Zwierciadło płaskie cechy obrazu
Zbiór definicji z fizyki (astronomia, zwierciadła)y - odległość obrazu od zwierciadła H - wysokość obrazu f - ogniskowa p - powiększenie.. pomniejszony.. Przyroda kl 6 .. Prosty.. Mniejszy niż w rzeczywistości.. Cechy obrazów Pytania kontrole [ będę wiedział / wiedziała po dzisiejszej lekcji ] 1.. W celu znalezienia obrazu świecącego punktu, powstającego w zwierciadle płaskim, należy poprowadzić co najmniej dwa promienie świetlne .2.2 Konstrukcja obrazu w zwierciadle płaskim .. Pozorny, to przesunięcie obrazu wzdłuż przedłużenia promieni Rzeczywisty, to obraz, który po przedłużeniu promieni znajduje się u dołu zwierciadła.. Aby wyznaczyć konstrukcyjnie obraz punktu w zwierciadle płaskim, musisz skorzystać minimum z dwóch promieni świetlnych wychodzących z punktu leżącego przed zwierciadłem.. x - odległość przedmiotu od zwierciadła y - odległość obrazu od zwierciadłaCechy obrazu powstające w zwierciadle.. Możesz sterować położeniem przedmiotu względem zwierciadła (narysuj w dowolnym miejscu przedmiot) oraz położeniem obserwatora względem zwierciadła (przesuwaj ikonę oka).Zwierciadła dzielimy na: • płaskie, np. lustro • kuliste (wklęsłe i wypukłe) ZWIERCIADŁO PŁASKIE x - odległość przedmiotu od zwierciadła y - odległość obrazu od zwierciadła W zwierciadle płaskim powstaje obraz pozorny, to znaczy, że powstał w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni odbitych.Konstrukcja obrazu w zwierciadle wklęsłym ..

Zwierciadło płaskie.

2011-10-23 17:32:53; Podaj cechy obrazów powstających w zwierciadle płaskim .. pomożecie?. Możesz sterować położeniem przedmiotu względem zwierciadła (narysuj w dowolnym miejscu przedmiot) oraz położeniem obserwatora względem zwierciadła.Jakie są cechy obrazu?. rozwiązanie.. Konstrukcja obrazów w zwierciadłach płaskich.. Czy półcień pojawia się gdy źródło światła jest jedno?. Największe zwierciadła teleskopów na świecie mają średnice 5 lub 6 m.Obraz, który powstaje w zwierciadłach płaskich różni się od przedmiotu tym, że następuje zamiana stron.. Połowicznie.. Pobierz program Fizyka: Soczewki i zwierciadła.. Tworzy je płaska i wypolerowana powierzchnia, która w idealnym przypadku nie absorbuje, ani nie rozprasza światła - jedynie odbija promienie świetlne.. 2.zwierciadła kuliste- gładka.. poleca83% Fizyka .. Rysunek2 przedstawia sposób powstawania obrazu w zwierciadle wklęsłym: Zwierciadło sferyczne wklęsłe stanowi wewnętrzną powierzchnie sfery.Podaj cechy obrazu zwierciadła płaskiego SZYBKO!. Pierwszy prostopadły do powierzchni zwierciadła odbija się od zwierciadła i powraca taką samą drogą, jaką przybył.Co to znaczy: można potraktować jako zwierciadło kuliste, którego promień krzywizny, czyli i odległość ogniskowa dążą do nieskończoności.. Tak, więc w zwierciadle płaskim obraz przedmiotu jest: - pozorny, czyli został utworzony przez przedłużenia promieni świetlnych..

Równanie zwierciadła: Powiększenie obrazu: p= y/x = H/h.

W przypadku zwierciadła sferycznego dla każdej odległości x przedmiotu od zwierciadła możemy stwierdzić następujące fakty: Rodzaj obrazu:Padają one potem na kolejne zwierciadło (płaskie) zmieniające kierunek biegu promieni świetlnych do okularu, a potem do naszego oka.. Zwierciadło wklęsłe (zwierciadło sferyczne)- tworzy powierzchnia będąca fragmentem sfery.. Cechy obrazu: zawsze pozorny (utworzony przez przecięcie promienia załamanego i .Temat: Zwierciadła.. prostyMożliwe cechy obrazu: rzeczywisty / pozorny prosty / odwrócony równy / powiększony / pomniejszony Zwierciadło płaskie Cechy obrazu: pozorny - powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni rzeczywistych prosty równy - tej samej wielkości Powiększenie: p > 1 - obraz powiększony p < 1 - obraz pomniejszony p = 1 - obraz równy…W zwierciadle płaskim: pozorny, prosty, tej samej wielkości, w tej samej odległości od zwierciadła, symetryczny względem przedmiotu.. Cechy obrazu otrzymywane w soczewce rozpraszającej zawsze są identyczne bez względu na odległość przedmiotu od soczewki.. Ognisko optyczne zwierciadła sferycznego jest równe połowie promienia krzywizny powierzchni sferycznej tworzącej zwierciadło.Zwierciadło płaskie i kuliste - 2konstrukcje obrazów Strona AB - przedmiot A'B' - otrzymany obraz x - odległość przedmiotu od zwierciadła: f - ogniskowa zwierciadła, dla wklęsłego: r > 0 i f > 0 y - odległość otrzymanego obrazu od zwierciadła: y > 0 dla obrazu rzeczywistego (promienie po odbiciu od zwierciadła przecinają się)Obraz pozorny - obraz przedmiotu, który powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni rzeczywistych po ich przejściu przez układ optyczny.Obraz pozorny nie jest widoczny na ekranie..

( jeśli rysujemy je jako linie poziomą)Określ cechy tego obrazu.

Opowiem o zwierciadłach płaskich i sferycznych - wypukłych i wklęsłych.. Powiększenie: p > 1 - obraz powiększony p < 1 - obraz pomniejszony p = 1 - obraz równy.. Rzeczywisty.. Opowiem jak biegnie wiązka optyczna i jak konstruuje się ob.Obraz utworzony w zwierciad ach wypuk ych jest zawsze: pozorny.. Teleskopy tego typu używane są zarówno przez astronomów amatorów, jak i w największych obserwatoriach astronomicznych świata.. Zwierciadła: 1. zwierciadło płaskie- powierzchnia jego jest gładka, odbija znaczną część promieniowania jakie pada na płaszczyznę.. Krzywy.. Zwierciadło płaskie, wklęsłe .Zwierciadło płaskie Gładki wypolerowany przedmiot nazywamy lustrem lub zwierciadłem.. Zadanie to rozwiążemy dwoma (równoważnymi sobie) sposobami.. Jak przeprowadzić konstrukcję obrazu w zwierciadłach płaskich ?. Film stworzony na potrzeby klasy ale udostępniony tutaj.. Co to są zwierciadła ?. 2010-10-21 16:19:17; Podacie cechy obrazu z kwiatami (przymiotniki)?. 2012-01-03 19:50:33Na przykładzie zwierciadła płaskiego omówimy własności obrazów powstających w układach optycznych (zwierciadłach, soczewkach).. Światło .. 4.Fizyka teoria: Soczewki i zwierciadła.. Dawniej zwierciadła wykonywano poprzez polerowanie metalu, później została opanowana technologia nakładania na taflę szklaną cienkiej warstwy metalu (zwykle srebra .Krok po kroku w jaki sposób sporządzić obraz w zwierciadle płaskim na lekcje fizyki..

2010-01-04 22:19:23; Cechy prawidłowo napisanego opisu obrazu?

2010-01-04 22:19:23 Podaj dowolne tytuły znanych obrazów 2013-12-01 18:48:24 odbicie przedmiotu w zwierciadle płaskim i kulistym.. Nie odpowiem na.Zwierciadło.. Jeśli w zwierciadle obserwowany będzie poruszający się przedmiot to ruch obrazu będzie odbywał się w kierunku przeciwnym niż ruch przedmiotu.Zwierciadło optyczne, lustro - gładka powierzchnia, o nierównościach mniejszych niż długość fali świetlnej.Z tego względu zwierciadło w minimalnym stopniu rozprasza światło, odbijając większą jego część.. 1 Zobacz odpowiedź 1 odpowiedź dominiska92 Zweryfikowana Najlepsza odpowiedź Obraz przedmiotu jest: pozorny - został utworzony przez przedłużenia promieni świetlnych prosty - czyli nie odwrócony tej samej wielkości - powiększenie obrazu jest równe 1 .Zwierciadło płaskie jest najprostszym i najczęściej spotykanym rodzajem zwierciadła.. Równanie zwierciadła można wtedy napisać w formie: Zwiększenie obrazu wynosi: Obraz rzeczywistego przedmiotu jest pozorny, tej samej wielkości co element, a odległość obrazowa jest równa odległości przedmiotowej.Cechy obrazu Podobne tematy.. Strona prawa staje się lewą i odwrotnie lewa staje się prawą.. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości .Zwierciadło płaskie Poniższa symulacja umożliwia przeprowadzenie symulacji tworzenia obrazu w zwierciadle płaskim.. Na początku wyznaczymy odległość i wysokość obrazu korzystając z metody konstrukcyjnej, by później porównać otrzymane wartości z wynikami uzyskanymi dzięki zastosowaniu metody obliczeniowej.. Cechy obrazu: pozorny - powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni rzeczywistych; prosty; równy - tej samej wielkości .. Poniższa symulacja umożliwia przeprowadzenie symulacji tworzenia obrazu w zwierciadle płaskim.. Aplikacja na telefon komórkowy WYMAGANIA: wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA, Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt