Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej w przedszkolu 5 6latki 2017
termin realizacji Nauczyciel odpowiedzialny .. Jest to grupa mieszana 5-6 latków, w tym 4-> 5latków i 22-> 6 latków.Podsumowanie pracy dydaktyczno -wychowawczej i nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018 Każdy rok mija nam coraz szybciej i jak zawsze możemy powiedzied, że jesteśmy zaskoczeni tym, że to już koniec.. We wrześniu 2017 roku pojawiło sięPlik Podsumowanie 5 latki.docx na koncie użytkownika asia17037 • folder Dokumenty • Data dodania: 12 maj 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej w II półroczu.. Prowadzona jest przez Izabelę Woźniak, Martę Akus.Praca wychowawczo-dydaktyczna w grupie obejmuje realizację treści zawartych w programie edukacji przedszkolnej "Nasze Przedszkole" M.Kwaśniewskiej, W.Żaby-Żabińskiej oraz podstawie programowej "Wychowanie w Przedszkolu".. Wtedy przychodzi czas na podsumowanie tych ostatnich dziesięciu miesięcy.. SPRAWOZDANIE Z PRACY .PODSUMOWANIE PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ .. Grupy przedszkolne‎ > ‎3-4 latki‎ > ‎ SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ za rok szkolny 2014/2015 GRUPA 3,4 LATKI.. Grupa „Kotki" w roku szkolnym 2018/2019 liczy 29 dzieci: 12 dziewczynek i 17 chłopców..

Wykaz miesięczny obecności dzieci w przedszkolu.

klasyfikowania, analizy i syntezy, układaniu wzorów z mozaiki.. z 2004 r. Nr 256 poz. 25723 PODSTAWY PRAWNE: Statut Przedszkola Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2016 / 2017 Koncepcja pracy przedszkola Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone na rok 2017 / 2018 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949)SPRAWOZDANIE Z PRACY W GRUPIE 3-4 LATKÓW ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 W NIEPUBLICZNYM PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM "BAJKOWY ŚWIAT" W KOLNIE Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza i jej efekty Grupa 3, 4 latków liczyła 21 dzieci - 5 chłopców i 16 dziewczynek.. Obecnie do grupy uczęszcza 17 dzieci.. Prawie wszystkie dzieci, za wyjątkiem trojga z nich, uczęszczają do przedszkola po raz pierwszy.Dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej.. Pedagogizując rodziców chciałam ujednolicić działania wychowawcze w domu i w przedszkolu.Sprawozdanie z pracy w grupie 4-latków „Marynarze" za I półrocze roku szkolnego 2011/2012 Grupa „Marynarze" prowadzona jest przez Beatę Barańczuk i Izabelę Kaszubę.. Troje 6-cio latków, dziewiętnaścioro 5-latków i troje 4-latków..

Wszystkie dzieci dobrze zaadoptowały się w przedszkolu.

Procedury; Grupy; Zajęcia dodatkowe; Raport z ewaluacji zewntrznej; Uroczystości w Przedszkolu; Plan pracy wychowawczo - dydaktycznej…Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w grupie dzieci 6 - letnich za I półrocze 2004/2005.. Inne informacje o dzieciach.. W trakcie trwania II półrocza szkolnego nikt z dzieci nie dołączył ani nie zrezygnował z uczęszczania do grupy.· przedstawienie Planu Pracy Przedszkola na rok szk.. Grupa Żabek w roku szkolnym 2017/2018 liczyła 22 dzieci : 12 dziewczynek i 10 chłopców.. Wszystkie dzieci zapisane do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.5 - 6 latki.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Sześciolatki realizują program „Kocham przedszkole program wychowania przedszkolnego" wydawnictwa .Roczna analiza pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie 6 latków Grupa III "Motylki" to 28 dzieci, w tym troje 5 latków.. Grażyna Pellowska Luty 2019 r. I .. W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W roku szkolnym 2016/2017 do klas I-VI uczęszczało 328 uczniów zgrupowanych w 17 oddziałach: 9 oddziałach klas I-III i 8 oddziałach klas IV-VI..

wybranego programu wychowania przedszkolnegoOrganizacja pracy.

W swojej pracy skupiałam uwagę na rozwijaniu wyobraźni twórczej i pomysłowości dzieci, kształtowaniu postaw społeczno- moralnych, na uczeniu umiejętności współżycia i współdziałania z .SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z I SEMESTRU DZIECI 6‑LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - GRUPA KOTKI.. I półrocze Opracowanie: Małgorzata Loroch.. W PINCZYNIE ROK SZKOLNY 2018/2019.. Statut przedszkola.. PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA .. Zrealizowane zadania dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, wspólne działania wychowawcze dla poziomu klas: Działania wg planu pracy.. Grupa moja liczy 20 dzieci 6 - letnich.. Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017.1 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W NOWEJ DĘBIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.. Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programowąROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 44 W ZIELONEJ GÓRZE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Adres Miejskie Przedszkole nr 44 ul. Zawada-Szkolna 24 66 - 001 Zielona Góra Tel.68 321 12 90 e-mail: psp..

Z niektórymi dziećmi pracujemy indywidualnie, bo w grupie są bardzo rozkojarzone i niechętne do pracy.

Na początku roku wspólnie z dziećmi został opracowany kontrakt grupy, oraz sygnały dźwiękowe.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2016/2017 Imię i nazwisko: BARBARA ŻAK Nauczany przedmiot: GEOGRAFIA¬ Łączna liczba godzin: 1 1. sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - „krasnoludki".. 2020/2021 · zapoznanie ze statutem placówki, · procedury bezpieczeństwa pobytu dziecka w przedszkolu, · umowa z rodzicami za godziny pobytu dziecka w przedszkolu, · bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych, Wrzesień.,ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ NA ROK 2017/2018 W PRZEDSZKOLU W BOROWNIE Roczny plan pracy powstał w oparciu o: 1.. (na 11h / 12 miesięcy) - (odnotowuje się obecność dzieci na poszczególnych godz. zajęć w danym dniu).. 4. Rejestr i wykaz uczęszczania.. Chętnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach zorganizowanych.. [email protected] Godziny otwarcia: 6.00 - 16.00Ocena opisowa pracy z dzieckiem autystycznym Program plastyczny pt. „Strefa wyobraźni" Sprawozdanie: zadania opiekuńczo-wychowawcze w grupie 3 latków w roku 2015/16SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W GR.VI I PÓŁROCZE 2012/2013 Grupa „Starszaków" w roku szkolnym 2012/2013 liczy 26 dzieci, w tym 11 dziewczynek i 15 chłopców.. Działalność opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna przedszkola.Plik Podsumowanie pracy wychowawczo.doc na koncie użytkownika monika75107 • folder sprawpzdania • Data dodania: 1 kwi 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.- punktualne przyprowadzanie dzieci do przedszkola w godzinach 6:30 do 8:15 i odbiór dzieci z przedszkola w godzinach 14:00 do 16.30 lub uzgodnionych z dyrektorem placówki, 10.. Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w "Podstawie .Co najmniej 1/5 pobytu dziecka w przedszkolu trzeba przeznaczyć na zabawę dowolną Co najmniej 1/5 czasu przedszkolnego dzieci spędzają w ogrodzie, na boisku, w parku, itp. Najwyżej 1/5 czasu pobytu dziecka w przedszkolu zajmują różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne, realizowane wg.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej w I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018 Nauczycielki: Katarzyna Seroka Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci.. Podnoszenie umiejętności zawodowych (kursy, szkolenia, warsztaty): Warsztaty komputerowe W-M Biblioteka Pedagogiczna w E-gu Wspomnienia z podróży w aplikacji TripWoww roku szkolnym 2016/2017.. nauczyciele wspomagający Uwagi o realizacji (cele, dla kogo) ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt