Charakterystyka produktu xarelto
Charakterystyka Produktu Leczniczego leku Xarelto.. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xarelto 2,5 mg tabletki powlekane 2.. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.. Tabletkę należy połknąć w całości, najlepiej popijając wodą.. Nie są dostępne dane, dlatego produkt Xarelto nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 18. lat.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Brilique, 60 mg, tabletki powlekane 2.. 3.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Lek Xarelto może być stosowany w czasie jedzenia lub niezależnie od posiłku.. Zalecana dawka to 10 mg raz na dobę.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg rywaroksabanu.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNAXarelto tabl.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNAXarelto jest doustnym lekiem zaliczanym do grupy leków przeciwzakrzepowych hamujących zlepianie się płytek krwi, które powodują zakrzepy.. Xarelto 10 mg tabletki powlekane .. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Początkową dawkę należy przyjąć w ciągu 6 do 10 h od .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu Xarelto 2,5 mg dwa razy na dobę w skojarzeniu z ASA plusXarelto, INN-rivaroxaban 1 ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany..

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Xarelto u dzieci w wieku od 0 do 18 lat.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 60 mg tikagreloru.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka twarda zawiera 75 mg eteksylanu dabigatranu (w postaci mezylanu) Substancje pomocnicze: każda kapsułka twarda zawiera 2 mikrogramy żółcieni pomarańczowej (E 110) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 94 mg.. Profilaktyka ŻChZZ u dorosłych pacjentów po przebytej planowej aloplastyce stawu biodrowego lub kolanowego.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xarelto 10 mg tabletki powlekane 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Metizol, 5 mg, tabletki 2.. Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej: zalecana i maksymalna dawka to 20 mg raz na dobę.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka twarda zawiera 25mg pregabaliny.. Sposób podawania Podanie doustne.. Substancje4 Dzieci i młodzież Dorośli.. Zalecana dawka to 2,5 mg 2 razy na dobę.. Dawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego) Doustnie..

Substancje4 Dzieci i młodzież Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Xarelto u dzieci w wieku od 0 do 18 lat.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pradaxa 75 mg, kapsułki twarde 2.. 3.Xarelto 28 tabletek jest dostępny w ponad 100 aptekach w Polsce w cenie od 115,00 zł do 456,24 zł.. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.. Substancje pomocnicze: Każda tabletka powlekana zawiera 27,9 mg laktozy jednowodnej, patrz punkt 4.4.stosowanie produktu Xarelto 2,5 mg dwa razy na dobę powinnobyć kontynuowanew zależności od rodzajuzdarzenia lub procedury oraz schematu leczenia przeciwpłytkowego.. Gdy masz .ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1.. Substancje pomocnicze: Każda tabletka powlekana zawiera 51,43 mg laktozy (patrz punkt 4.4).Zamów w doz.pl Xarelto, 10 mg, tabletki powlekane, 10 szt Xarelto, 15 mg, tabletki powlekane, 42 szt Doustnie, według zaleceń lekarza.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ENDOXAN, 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xarelto 10 mg tabletki powlekane 2.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt6.1..

SK ...leczeni zarówno produktem Xarelto, jak i VKA, nie należy badać INR wcześniej niż 24 godziny po poprzedniej dawce, ale przed następną dawką produktu Xarelto.

Herceptin, 150 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji .. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.8.. Cena może się różnić w zależności od punktu sprzedaży.. Leczenie preparatem należy kontynuować długotrwale pod warunkiem, że korzyść wynikająca z profilaktyki udaru i zatorowości obwodowej przeważa nad ryzykiem .1 ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pregabalin Sandoz 25mg kapsułki, twarde 2.. Substancja czynna to rywaroksaban, inhibitor czynnika krzepnięcia Xa, który bierze udział w procesie krzepnięcie krwi.. Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Xarelto u dzieci w wieku od 0 do 18 lat.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg apiksabanu.. Sprawdź swoje miasto.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Nie są dostępne dane, dlatego produkt Xarelto nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 18 lat.. Dorośli.. 2 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xarelto 10 mg tabletki powlekane 2.. Aby dowiedzieć się, jakCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. autor: Katarzyna Rząca .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1..

Po przerwaniu stosowania produktu Xarelto badania INR można wykonać wiarygodnie co najmniej 24 godziny po ostatniej dawce (patrz punkty 4.5 i 5.2).lidokainy (patrz punkt 4.3).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Każda tabletka .1.. Jedna fiolka zawiera 150 mg trastuzumabu, humanizowanego przeciwciała monoklonalnego IgG1CHARAKTERYSTYKA 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg rywaroksabanu.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka zawiera 5 mg tiamazolu (Thiamazolum).. Produkt leczniczy Brilique zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na jedną dawkę, tzn., że jestDawkowanie wg ChPL (Charakterystyki Produktu Leczniczego) Doustnie.. SK .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Produkt Xarelto można przyjmować razem z jedzeniem lub bez jedzenia (patrz punkt 4.5 i 5.2).Typ: Lek na receptę Postać: tabletki powlekane Cena: 105.84 zł Sugerowana przez producenta cena detaliczna produktu.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ELIQUIS tabletki powlekane 2,5 mg 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka zawiera: 200 mg cyklofosfamidu (Cyclophosphamidum) w postaci cyklofosfamidu jednowodnego w ilości 213,8 mg.. Należy wziąć pod uwagę informacje podane w Charakterystyce Produktu Leczniczego dla lidokainy.. Pacjenci przyjmujący rywaroksaban 2,5 mg 2 razy na dobę powinni również przyjmować dawkę dobową 75-100 mg ASA lub dawkę dobową 75-100 mg ASA oprócz dawki dobowej 75 mg klopidogrelu lub standardowej dawki dobowej .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Dostępne dawki: 15 mg, tabletki powlekane, 42 szt, 15 mg, tabletki powlekane, 28 szt, 20 mg, tabletki powlekane, 28 szt, 20 mg, tabletki powlekane, 14 szt, 15 mg, tabletki powlekane, 14 szt, 10 mg, tabletki .Jeśli pacjenci są leczeni zarówno produktem Xarelto, jak i VKA, nie należy badać INR wcześniej niż 24 godziny po poprzedniej dawce, ale przed następną dawką produktu Xarelto..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt