Arkusz obserwacji zajęć świetlicowych wypełniony
Arkusz obserwacji uroczystości przedszkolnej 3.. 2.Zapoznanie z tematem zajęć, krótkie wprowadzenie, przedstawienie planu zajęć, przypomnienie zasad obowiązujących na zajęciach świetlicowych.. Nauczyciel wykorzystał na lekcji różnorodne środki dydaktyczne.. Elementy podlegające ocenieZajęcie miejsc.. Załącznik 4 - Arkusz obserwacji zajęć - wdrażanie nowej podstawy programowej.. Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.arkusze obserwacyjne • PRZEDSZKOLE • pliki użytkownika tu_iza przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • arkusz obserwacji czterolatki matematyka.doc, arkusz obserwacji czterolatki ogólny.docDostosować tempo zajęć do możliwości uczniów: TAK CZĘŚCIOWO NIE Pobudzić aktywność i samodzielność uczniów: TAK CZĘŚCIOWO NIE Pobudzić postawę badawczą uczniów: TAK CZĘŚCIOWO NIEKryteria obserwacji zajęć edukacyjnych - diagnostyki psychopedagogicznej1 Przedmiot i ryteria ewaluacji - autoewaluacji FASCYNACJA WĄTPLIWOŚCI ZAPYTANIA PROPOZYCJE ZMIAN cele dydaktyczno-wychowawcze (ich klaryfikacja i wymierność) dobór treści dobór metod, form i środków dydakt.. Zgłoś błąd Wyświetleń: 98893.. Przedstawiamy arkusz obserwacji zajęć, który jest całkowicie uniwersalny, gdyż daje możliwość w formie opisowej dokonać posumowania obserwowanych zajęć.Arkusz obserwacji lekcji Szanowni Państwo Dyrektorzy, Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli.Plik Arkusz obserwacji zajęcia prowadzonego przez nauczyciela.doc na koncie użytkownika kasiaczysz • folder opiekun stażu • Data dodania: 15 sie 2010• Arkusze Monitoringu ( wybranej sfery rozwojowej) ..

Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5.

Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9.Klucz odpowiedzi do arkusza obserwacji lekcji 1.. Uwagi i spostrzeżenia z przebiegu zajęć.. Dzielenie się doświadczeniem.Arkusz hospitacji lekcji wypelniony to częsty temat wpisów na blogach w portalu pinger.pl.. Pobierz (doc, 55,5 KB) Podgląd treści.. GRUPA - IV- czterolatki .. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć jest jednym z niezbędnych wymagań do uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego.Ewa Kramek; miejscowość: Leokadiów; dział: Obserwacja; nr: 10772 Arkusze obserwacji zajęć - Rola nauczyciela na lekcji i formy pracy uczniów | tekst nr 10772 Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.W przedszkolu powinna funkcjonować procedura prowadzenia obserwacji zajęć, która powinna być podpisana przez dyrektora i wszystkich nauczycieli.. Powitanie Iskierką.. Nauczyciel stosował metody i formy pracy dostosowane do indywidualnych możliwości oraz potrzeb uczniów.. ARKUSZ HOSPITACJI ZAJĘĆ .. Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.. Techniki edukacyjne: a .Jeden z uczniów mających duże trudności w nauce był wyjątkowo dobrze przygotowany do zajęć i pracował z dużym zaangażowaniem Jeden uczeń nie pracował na miarę swoich możliwości, niechętnie wykonywał zadania, ale robił je dość poprawnie.Istnieje obowiązek prowadzenia obserwacji, ale nie ma w żadnym akcie prawa oświatowego gotowego wzoru arkusza obserwacji zajęć szkolnych ani przedszkolnych..

Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.

Część właściwa 1.Prowadzący przygotowuje odtwarzacz CD, muzykę oraz czysty, arkusz .Jak przygotować i wypełnić arkusz obserwacji lekcji?. Krystyna Budzianowska Atrakcyjno ść Zaanga żowanie uczniów .Jednym z zadań dyrektora przedszkola związanym z nadzorem pedagogicznym i monitorowaniem realizacji podstawy programowej jest prowadzenie obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola.Załącznik 2 - Arkusz obserwacji lekcji.. 8.Arkusz obserwacji zajęć został opracowany na podstawie aktualnych przepisów, tj.. Załącznik 5 - Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych.. Prezentowany arkusz hospitacji uroczystości szkolnej - rozumianej jako narzędzie zbierania informacji - ułatwi dyrektorowi .Cel obserwacji zajęć: Formalna ocena nauczyciela, Obserwacja pracy nauczyciela ubiegającego się o awans, Obserwacja pracy nowozatrudnionego nauczyciela .. Opublikowano: 17 stycznia 2017 roku ..

Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 4.

obserwacje zaprogramowane (kategoryzowane) - przewidziane są kryteria badania, stosuje się technikę obserwacji skategoryzowanej oraz technikę próbek czasowych lub 2. obserwacje swobodne (nieskategoryzowane) - przydatna w badaniach jakościowych, jej techniki to opisowe arkusze obserwacyjne oraz obserwacje fotograficzne.Arkusz hospitacji zajęć - wzory z przykładem opisu.. INSTYTUT KSZTAŁCENIA E K O -T U R NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Opr.. Wykorzystane środki dydaktyczne były przydatne i celowe.. Zajęcia odbywają się na dywanie.. Rozporządzenia MEN z dnia 7.. CELE OPERACYJNE DOTYCZĄCE HOSPITOWANYCH ZAJĘĆ „DZIECKO WIE, POTRAFI, CHARAKTERYZUJE SIĘ ODPOWIEDNIĄ POSTAWĄ W OBSERWOWANEJ DZIEDZINIE" Dziecko potrafi- .. Rejestr umiejętności dzieci będących przedmiotem obserwacji .Arkusz obserwacji lekcji Strona 3 z 6 4.. OBSERWACJA ZAJĘĆ UKIERUNKOWANA NA: ocenianie, wiedzę, umiejętności, postawy uczniów .Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Awans zawodowy, Warsztat pracy.. Przygotowanie metodyczne nauczyciela nie budzi zastrzeżeń.. Arkusz przed obserwacją 2.. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA - Dorota Gruchała ..

Arkusz obserwacji lekcji 3.

W tym dokumencie powinny być zawarta informacje w jaki sposób będą prowadzone obserwacje, co jest ich celem, co podlega obserwacji oraz m.in. kto jest uprawniony do jej przeprowadzenia.Arkusz obserwacji uroczystości szkolnej.. Cel hospitacji: hospitacja kontrolno-oceniająca,doradczo-doskonaląca,diagnozująca 2.. Arkusz obserwacji zajęć dydaktycznych/otwartychARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. Załącznik 3 - Arkusz obserwacji nauczyciela wspomagającego.. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.. Stopień .1.. WZÓR NR 1. z uwzględnieniem neomediów itp.ARKUSZ HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ.. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli.. Uwaga!. Załącznik 6 - Arkusz - Realizacja zajęć z pomocy PP Metody nauczania: a) słowne (opis, wykład, referat, pogadanka, gra dydaktyczna, elementy dramy) b) obserwacyjne (pokaz, demonstracja) c) badawcze/laboratoryjne (doświadczenia) 3.. Imię i nazwisko nauczyciela………………………………………………………………………………………….. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.. Otwórz PDF w nowym oknie.. Dzieci siedzą w kole.. Są rzeczy, które też możesz otagować Arkusz hospitacji lekcji wypelniony?. 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (ze zm.).. Dokument jest propozycją dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.Obserwacja Elementy podlegaj ące obserwacji mocne strony słabe strony Organizacja uroczysto ści Przebieg uroczysto ści ..Komentarze

Brak komentarzy.