Ordynacja podatkowa test z odpowiedziami
Jest jednokrotnego wyboru.. 3. podczas czatu z konsultantemOrdynacja podatkowa,Ordynacja podatk.,Rozdział 13. przedawnień postępowań skarbowych) pojawi się choćby jedna osoba z rodziny .. [2] Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U.. Na rozwiązanie testu masz 50 minut.. Zgodnie z art. 272 Ordynacji podatkowej czynności sprawdzające to postępowanie mające na celu:Odpowiedzi na pytania otwarte opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z uchwałą z 21.8.2019 r.Nr 4/VII/ 2019 r. Pod każdym pytaniem Autorzy udzielili opisowej odpowiedzi na pytanie oraz wskazali właściwą podstawę prawną (właściwy przepis lub grupę przepisów), która pozwala na udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie egzaminacyjne.Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szydłowcu.. Jej przepisy stosuje się do: - podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe .Ustawa o kontroli skarbowej, Ordynacja podatkowa do gruntownej nowelizacji., NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych, Nowa Ordynacja podatkowa, Inwestycje publiczno-prywatne bardziej wydajne, Prawa i obowiązki podatnika, Prawo celne - Kodeks celny, Opinia zabezpieczająca - czy warto się o nią ubiegać?, Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?, Co się .b) moment wydania postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego z urzędu c) moment doręczenia postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego z urzędu Katalog środków dowodowych wymienionych w art. 181 Ordynacji podatkowej: a) ma charakter otwarty i nie ustanawia hierarchii ważności dowodówNowa Ordynacja podatkowa od 2021 roku - rząd przyjął projekt..

Ordynacja podatkowa Rozwiązane pytania: 0/506.

28 maja 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Ordynacja podatkowa (wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika) - dokumenty przedłożone przez ministra finansów.Autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa podatkowego („Egzekucja i przerwanie biegu przedawnienia") komentarzy do ustaw podatkowych w tym komentarzy do Ordynacji podatkowej ( „Ordynacja podatkowa w praktyce", Infor, 1998; Ordynacja podatkowa - komentarz do nowelizacji, CH Beck, 2006; Wzory pism podatkowych, Wydawnictwo ABC, 2000 i .Z góry dziękuję za odpowiedź , Pozdrawiam!. Przeczytaj poradnik rozwiązywania testów umiejętności.. Rozwiązuj test.. Testy z aktów prawnych.. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa.. Przetestuj interaktywny system nauki i powtórek do egzaminu na doradcę podatkowego, zawierający wszystkie pytania wraz z odpowiedziami.. Zarejestruj sięWymusza to również sama Ordynacja podatkowa, która zawiera dwa osobne działy - jeden poświęcony czynnościom sprawdzającym (dział V) i drugi omawiający kontrolę podatkową (dział VI).. podatników w dziale rachunkowości podatkowej.. Wyższą stawkę karty podatkowej przewidziano w ustawie dla: A. fryzjera damskiego 3.. Rozwiązuj test : Egzamin próbny z pytań prawnych ..

Ordynacja podatkowa: 506 pytań ...Testy z lat ubiegłych.

Zeznanie podatkowe PIT o wysokości dochodu osobistego osiągniętego w 2014 roku należy złożyć: A. do 30 kwietnia 2015 r. 2.. Prezentowany akt prawny jest kluczową dla całego systemu podatkowego ustawą, reguluje bowiem problematykę .Ordynacja podatkowa Zagadnienia ogólnego prawa podatkowego zostały unormowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60).. Na udzielenie wszystkich odpowiedzi jest 10 minut.. Egzaminy.. Nauka do egzaminu na doradcę podatkowego jeszcze nigdy nie była tak łatwa i efektywna.. Ordynacji podatkowej na dany rok (którą trzeba mieć w małym palcu), Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podmiotów prawnych (te 2 rodzaje ustaw też trzeba znać, choć pobieżnie) i paru przepisów z KPA (dot.. Inspektor kontroli skarbowej - egzamin próbny.. Spośród trzech odpowiedzi tylko jedna jest prawidłowa i należy ją zaznaczyć poprzez zakreślenie litery obok prawidłowej odpowiedzi.Ordynacja podatkowa zawiera pytania jednokrotnego wyboru.. Doskonała pomoc przy nauce do egzaminów państwowych, egzaminów na studiach oraz kolokwiów.Po wyborze odpowiedzi na pytanie wyświetlana jest podstawa prawna wraz z przytoczeniem jej pełnej treści.Sam określasz z ilu pytań ma składać się Twój test.Datą wszczęcia postępowania podatkowego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa z urzędu j. data pierwszej czynności podjętej przez organ podatkowy wobec strony, dzień doręczenia stronie postanowienia o wszczęciu postępowania, dzień doręczenia stronie zawiadomienia o wszczęciu postępowania.Test składa się z 15 pytań..

Ordynacja podatkowa zawiera pytania jednokrotnego wyboru.

Symulacja sprawdzianu wiedzy: 12170 pytań.. Doskonała pomoc przy nauce do egzaminów państwowych, egzaminów na studiach oraz kolokwiów.Po wyborze odpowiedzi na pytanie wyświetlana jest podstawa prawna wraz z przytoczeniem jej pełnej treści.Sam określasz z ilu pytań ma składać się Twój test.TEST WYBORU z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz Ordynacji podatkowej Stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r. Proszę o wybranie prawidłowej odpowiedzi na każde z poniższych pytań.. Deklaracje podatkowe przez internet może złożyć: A. każdy podatnik 4.Ordynacja podatkowa,Ordynacja podatk.,Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ,Dz.U.2020.0.1325 t.j.Jeśli na takim teście z wiedzy dot.. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) właściwy w sprawie czynności sprawdzających jest organ podatkowy I instancji, art. 272 Ordynacji podatkowej.. Aktualizacja: 28.05.2019. z 2019, poz. 283), [3] § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 17 listopada 2010 r. w sprawie opłaty za egzamin na doradcę podatkowego (Dz. U z 2010 r., poz. 1493).TESTY Z LAT UBIEGŁYCH .. (poprawna odpowiedź +2 punkty, zła odpowiedź -1 punkt, brak odpowiedzi 0 punktów).. Przepisy ogólne .Rok 2018 rozpoczynamy kolejnym test sprawdzającym Wasze postępy w przygotowaniach do egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego..

Ordynacja podatkowa (282 pytania) Kodeks wykroczeń (KW) ...

Było 15 pytań, test wielokrotnego wyboru.. Odpowiedzialność solidarna,Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ,Dz.U.2020.0.1325 t.j.Ordynacja podatkowa.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.Aktualne testy z prawa ZA DARMO Kliknij na odpowiedni kafelek aby rozpocząć.. TESTY Z PRAWA .. Kazusy i testy z rozwiązaniami - opis produktu: Prezentowana publikacji jest względnie całościowym opracowaniem w formie case-study problemów związanych z funkcjonowanie Ordynacji podatkowej w Polsce.. TESTY Z WIEDZY.. Egzamin na doradcę podatkowego (1508 pytań) Egzaminy wstepne na aplikację .Plik ordynacja podatkowa testy z odpowiedziami.pdf na koncie użytkownika andropetani • Data dodania: 20 sty 20152. korzystając z formularza do zadawania pytań elektronicznych na Portalu Podatkowym.. Tym razem bierzemy na warsztat dział Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej.Tym razem zadajemy 4 pytania kontrolne, za które możecie zdobyć łącznie 8 punktów.Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych.. b) (za 5 punktów)1.Zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest skuteczne: a)tylko w odniesieniu do tych rachunków, których numery zostały wskazane przez organ egzekucyjny w zawiadomieniu o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego, b)w odniesieniu do wszystkich rachunków bankowych zobowiązanego, niezależnie od tego, czy organ egzekucyjny wskazał .USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.. TESTY Z ZAGADNIEŃ NIEPRAWNYCH .. Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne; Zakres z pkt 1-7 obejmuje kandydatów, o których mowa w § 2 uchwały komisji egzaminacyjnej dotyczącej inspektorów kontroli skarbowejDoradca podatkowy - testy on-line..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt