Krótką notatka o unii europejskiej
Autorem oryginalnego tekstu jest Fryderyk Schiller.. W maju 2004 roku Polska weszła do Unii Europejskiej.. 7 lutego w Maastricht (Holandia) podpisany został Traktat o .Unia Europejska, UE - gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich.Unia powstała 1 listopada 1993 roku - na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht - jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej.Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw .Unia Europejska (oficjalny skrót w Polsce: UE) - powstały 1 listopada 1993 na mocy Traktatu z Maastricht gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich (dwudziestu siedmiu od 1 stycznia 2007 r.)[3], będący efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej zapoczątkowanej po drugiej wojnie światowej.Poniższy tekst stanowi krótki opis wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.. Jej liczbę mieszkańców szacuje się na około 39 milionów.. Narodowy Bank Polski 3 Materiały materiał pomocniczy nr 1 - tekst pt. „Pierwsze inicjatywy zjednoczeniowe", .. 7 lutego 1992 roku państwa członkowskie podpisały w Maastricht Traktat o Unii Europejskiej.. Rada Unii Europejskiej - stanowi prawo w Unii.. Przewodnictwo trwa pól roku i zmienia si?.

W 1973 roku do europejskiej „szóstki" dołączyła Wielka Brytania, Dania i Irlandia.

Stanowiła forum, na którym spotykali się politycy 16 paostw europejskich.W 1995 roku w szeregi Unii Europejskiej wstępują Finlandia, Austria i Szwecja.. To ponad 2 razy więcej niż w Stanach Zjednoczonych.. Zadaniem Rady jest koordynowanie polityki unijnej i udział w stanowieniu prawa.Traktat o Unii Europejskiej, czyli tzw. traktat z Maastricht podpisano 7 lutego 1992 r. Na mocy tego dokumentu 1 listopada 1993 r. powstała Unia Europejska.o odprowadzenie go pod adres: Osiedle Tysiąclecia, ulica Piastów Śląskich 40/15.. Kolejnym milowym krokiem w tworzeniu wspólnoty było oczywiście wprowadzenie na terenie Unii Europejskiej jednolitej waluty.. 1947- plan Marshalla, zakładający pomoc finansową dla zniszczonej II wojną światową Europy.. szefowie rz?dów pa?stw cz?onkowskich Wspólnot Europejskich.. Polski tekst hymnu Unii Europejskiej w przekładzie K.I. Gałczyńskiego.. Sąsiedzi Polski - członkowie Unii Europejskiej: - - - - Sąsiedzi Polski, którzy używają waluty euro: - - - Sąsiedzi Polski - państwa powstałe po rozpadzie Związku Radzieckiego: - - - -Informacje o Polsce Polska jest jednym z największych państw Europy Wschodniej, porównywalnym pod względem obszaru z Włochami lub Niemcami..

Część edukacyjna zawiera podstawowe dane statystyczne o państwach...Zapisz w zeszycie krótką notatkę (nie przesyłaj jej).

Krótka historia traktatów.. W notatce sam musisz zapisać nazwy właściwych państw.. Polska w Unii Europejskiej.. a. w grudniu 1991 r. Polska podpisała Układ europejski - umowa stowarzyszeniowa z Europejską Wspólnotą Gospodarczą.. Przeciwdziałanie zmianom klimatu jest jednym z priorytetów.. 1951- Traktat Paryski, tworzący Europejską Wspólnotę Węgla .Czechy, Republika Czeska (cz. Česko, Česká republika [ˈ tʃ ɛ s k a: ˈ r ɛ p u b l ɪ k a] ()) - państwo śródlądowe w Europie Środkowej.Od północy graniczy z Polską, od zachodu i północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, a od wschodu ze Słowacją.Stolicą i największym miastem Czech jest Praga.Kraj składa się z trzech historycznych krain - Czech .Początek integracji europejskiej a) integracja małych paostw - 1948 - elgia, Holandia, Luksemburg zawarły unię celną - powstał Benelux b) 1949 r. - powstanie Rady Europy - organizacja europejska, która znacznie przyczyniła się do integracji europejskiej.. co najmniej dwa razy w roku, pod przewodnictwem Unii Europejskiej.. W Szwajcarii jest więcej banków niż dentystów.. oraz preambuły* i art. 1 Jednolitego Aktu Europejskiego z 1 lipca 1987 r. Powstanie tej ponadnarodowej organizacji nie zastąpiło dotychczasowych Wspólnot Europejskich.Wymienione trzy wspólnoty tworzą nadal podstawy dzisiejszej Unii Europejskiej..

bronią praw wszystkich ludzi w Europie, na przykład ludzi z niepełnosprawnościami, pracowników i innych.zrób krótką notatkę na temat wojen bolesława chrobrego 2014-04-15 16:48:46 Pomóżcie napisać mi notatkę o Unii Europejskiej !

Próby jednoczenia narodów europejskich podejmowane były np. przez .Unia Europejska otrzymuje Pokojową Nagrodę Nobla.. Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób .Zadanie: napisz krótką notatkę na temat unii lubelskiej Rozwiązanie: unia lubelska zawarta w 1569 roku podczas obrad sejmu w lublinie, była międzynarodową umową Zamknij W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.Krótka notatka o Hymnie Europejskim - Oda do radości!. Kraje UE postanawiają ograniczać szkodliwe emisje gazów cieplarnianych.. W 2014 r. odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego, w wyniku których do parlamentu trafia .o Unii Europejskiej..

Jan Nowak Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoPrezentacje multimedialne - "Ucz o Unii" W procesie edukacji europejskiej szczególna odpowiedzialność spoczywa na nauczycielach.

9 V 1950- plan stworzenia organizacji międzynarodowej, mającej za zadanie kontrolę zasobów węgla oraz produkowania stali- RFN, Francja, Belgia Holandia, Luksemburg, Włochy (deklaracja Schumana).. Europę zamieszkuje 743 miliona osób.. wybierają ludzi, którzy mają odpowiednie umiejętności, aby pracować dla Unii Europejskiej.. Hiszpania nie brała udziału w I oraz w II wojnie światowej.Cele i założenia wspólnot europejskich.. Państwa omawiane będą kolejno według roku wstąpienia do unii.. Podstawowe założenia tego traktatu to:Rada Unii Europejskiej, zwana również po prostu Radą, stanowi główny ośrodek podejmowania decyzji politycznych Unii Europejskiej.. Zatem na początku przedstawione zostaną państwa założycielskie, a na końcu kraje, które ostatnio wstąpiły do Unii Europejskiej czyli także Polska.Unia Europejska (oficjalny skrót w Polsce: UE) - powstały 1 listopada 1993 na mocy Traktatu z Maastricht gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich (dwudziestu siedmiu od 1 stycznia 2007 r.), będący efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej zapoczątkowanej po drugiej wojnie światowej.Rada Europejska - zosta?a powo?ana w 1974 roku, a w jej sk?ad wchodz?. Unia Europejska została powołana na mocy traktatu o UE podpisanego w Maastricht 7 lutego 1992 ro.. rotacyjnie.. W 1999 roku rozpoczęto wprowadzanie Euro w formie bezgotówkowej, a w 2002 roku w jedenastu krajach waluta ta stała się prawnie .Hiszpania wstąpiła do Unii Europejskiej 1 stycznia 1986 roku.. Starania Polski i przystąpienie do Unii Europejskiej.. Przewidziana nagroda za znalezienie psa.. W 1981 r. do grona państw tworzących wspólnotę została przyjęta Grecja, a w 1986 Hiszpania i Portugalia.. W skład Rady Unii Europejskiej wchodzą ministrowie pochodzący ze wszystkich państw członkowskich UE.. xd 2010-05-18 21:08:08Funkcjonowanie Unii Europejskiej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt