Właściwości fizyczne i chemiczne wody prezentacja
Te same funkcje pełni jako substancja odkażająca wodę w publicznych kąpieliskach.Gips − nazwa pochodzi od gr.. Woda, niezbędny surowiec do życia na planecie, jest bezwonna, mdła i bezbarwna, a 97,2% znajduje się w morzach, jeziorach, rzekach i oceanach, a pozostałe 2,8% w postaci .Jakie są właściwości fizyczne i chemiczne wody ?. Cząsteczkę wody buduje jeden atom tlenu i dwa atomy wodoru.. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia - lodem.Słowo „woda" jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia.Właściwość fizyczna: zdolność do adhezji Znaczenie biologiczne: Adhezja polega na przyciąganiu cząsteczek wody do powierzchni elektrycznie naładowanych (polarnych), np. ściany komórkowe roślin; Zjawisko połączenia się dwóch różnych ciał fizycznych.. rozpuszczalność (rozpuszczanie to zjawisko fizyczne) temperatura topnienia i wrzenia; barwa; higroskopijność (zdolność do pochłaniania wody)Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) - związek chemiczny o wzorze H 2 O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym.. Zwykle związki jonowe dobrze .Chlor - właściwości i wykorzystanie Bakteriobójczy chlor od wieków jest wykorzystywany do uzdatniania wody pitnej, tak aby groźne drobnoustroje zalegające w wodociągach nie napływały do naszych domostw wraz z „kranówką"..

Właściwości fizyczne i chemiczne wody Czym jest woda?

Woda w przyrodzie występuje w 3 stanach skupienia: jako ciecz, ciało stałe i gaz.. Stwórz ściągę .. oraz dobrą rozpuszczalność wielu związków chemicznych w wodzie.. Treść.. Żeby łatwiej to sobie wyobrazić, warto […]Woda - budowa i właściwości chemiczne.. Woda, jako uniwersalny rozpuszczalnik, tworzy dwa rodzaje roztworów: roztwory właściwe i roztwory koloidalne (zole).B5 Poznajemy właściwości fizyczne i chemiczne kości.. Można je rozdzielić na składniki metodami fizycznymi Można je rozdzielić na składniki, czyli pierwiastki chemiczne, tylko na drodze reakcji chemicznej.. Tlenki mają bardzo różne własności fizyczne, które zależą od pierwiastka łączącego z tlenem: od substancji stałych o bardzo wysokich temperaturach topnienia (tlenek wolframu), przez ciecze ( woda), po gazy ( podtlenek azotu).Większość tlenków metali ma podobny, biały bądź szary kolor bez połysku, jednak znanych jest też .Mangan jest pierwiastkiem aktywnym chemicznie.. Właściwości wody Fizyczne: - ciecz - bezbarwna - bezwonna - zmienia swoje stany skupienia - jest polarna Chemiczne: - reaguje z metalami - jest rozpuszczalnikiem dla wielu związków organicznych - nie pali si .Pisaliśmy już o prawach fizycznych związanych z wodą, a dziś pora na lekcję chemii..

Właściwości fizyczne.

Tlenek wodoru (nazwy systematyczne- monotlenek diwodoru, oksydan) - związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych (pokojowych) w stanie ciekłym.. • MoŜe występować takŜe w stanie stałym, jako lód • oraz gazowym w postaci pary wodnej.. umożliwia podnoszenie się wody w kapilarach (np. w komórkach drewna) wbrew sile grawitacjiThe Właściwości fizyczne i chemiczne wody uczynić z niego najważniejszy związek na planecie, który integruje naturalne ekosystemy, ma zasadnicze znaczenie dla podtrzymania i reprodukcji życia na planecie.. Roztwory tego rozpuszczalnika wypełniają każdą komórkę.. CELE LEKCJI 3.Właściwości fizyczne i chemiczne wody Właściwości wody: ogólność i ciekawość Właściwości wody: izotopy i struktura molekularna Historia.. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia - lodem.Woda jest najbardziej rozpowszechnionym, najbardziej znanym i jednocześnie najbardziej zagadkowym płynem na Ziemi, a możliwe, że nie tylko na tej planecie.. Właściwości fizyczne są zawsze pośrednie.. Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji polarnych.Zastosowania substancji wynikają z ich charakterystycznych właściwości, zarówno fizycznych, jak i chemicznych (np. cukier jest słodki, dlatego używamy go do słodzenia, dwutlenek węgla nie podtrzymuje palenia, więc jest stosowany jako środek gaśniczy w niektórych rodzajach gaśnic).Właściwości wszystkich substancji możemy podzielić na dwie grupy: właściwości fizyczne i chemiczne..

Właściwości fizyczne są zawsze pośrednie.Właściwości fizyczne.

poleca 77 % 2240 głosów.. Woda dzięki swojej budowie warunkuje przebieg procesów życiowych na naszej planecie.. Woda jest związkiem bardzo trwałym, dysocjującym dopiero w temperaturze 1800 K, jednak mimo to wykazuje .Woda to tlenek wodoru o wzorze sumarycznym H 2O, który występuje w trzech stanach skupienia.. Filmy.. Procesy hydratacji są szczególną postacią procesów solwatacji.. W postaci rozdrobnionej spala się w tlenie, tworząc mieszaninę tlenków MnO 2 i Mn 3 O 4, reaguje z gorącą wodą oraz kwasami słabo utleniającymi.. Roztwory wodne rozpuszczalnych soli manganu(II) są praktycznie bezbarwne.Wiązania chemiczne Typy oddziaływań między atomami: • wiązania chemiczne -oparte na wymianie elektronów walencyjnych • oddziaływania o charakterze fizycznym -siły van der Waalsa Elektronowa teoria wiązańLevis'a(1916): każdyatom dążydo takiej zmiany zewnętrznej powłokielektronowej, aby uzyskaćnajtrwalsząTranscript Właściwości Fizyczne i Chemiczne Morza Bałtyckiego Wykonała grupa projektowa 1. z SP Rodowo: Kuba .B , Kuba.. Jak już wcześniej wspomniano białka mają różną zdolność do rozpuszczania w wodzie.. Jej właściwości znacznie odbiegają od właściwości innych substancji o podobnej budowie.Właściwości fizyczne i chemiczne wody..

Tlen ma znacznie ...Woda: właściwości fizyczne i chemiczne.

• W warunkach stałych (pokojowych) woda występuje w postaci cieczy.. wiem że to proste pytanie ,ale znam właściwości wody tylko często mi się mylą które to fizyczne a które chemiczne ,tak poza tym proszę tylko nie kopiować wikipedii ,potrzebuję ogólnych właściwości :)Po pierwsze, woda jest usuwana z organizmu wraz z moczem i kałem, do jej utraty dochodzi też na skutek oddychania i pocenia się.. Typowy środek dezynfekcyjny do uzdatniania wody - chlor, podczas wstępnego procesu chlorowania wody z zawartymi w niej .Hydratacja, uwodnienie - ogół procesów chemicznych lub fizycznych, w których związkiem chemicznym przyłączanym do innej substancji jest woda, przy czym woda ta jest przyłączana w całości (nie powstają dodatkowo produkty uboczne).. Zgodnie z chemicznym wzorem, cząsteczka wody czyli H2O, jest zbudowana z dwóch atomów wodoru oraz jednego atomu tlenu.. Do XVIII wieku uważano ją za proste .Przykłady zjawisk fizycznych wrzenie Zjawiska fizyczne to np.: Wrzenie wody , topienie wosku , zbicie szyby , powstawanie szronu , zmielenie pieprzu , skraplanie pary wodnej , zamarzanie rtęci ( w temperaturze -39 stopni C) , rozbicie jajka .Właściwości chemiczne składników zanikają zupełnie.. Cechuje je zdolność do tworzenia koloidów ze względu na znaczne rozmiary cząsteczek oraz wrażliwość na czynniki chemiczne i fizyczne, które to mogą powodować proces denaturacji.Temat: „WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE WODY.". Powietrze po burzy ma zapach ozonu (powstaje w temperaturze łuku elektrycznego podczas uderzeń piorunów).. Właściwości fizyczne.. C , Krzyś , Daniel , Damian , Julka , Ilona 1.Położenie Morza Bałtyckiego Morze Bałtyckie położone jest w północnej części Europy , otoczone od zachodu Półwyspem Jutlandzkim , od zachodu i północy Półwyspem Skandynawskim , od południa zwartym lądem Europy.Właściwości chemiczne i fizyczne: Ozon jest niebieskim gazem, o większej gęstości od powietrza.. Poznajcie wodę od tej naukowej strony!. Wiązania między atomem tlenu a wodorami są spolaryzowane, wskutek przesunięcia wspólnych par elektronowych w kierunku atomu tlenu.. Jest to bezpośrednią przyczyną powszechności wody w składzie chemicznym organizmów.. Woda była uważana przez Pradawnych za jeden z 4 podstawowych elementów: świat składał się z mieszanki tych 4 podstawowych zasad w zmiennej proporcji.. Jej właściwości chemiczne wynikają z BUDOWY, dlatego właśnie od niej zaczynamy.. Co więcej, podczas wzmożonego wysiłku fizycznego czy wysokiej temperatury ciała lub otoczenia organizm ludzki może tracić większe ilości wody niż zazwyczaj.Woda to doskonałe środowisko reakcji biochemicznych.. 2 poznasz związek między budową fizyczną i chemiczną kości, poznasz zmiany zachodzące z wiekiem w układzie kostnym..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt