 3.. Cele lekcji: a) ogólne • Uczeń wie co to jest odbicie lustrzane • Uczeń zna i umie posługiwać się narzędziem programu Paint - Przerzuć/Obróć z użyciem funkcji .1.. Nie są to scenariusze lekcji, lecz coś w rodzaju kart pracy dla uczniów.. Gdzie co jest — czyli o czytaniu ze zrozumieniem, cz. II.. Data Przedmiot Zajęcia komputerowe 2.. Temat jednostki lekcyjnej Kaczka śpiewaczka - praca z programem Paint 4. czołowej i szyi tułowia w pł .1 Przykładowe scenariusze lekcji informatyki dla klasy IV szkoły podstawowej Opracowała: mgr Anna Chwapińska Edukacja informatyczna, po wstępnym zapoznaniu uczniów z uruchamianiem komputera i wybranego programu, powinna rozpocząć się od pracy w prostym programie graficznym (np. Paint)..

Scenariusz zajęć proponowany dla uczniów klasy V.

Komputer pomaga w nauce- gry edukacyjne.. W naszej szkole lekcje informatyki odbywają się raz w tygodniu (1 godzina).. Temat jednostki lekcyjnej Internet jako źródło informacji 5.. Klasa III Scenariusze lekcji.. Data: Klasa: Cel ogólny: •Zapoznanie uczniów z nowym narzędziem edytora grafiki (Tekst).. Cele operacyjne: • Uczeń wie dlaczego malarze podpisują swoje dzieła, • Uczeń odnajduje ikonę narzędzia Tekst w edytorze grafiki,- stanowisko komputerowe i program edukacyjny „Liczę z Reksiem", - plansza ze znakami drogowymi, - papierowe figury geometryczne podklejone taśmą dwustronną (jedna figura dla jednego ucznia).. Motyle -projektowanie wzorów, kolorowanie drobnych pól w rysunkach.. Cele operacyjne: • Uczeń wie dlaczego malarze podpisują swoje dzieła, • Uczeń odnajduje ikonę narzędzia Tekst w edytorze grafiki, • Uczeń posługuje się nowym narzędziem (wstawia Pole tekstowe, podpisuje obrazki), • Uczeń .4.. Data: Klasa: Cel ogólny: •Zapoznanie uczniów z nowym narzędziem edytora grafiki (Tekst).. Cele operacyjne : Uczeń : - poznaje narzędzia Elipsa w edytorze graficznym; - utrwala znajomość bożonarodzeniowych zwyczajów; - utrwala posługiwanie się myszką i klawiaturą; - utrwala prawidłowe włączanie .Scenariusz zajęć komputerowych w klasie 2 1..

Scenariusze zajęć wieloobszarowych.

W ruch pójdą też nożyczki i papier kolorowy, zaprojektujemy roboty, które będą nam towarzyszyć przez najbliższe osiem zajęć.Scenariusz zajęć wychowania fizycznego dla klasy 1 Przykład ćwiczeń i zabaw dla klasy I.. Czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne.. Temat jednostki lekcyjnej Polecenie Przerzuć/Obróć w programie Paint 4.. Czynności intelektualne.. Dzień Ziemi -wykonanie plakatów z wykorzystaniem poznanych narzędzi programu Paint.. Opowiadamy w nich, jak uczyć najmłodszych kodowania na komputerach, na tabletach, a także na… dywanie!. Gdzie co jest — czyli o czytaniu ze zrozumieniem, cz. I.. Temat jednostki metodycznej Praca z Internetem 4.. Zajęcia komputerowe.. W dobie rozwoju edukacji informatycznejKonspekt zajęć komputerowych w klasie I Temat : Tradycje bożonarodzeniowe Cele ogólne : Zapoznanie uczniów z narzędziem Elipsa (koło) w edytorze graficznym Paint.. Temat: Czy moje zachowanie jest zawsze prawidłowe?. Zapoznanie z tematem zajęć, krótkie przypomnienie nazw figur geometrycznych (wykorzystanie modeli).xx ,SCENARIUSZ ZAJ INFORMATYCZNYCH W KLASIE Ic(Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Dorota0 Oh +' 0 $ 0 @ P \ | 0SCENARIUSZ ZAJ INFORMATYCZNYCH W KLASIE Ic ,Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Normal Dorota 3 Microsoft Office Word@F #@0 գy @ r @ > :r n ՜.2 6. otrogramy do klasy Szkoła naszym drugim domem wie, jak korzystać z narzędzia Tekst w programie potrafi wstawić grafikę do pliku Painta; utrwala pisownię wyrazów z trudnościami ortograficznymi; wykonuje element dekoracji klasy i pomoc dydaktyczną..

Scenariusz1 - zajęć VIII.

Przystępność takiego programu, łatwa obsługa, czytelne menu oraz dowolność tworzonych form .Zajęcia komputerowe klasy 1 - 3 Zajęcia komputerowe klasy 4 -6 Seminarium metodyczne dla nauczycieli .. zajęć komputerowych .. moŜna powierzyć nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie.. Miejsce odbywania zajęć: Szkoła Podstawowa 3.. Cele lekcji: a) dydaktyczne - poznawcze Uczeń zna program Microsoft WordGramy w domino, czyli o układaniu ciągu według podanej zasady.. Cele lekcji: a) ogólne • Uczeń wie co to jest odbicie lustrzane • Uczeń zna i umie posługiwać się narzędziem programu Paint - Przerzuć/Obróć z użyciem funkcji Przezroczyste tło b)szczegółowe • Uczeń zna ikonę oraz sposób .Środki dydaktyczne: stanowiska komputerowe, napis do globalnego czytania PAINT, worek, przybory do rysowania, listki, zagadki, piosenka- płyta CD Tęczowe nutki Przebieg: 1.. Środki dydaktyczne: podręcznik Oto ja zajęcia komputerowe klasa 1, płyta CD dla ucznia zajęcia 1., sprzęt komputerowy w pracowni.. Zapoznanie się z salą komputerową.. Poznanie podstawowych elementów zestawu komputerowego jednostka centralna, monitor .Znajdziesz tu scenariusze zajęć i artykuły, które pomogą Ci w realizacji jej założeń.. 4.Poradnik metodyczny.. Trzy w linii — czyli o poszukiwaniu związków.. Na początku uczniowie odpowiadają na pytania zawarte w prezentacji pt. „Figury geometryczne" celem utrwalenia swojej wiedzy..

Przebieg zajęć 1.

Zdrowie i sprawność fizyczna.SCENARIUSZ ZAJ ĘĆ Z INFORMATYKI W KLASIE VI mgr Katarzyna Srebrowska - Budek BLOK TEMATYCZNY - W komputerowym świecie liter.. Zbieramy dane w naszej klasie i szkole — czyli o tym jak się tworzy wykresy słupkowe.Uniwersytet Dzieci w Klasie oferuje gotowe, bezpłatne scenariusze lekcji i projekty edukacyjne z różnych dziedzin nauki.. CELE: - kształtowanie umiejętności wartościowania zachowań, - kształtowanie postaw społecznych, - wzmacnianie więzi emocjonalnej w zespole klasowym, - kształtowanie umiejętności .1 Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej Wstęp Poniżej przedstawiam cykl początkowych lekcji informatyki poświęconym programowi Paint.. Kolejny etap to uruchomienie edytora Paint (przypomnienie pojęć: aplikacja, grafika komputerowa).Pytanie kluczowe Po co są zajęcia komputerowe w szkole?. Program Paint, plik graficzny z rysunkami do wybranych ortografów Gra w kolory 2), załącznik 6, cztery duże arkusze kolorowego .Scenariusze Zajęć komputerowych klasa 3, plik: scenariusze-zajec-komputerowych-klasa-3.pdf (application/pdf) Zajęcia komputerowe Nowa Era1 SCENARIUSZ ZAJĘĆ ROK SZKOLNY: 2003/2004 DATA: NAUCZYCIEL: Katarzyna Pęksa KLASA: 6 SP PRZEDMIOT: Informatyka DZIAŁ PROGRAMOWY: Rysowa i malowa Temat: KOMPUTEROWE KOLOROWANKI.. CELE ZAJ ĘCIA: • poznanie kolejnych narz ędzi słu żą cych do formatowania tekstu .Zajęcia komputerowe Nowa Era , Zajęcia komputerowe , Szkoła podstawowa klasy 1,3 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plPrzekazujemy w Wasze ręce osiem scenariuszy do nauki programowania w klasach I-III.. Po zajęciach uczeń powin: znać umieć CELE LEKCJI - pojęcie grafiki komputerowej, edytora grafiki; - wybrane polecenia z menu aplikacji PAINT; cofnij; zapisz jako.. ; - elementy okna programu PAINT; - zastosowa .Dokument komputerowy w edytorze grafiki - rysunki w programie GIMP Wiedza i umiejętności Pomoce dydaktyczne, ćwiczenia, pytania i zadania z podręcznika, zadania z CDScenariusz lekcji 24. , Informatyka , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.pl.. scenariuszom lekcji oraz prostym filmom instruktażowym .klasa 1 • scenariusze • pliki użytkownika ewapoz przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Witamy wiosnę.doc, Wiosna.docSCENARIUSZE ZAJĘĆ.. Przygotowała Patrycja Misztal Tok lekcji Treść i przebieg ćwiczeń Czas 1 2 3 Część I Organizacja zajęć.. TEMAT DNIA - Zaawansowane formatowanie tekstu w edytorze Microsoft Office Word.. Część II Rozgrzewka Ćwiczenia kształtujące: ramion tułowia w pł.st.. Zagadki Z wierzchu ma drewniany płaszczyk, w środku- grafitowy pręcik i rysuje, pisze, bazgrze, po papierze wciąż się kręci (ołówek)Konspekt lekcji informatyki/zajęć komputerowych 1.. Przebieg zajęć: I CZĘŚĆ PRZYGOTOWAWCZA.. Data Przedmiot Zajęcia komputerowe 2.. Załóż konto i korzystaj z materiałów!. Rozwój mowy.. : edytor grafiki Paint, prezentacja w PowerPoint pt. „Figury geometryczne" Czas trwania zajęcia: 45 min.. Uwagi o realizacji zajęcia komputerowe naleŜy rozumiećSCENARIUSZ ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH TEMAT: Edytor grafiki..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt