Przeczytaj tekst i powiedz które zdania są zgodne z jego treścią niemiecki
Zaznacz X, które zdania są zgodne z treścią tekstu (R), a które nie (F) 1.1.. Zaznacz, które z podanych zdań(1-6) są prawdziwe,a które-fałszywe(False).. :cCele: Rozumiem selektywnie tekst do czytania.. Usłyszysz dwukrotnie wywiad z uczestniczką konkursu.. Zaznacz znakiem Xodpowiednią rubrykę w tabeli.. 3- Po „Realschule" można studiować na uniwersytecie.. Powiem ci teraz jak jest z zawodem rybaka.Przeczytaj uważnie tekst, w którym Mar-tina opisuje swój pokój, a następnie dokończ zdania zgodnie z treścią tekstu, wybierając odpowiednią literę A-C i zakreślając ją kół-kiem.. Zaznacz, które zdania są zgodne z treścią tekstu (R - richtig), a które nie (F - …Przeczytaj tekst z zadania 2. jeszcze raz i powiedz, które zdania są zgodne z jego treścią.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T - True), a które nie (F - False).. Na podstawie zawartych w nim informacji zdecyduj, czy podane zdania są zgodne z jego treścią (R - richtig), czy nie (F - falsch).. KROK 4.Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Przeczytaj tekst.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. 1- „Szkoła podstawowa" to po niemiecku „Hauptschule"..

Przeczytaj tekst jeszcze raz i powiedz, które zdania są zgodne z jego treścią.

Wyjaśnij, czym się różni początek tego utworu od tradycyjnych wstępów do baśni.Zadanie 1.. 2- Gimnazjum trwa 9 lat.. Przeczytaj regułę zamieszczoną na stronie 119 i połącz właściwe części zdań.. Powiedz, na czym polegają zmiany wprowadzone przez autora do treści baśni o Jasiu i Małgosi.. Wpisz w każdą lukę (7.1.-7.3.). Auch auf der Party rAumt Carola auf.Przekreśl zdania, ktore są niezgodne z prawdą historyczną i napisz je w poprawnej formie.. 2010-12-06 20:51:08Odrabiamy.pl to serwis i aplikacja learningowa.. Aktualnie przeglądasz przedmiot: Język polski Zadania i rozwiązania: Język polski.. Przetłumacz fragmenty zdań na język niemiecki i je zapisz.. 2. Przyjrzyj się statystyce, a następnie zdecyduj, które zdania są z nią zgodne (richtig), a które nie (falsch).Przeczytaj tekst z ćwiczenia 1 i powiedz, które informacje są zgodne z jego treścią?. Zaznacz.. Przeczytaj tekst z zad.2 ze str.110 następnie zapisz w zeszycie zdania z właściwymi wyrazami.. Nasz język ojczysty jest pięknym, ale równocześnie - jednym z najtrudniejszych języków świata, obfitującym w wiele skomplikowanych zasad, rozległych reguł, czy pojawiających się niespodziewanie, niewytłumaczalnych wręcz wyjątków.Jego uda i plecy są połamane..

Przeczytaj tekst i uzupełnij zdania właściwymi informacjami.

Pozycja, w jakiej przebywa podczas pra­cy, utrudnia mu oddech.. Następnie popraw błędne informacje.. Na początku myślałam, że to nic nowego, ale niektóre rzeczy mnie .Przeczytaj uważnie zdania i zakreśl przy nich odpowiedz "tak" lub "nie" w zależności od tego, czy zdania są zgodne z treścią opowiadania, czy też nie.. Die Zadanie 1.. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (T), a które nie (F).. 1Przeczytaj wpis na forum internetowym i zaznacz, które ze zdań 1-6 są prawdziwe (R - richtig), a które fałszywe (F - falsch).1 TEST 1/WERSJA 1 Zadanie 1 (1-8) Przeczytaj tekst i zdania (1-8).. W każdym zadaniu zaznacz R lub F.Które informacje są prawdziwe, a które fałszywe?. W każdym zadaniu zaznacz R lub F. 2014-03-25 15:23:32 [ True or False?]. nasteonir poprawcie w parach ustnie bledne infirmacjr…Przeczytaj poniższy tekst.. 8/10 2012-06-23 19:22:25Odrabiaj swoje zadania domowe szybko i sprawnie.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Staraj się odgadnąć znaczenie nowych słów z kontekstu.. Zapisz te zdania w zeszycie przedmiotowym.. Przeczytaj tekst i powiedz które zdania są zgodne z jego treścią (R) a które nie (F) ..

Odpowiedz na pytania 1-4 zgodnie z treścią tekstu.

literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z .Kliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Przeczytaj tekst i zdania.. Uzupełnij zdania, wpisując swoje odpowiedzi w luki.. Cześć Tomku, znalazłam dobry materiał do Twojej prezentacji o zdrowym odżywianiu.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Tkaczowi, który przebywa wciąż w warsztacie, wiedzie się nie lepiej niż kobie­cie, która musi stale pozostawać w domu.. Ich mache meine Hausaufgaben, (potem oglądam telewizję).. TAK/NIE 4.Pytania z podręczników; Przeczytaj fragment utworu „Jaś i Małgosia (bajka wędrownicka)" Bohdana Butenki.. Santiago miał starą motorówkę.. Zapisz zdania z przymiotnikami i przysłówkami we właściwym .Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o przeczytaj teksty i powiedz ktore informacje sa zgodne z ich treścią .. 2009-02-01 14:07:03 Popraw zdania ,tak aby były zgodne z sugestiami w nawiasach .. Santiago nie miał żadnego przyjaciela.. Ponieważ tka siedząc na klepisku, jego uda stale uciskają żołądek.. Matura próbna z .KOMUNIKACJA JĘZYKOWA:-> Nadawca to osoba, która nadaje (mówi lub pisze) komunikat.Nadawcą może być pojedyncza osoba albo grupa ludzi, instytucja, urząd, a także osoba jedynie pośrednicząca w przekazie, np. lektor w telewizji czy aktor w teatrze.-> Odbiorcą jest osoba, która odbiera (słucha albo czyta) komunikat.Odbiorcą może być pojedyncza osoba - rozmówca, słuchacz wykładu .Przeczytaj tekst..

Przeczytaj tekst ze strony 62 w podręczniku.

Na podstawie zawartych w nim informacji zdecyduj, czy podane zdania są zgodne z jego treścią (R - richtig), czy nie (F - falsch).. Przeczytaj zdania pod tekstem i zdecyduj, które są zgodne z jego treścią (richtig), a które nie (falsch).. Akcja opowiadania toczy sie na Kubie TAK/NIE 3.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. 4- Ocena 2 jest złą oceną.Praca z podręcznikiem - str. 111: 1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt