Arkusz hospitacji diagnozującej wychowanie fizyczne
TAK NIE Zaangażować wszystkich uczniów.. Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o: .. Słuchacz ma obowiązek na koniec studiów przedstawić dziennik praktyk oraz jeden arkusz hospitacji (dotyczy wszystkich specjalności).hospitacja diagnozujĄca z wychowania fizycznego w klasie vi.. Arkusz hospitacji diagnozującej w Gimnazjum Nr 3 w Zawierciu I. s. 2-6 1.1 Wykład III Dr hab.halina Guła-Kubiszewska, prof. nadzw.. nr 1 do dziennika).. Przygotowany arkusz hospitacji umożliwił obserwowanie osiągnięć uczennic nawet osobie nie będącej fachowcem w dziedzinie wychowania fizycznego.. Przygotowany arkusz hospitacji umożliwia obserwację osiągnięć uczniów nawet osobie nie będącej fachowcem w dziedzinie wychowania fizycznego.. Z arkuszem obserwacji nauczyciel zostaje zapoznany w trakcie rozmowy przedhospitacyjnej.Hospitacja lekcji wychowania fizycznego 8 godzin Hospitacja lekcji wychowawczej .. - wypełniony przez nauczyciela arkusz oceny przygotowania studenta do podjęcia pracy zawodowej (zał.. TAK NIE Zainteresować uczniów tematem.. Część informacyjna 1.1 Wykład VI Dr hab.halina Guła-Kubiszewska, prof. nadzw.. Pobierz (doc, 55,5 KB) Podgląd treści.. Data hospitacji.. Ma na celu ocenę rzeczywistych osiągnięć dzieci i podsumowanie wiadomości zdobytych w czasie zajęć..

Czas hospitacji: 12.35.

Słuchacz ma obowiązek na koniec studiów przedstawić dziennik praktyk oraz jeden arkusz hospitacji (dotyczy wszystkich specjalności).ARKUSZ HOSPITACYJNY Imię i nazwisko prowadzącego.. - 2007, nr 1/2, s. 15-20 Hospitacja jako element pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela.. Cele lekcji Metody nauczania Zapytać nauczyciela o zaplanowane cele: TEMAT LEKCJI I JEGO SFORMUŁOWANIE ocena w skali 1 do 5 czy adekwatny do celów i treści lekcji czy jasno sformułowany .Plik HOSPITACJA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.doc na koncie użytkownika kasperpl • folder hospitacje • Data dodania: 29 maj 20133.. Cele i zadania hospitacji lekcji wychowania fizycznego HOSPITACJA- UCZESTNICTWO PRZEDSTAWICIELI WŁADZ SZKOLNYCH LUB NAUCZYCIELI W ZAJĘCIACH SZKOLNYCH W CELU DOKONANIA ICH ANALIZY I EWENTUALNEJ OCENY; MOśE TO BYĆ RÓWNIEś UCZESTNICTWO W TYCH ZAJĘCIACH KANDYDATÓW NA NAUCZYCIELI W CELU ZDOBYWANIA ORIENTACJI W METODACH PRACY .ARKUSZ OBSERWACJI - HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA Author: kp Created Date: 9/30/2014 10:31:54 PM .ARKUSZ SAMOOCENY NAUCZYCIELA UDAŁO MI SIĘ: NAUCZYCIEL UWAGI Zrealizować zaplanowane działania..

W zasadzie powinien być tworzony wspólnie przez grono pedagogiczne.Wychowanie fizyczne.

Opracowanie arkusz hospitacji diagnozującej Arkusz jest narzędziem służącym do odnotowania podstawowych informacji związanych z obserwacją zajęć.. Nauczyciel wymienione w arkuszu zalecenia realizuje w możliwie najkrótszym czasie lub terminie określonym przez obserwującego.. Obszar hospitacji diagnozującej dotyczy kształtowania sprawności .ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI Arkusze obserwacji lekcji, czyli usystematyzowane notatki spełniają trzy zasadnicze funkcje: 1. ułatwiają zbieranie informacji i ich analizę 2. stanowią dokumentację spostrzeżeń 3. pomagają hospitującemu skoncentrować się na wybranych elementach obserwowanych lekcji lub innych działań nauczyciela pomagają hospitującemu skoncentrować się na wybranych .ARKUSZ OBSERWACJI Świetlica szkolna .. Halszka, Eugeniusz FL; Hospitacja diagnozująca na języku polskim / Eugeniusz Halszka // Język Polski w Gomnazjum.. Przedstawienie wyników hospitacji dyrektor - 2 razy w roku na radzie pedagogicznej - roczne i pi ęcioletnie raporty mierzenia jako ści pracy szkoły 7.. Cele i zadania hospitacji lekcji wychowania fizycznego HOSPITACJA- UCZESTNICTWO PRZEDSTAWICIELI WŁADZ SZKOLNYCH LUB NAUCZYCIELI W ZAJĘCIACH SZKOLNYCH W CELU DOKONANIA ICH ANALIZY I EWENTUALNEJ OCENY; MOŻE TO BYĆ RÓWNIEŻ UCZESTNICTWO W TYCH ZAJĘCIACH KANDYDATÓW NA NAUCZYCIELI W CELU ZDOBYWANIA ORIENTACJI W METODACH PRACY .Umiejętności prezentowane przez uczennice wymagały bowiem jego systematycznej, długotrwałej pracy..

XV.Arkusze obserwacji dobierane są w zależności od rodzaju hospitacji i mogą ulegać zmianom.

Arkusz należy dostarczyć na osobnej kartce.. PÓŁTORAK Witold, WARCHOŁ Krzysztof : Hospitacja lekcji jako diagnozujący element mierzenia jakości pracy szkoły // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.. ARKUSZ HOSPITACJI ZAJĘĆ .ARKUSZ HOSPITACJI LEKCJI.. Imię i Nazwisko studenta.. klasa, temat lekcji.. // Kultura Fizyczna.. 4 Potrafi diagnozować uczniów dla potrzeb wychowania fizycznego.Hospitacja lekcji wychowania fizycznego .. - wypełniony przez nauczyciela arkusz oceny przygotowania studenta do podjęcia pracy zawodowej (zał.. Wykaz stosowanej dokumentacji: a) plan hospitacji (tematyka, cele, harmonogram), .ARKUSZ OBSERWACJI DIAGNOZUJĄCEJ Imię i nazwisko nauczyciela: Daniela Krupa Grupa: 5,6 latki Informacje z rozmowy przedobsrwacyjnej: Hospitacja diagnozująca została zaplanowana w rocznym planie przedszkola.. Przedstawiamy arkusz obserwacji zajęć, który jest całkowicie uniwersalny, gdyż daje możliwość w formie opisowej dokonać posumowania obserwowanych zajęć.Re: Samoocena po hospitacji Post autor: JustynaGrob » 2019-08-06, 19:30 Hej jeśli hospitacja zwiazana jest z awansem na mianowanego to dyrektor odwiedza cie raz ma staz a opiekun 4h w roku stażu czyli przez cały staż wychodzi 12hMetody i formy realizacji procesu wychowania fizycznego- jak nauczyciel WF uwzględnia potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci i młodzieży szkolnej JAK UCZY SIĘ CZŁOWIEK?.

Jaśko, Małgorzata FLw arkuszu hospitacji nauczyciel dyrektor do 3 dni po przeprowadzonej hospitacji 6.

Wychowania przedszkolnego I etapu II etapu całą TAK NIE TAK NIE TAK NIE wybranych edukacji/przedmiotów TAK NIE TAK NIE TAK NIE nie zapoznał się TAK NIE TAK NIE TAK NIE Proszę wpisać liczbę uczniów badanego oddziału, z których rodzicami miał/a Pan/i kontakt indywidualny w roku szkolnym 2012/13 .Hospitowanie zajęć - arkusz hospitacji - przygotowanie do obserwacji lekcji .. PSO)Wychowanie fizyczne w krajach europejskich-stan i status 1 11.. Informacje jakie docierają do naszego mózgu podczas procesu uczeniu to potężny strumień danych, przetwarzany przez nasze własne detektory zmysłowe:korygowania błędów.. TAK NIE Właściwie gospodarować zasobem sił uczniów.. nr 1 do dziennika).. temat: stopieŃ opanowania przez uczniÓw umiejĘtnoŚci doboru przyborÓw do ĆwiczeŃ ksztaŁtujĄcych poszczegÓlne cechy motoryczne w niestandardowych warunkach lokalowych.. Wprowadzenie do hospitacji diagnozującej Część informacyjna Klasa; 5c Termin hospitacji: 27.05.2004. cel hospitacji: .Hospitacja lekcji wychowania fizycznego 1 godzina Hospitacja lekcji wychowawczej .. uczelni wypełniony przez nauczyciela arkusz oceny przygotowania studenta do podjęcia pracy zawodowej (zał.. WZÓR NR 1.. TAK NIE Uwzględnić cele i umiejętności związane z podstawą programową?• Arkusz hospitacji diagnozującej, kontrolno- oceniającej, doradczo- kształcącej Wywiad: .. wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.Arkusz hospitacji zajęć - wzory z przykładem opisu.. Zaliczenia praktyki pedagogicznej dokonuje opiekun praktyki z ramienia Uczelni w oparciu oIstnieje obowiązek prowadzenia obserwacji, ale nie ma w żadnym akcie prawa oświatowego gotowego wzoru arkusza obserwacji zajęć szkolnych ani przedszkolnych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt