Sprawozdanie z pracy psychologa szkolnego
Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.. 2013 nr 0 poz.532)Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.Plan pracy psychologa szkolnego 7 sierpnia 2017 Sześciolatki w szkole| Ministerstwo Edukacji Narodowej 7 kwietnia 2015 Co wynika z badań nad konsekwencjami nadużycia seksualnego dzieci 2 czerwca 2014.. Pozostało jeszcze 99 % treści.. : (22) 518 29 29, e-mail: [email protected] Numer NIP: 526-19-92-256, Awans zawodowy.. Opieką byli objęci zarówno uczniowie gimnazjum jak i liceum.2 Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego Strona 2 z 5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (ze zm.).. ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN I. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, planowanie sposobów ich zaspokajania a także wspieranie mocnych stron uczniów:Sprawozdanie z pracy psychologa w roku szkolnym 2017/2018 - II półrocze.. Służenie radą i pomocą nauczycielom wydającym opinie o uczniach potrzebujących pomocy specjalistycznej.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY ..

Sprawozdanie z realizacji zadań psychologa szkolnego .

zapoznanie z planem pracy „Zespołu" na rok szkolny 2016/2017; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym, ul .. Regularnie spotykałam się z przedstawicielami wydawnictw językowych (Oxford University Press, Macmillan, Pearson Longman, Nowa Era) by poznać nowości wydawnicze i zorientować .Do psychologa szkolnego przychodzą także rodzice, to kolejna grupa, z którą trzeba współpracować.. za rok szkolny 2017/2018.. Opieką byli objęci zarówno uczniowie gimnazjum jak i liceum.Sprawozdanie z pracy psychologa szkolnego w pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/2015.. Zapoznaj się z aktualnym opracowaniem: Sprawozdanie z pracy pedagoga z uwzględnieniem pracy zdalnej w roku szkolnym 2019/2020.. W ramach współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie, prowadziłem dyżur psychologiczny w szkole w roku szkolnym 2017/2018.. przerwa 15 min 1.. Zespół Szkół nr 6 im.. Przeprowadzenie rozmów z uczniami, których tematem były m.in. sytuacja edukacyjna, motywacja do nauki, chęć zmiany klasy lub szkoły, relacje rodzinne, problemy osobiste, trudności edukacyjne i .PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM .. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych, szkołach i placówkach (Dz.U..

Jak prawidłowo napisać sprawozdanie z pracy psychologa szkolnego.

1 Realizacja zadań z Programu profilaktyki 1 Prowadzenie ogólnych działań diagnostycznych dotyczących uczniów 2 .8.sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych (art.42) doc. 9.sprawozadnie z realizacji zajeć pozalekcyjnych w roku szkolnym doc. 10.ocena efektów kształcenia okreslonych w podstawie programowej z przedmiotu doc. 11.arkusz analizy własnej pracy nauczyciela w roku szkolnym doc Monitorowanie realizacji podstawy programowej w szkole .Na początku każdego roku szkolnego pracujemy w zespołach opracowujących Program Profilaktyki i Plan Pracy Szkoły a w ciągu roku szkolnego w zespołach wychowawczych.. 8.00-8.45 / przerwa 10 min 2.. W I semestrze zrealizowałam następujące zadnia : 1.ZADNIA OGÓLNO-WYCHOWAWCZE : a).Stałe czuwanie nad prawidłowa realizacja obowiązku szkolnego przez uczniów (wypełnianie w każdym miesiącu przez wychowawców klas Arkusze- INFORMACJA O KLASIE WGAROWICZE b).Wspieranie działania wychowawcze i opiekuńcze .Wraz z innymi nauczycielami języka angielskiego podejmowałam decyzje w kwestii wyboru podręczników szkolnych oraz innych materiałów pomocnych w naszej pracy.. 8.55-9.40 / przerwa 10 minPraca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z rocznym planie pracy .. W szczególnych przypadkach, zwłaszcza w zakresie interwencji w sytuacjach kryzysowych czy .SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO..

Pobierz przykładowe sprawozdanie z pracy pedagoga.

W roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 brałam udział w uzupełnianiu i modyfikowaniu Statutu Szkoły wraz z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.Sprawozdanie podsumowujące pracę pedagoga w roku szkolnym 2017/2018 921 Mijający rok szkolny, który czeka na podsumowanie, nie należał do najspokojniejszych.. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Bodzentynie.. Ocena realizacji podjętych zadań: Zadanie.. Ocena stopnia realizacji.. Psycholog ma pomagać młodzieży w uporaniu się z dojrzewaniem, dorastaniem, stawaniem się człowiekiem myślącym samodzielnie i w zgodzie z własnymi wartościami oraz z poszanowaniem .Plik Pedagog szkolny.doc na koncie użytkownika kaskawawrzyniak • folder Z pracy pedagoga szkolnego • Data dodania: 19 cze 2014Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego - I semestr Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym oraz przydzielonym zakresem obowiązków na stanowisku pedagoga, praca koncentrowała się wokół następujących obszarów: I.. Bogata baza porad udzielanych przez psychologów, pedagogów specjalnych i prawników .plan pracy na rok szkolny 2018/2019, zawierający zamierzenia sprzed 10 miesięcy, do których teraz należy się odnieść, osobno wynotować zadania zrealizowane, a niezrealizowane uwzględnić w sprawozdaniu we wnioskach; dziennik pracy pedagoga szkolnego, w którym rejestrowaliście codziennie wykonywane czynności zawodowe, dzięki czemu .Artykuł znajduje się w archiwum..

Płocka 12, 09-414 Brudzeń DużyPlan pracy psychologa szkolnego - rok szkolny 2017/2018 L.P.

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych .Praca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z ustaleniami podjętymi w rocznym planie pracy.. Podsumowując - po co psycholog w szkole?. Autor: Małgorzata Celuch.. w roku szkolnym 2016/17.. Sprawozdanie z realizacji zadań zespołu przedmiotowego (przewodniczący zespołu) Podsumowanie działalności zespołów przedmiotowych (osoby odpowiedzialne) Sprawozdanie z działalności komisji oraz zespołów zadaniowych .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy .. z obowiązującym Rozporządzeniem o zadaniach pedagoga szkolnego), główne kierunki pracy na bieżący rok szkolny, planowałam czynności związane z organizacją warsztatów, szkoleń prowadzonych przez specjalistów.. Dodano: 19 czerwca 2018.. Plan pracy psychologa i pedagoga szkolnego na rok szkolny 2019/2020 powstał w oparciu o przepisy prawa oświatowego, obowiązujące dokumenty wewnątrzszkolne, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020 oraz wnioski i rekomendacje z realizacji .Plan pracy psychologa na rok szkolny 2016/2017 zawiera bardzo szerokie spektrum działań, które w znakomitej większości będą kontynuowane w pracy z uczniami i współpracy z gronem pedagogicznym w kolejnych latach.. W ramach współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie, prowadziłam dyżur psychologiczny w szkole.. Wiedza i Praktyka sp.. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa, tel.. Koniec roku szkolnego za pasem dlatego jak co roku przypominam temat pisania sprawozdań, z myślą o tych, którym brakuje konkretnych wytycznych lub doświadczenia w pisaniu tego rodzaju tekstów.Sprawozdanie z pracy psychologa .. Niniejsze sprawozdanie obejmuje działania wynikające z Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.Sprawozdanie z realizacji zadań pedagoga szkolnego .. najlepszych specjalistów oraz dostęp do numerów archiwalnych podejmujących tematy związane m.in. z codzienną pracą pedagoga i psychologa szkolnego, problemami .środa, 21 czerwca 2017 09:35 Sprawozdanie z pracy pedagoga w roku szkolnym 2016/2017 Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym oraz przydzielonym zakresem obowiązków na stanowisku pedagoga w roku szkolnym 2016/2017 praca koncentrowała się wokół następujących obszarów: Praca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z ustaleniami podjętymi w rocznym planie pracy.Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego za rok szkolny.. Rok szkolny 2018/2019 to czas, w którym ustawodawca wprowadził zmiany w przepisach prawa mające wpływ na pracę pedagoga szkolnego.Podstrony Szkoły Podstawowej im.. 9 czerwca 2015 / 3 komentarze.. W .Przykładowe sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego; Przykładowe sprawozdania z pracy psychologa szkolnego; Pobierz darmowy ebook.. St. Staszica w Szczecinku..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt