Karta pracy kryzys i upadek komunizmu w europie odpowiedzi
Przyczyny upadku komunizmu w Europie Środkowo .. Karty pracy ucznia.. b. sytuację gospodarczą pogarszały negatywne cechy gospodarki centralnie zarządzanej🎓 Przyczyny upadku komunizmu w Europie Środkowo - Wschodniej: Kryzys gospodarczy w ZSRR spowodowany c Odpowiedź na zadanie z Poznać przeszłość.. Związek Sowiecki pogrążył się w kryzysie gospodar Odpowiedź na zadanie z Poznać przeszłość.. Seria: Poznać przeszłość.. Panowanie Kazimierza Wielkiego; 36.. Poznań, Instytut Pamięci Narodowej, 2011, s. 15-36 Dragoş Petrescu rok 1989 jako powrót do europy.. W dalszym ciągu jednak problemem są stereotypy i uprzedzenia.. Po gimnazjum .. Związek Sowiecki pogrążył się w kryzysie gospodarczym, spowodowanym centralnym sterowaniem gospodarki oraz kosztami wyścigu zbrojeń i wojny w Afganistanie.. 18 VI Temat: Europa i świat na przełomie XX i XXI wieku.. Karty pracy ucznia .Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.. Temat 5.. 4.W Czechostowacji utworzono organizacjq opozycyjnq Karta 77 (w Polsce KOR) — wybory czerwcowe w Polsce.. Nie uznało jej jednak żadne z państw, a władze ZSRR skierowały do WilnaW: Krzysztof Brzechczyn (red.), Interpretacje upadku komunizmu w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.. - Upadek komunizmu - powtórzenie 2.. D. w Europie nie produkowano żadnych towarów potrzebnych mieszkańcom Wschodu Spróbujmy najskuteczniejszej metody rozwiązywania tego typu zadań, czyli eliminacji pozostałych odpowiedzi.Upadek komunizmu - Upadek komunizmu..

Seria:Karta pracy „Kryzys i upadek komunizmu w Europie" 43 KB.

Temat 2.. Obydwa narody mają negatywne wyobrażenia na swój temat, co znacznie utrudnia komunikację.Upadek komunizmu.. Zakres podstawowy.. Panowanie Bolesława Krzywoustego; 31.. Upadek komunizmu - świat w nowej epoce: Tagi: karty pracy: Dostęp dla zalogowanych.. UPADEK KOMUNIZMU - ŚWIAT W NOWEJ EPOCE .. Polska po 1989 r. Temat 4.. Kryzys w Związku Socjalistycznych Republikach Sowieckich (ZSRS) a. bardzo powolny wzrost wynagrodzeń i poziomu życia obywateli ZSRS nie zależał do jakości pracy.. VII dział - wymagania zgodne z Nową Podstawą Programową (NPP) Temat 1.. Ważne pojęcia: Kryzys wewnętrzny ZSRR - spadek .. Czechosłowacja - opozycją kierowała Karta 77 na czele z Vaclavem Havlem; w listopadzie 1989 r. rozpoczęła się aksamitna rewolucja w wyniku której doszło do .Kryzys i upadek komunizmu w Europie Kryzys i upadek komunizmu w Europie str. 324 - 331 Kryzys i upadek komunizmu w Europie TEST STRESZCZENIE.. liczba pobrań: 966. zaktualizowany: 01 lipca 2015.Kryzys i upadek komunizmu w Europie / W ramach głasnosti ludzie dowiedzieli się o nadużyciach wJesień 1989 r. w historii krajów Europy Środkowo-Wschodniej nosi nazwę "Jesieni Narodów"..

test > Kryzys i upadek komunizmu w Europie.

c. spadek wydajności.. Po gimnazjum.Jurij Andropow Konstantin Czernienko Michaił Gorbaczow Jego hasłami przewodnimi były pierestrojka (przebudowa), głasnost (jawność) i uskorienie (przyspieszenie).. Polska droga do wolności.. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony .13.6.1989 obrady trójkątnego stołu na Węgrzech , 9.1989 początek Jesieni Narodów w Bułgarii , 10.1989 - 12.1989 aksamitna rewolucja w Czechosłowacji , 3.10.1990 zjednoczenie Niemiec (Dzień Jdeności Niemiec) , 1.1.1993 rozpad Czechosłowacji , 12.1989 obalenie dyktatury Ceaușescu w Rumunii , 1990 demontaż muru berlińskiego , 1991 - 2008 proces rozpadu JugosławiiKarty pracy ucznia.. Walka o dominację nad średniowieczną Europą; 32.. Rozkład materiału - rozdział VII.. a. Geneza interwencji ZSRR w Afganistanie - obalenie monarchii w Afganistanie przez armięUpadek komunizmu - nowy obraz polityczny i gospodarczy świata (przełom lat 80. i 90.. Odrodzenie Królestwa Polskiego ; 35.. Sekretarz generalny KPZR, twórca pierestrojki i głasnosti.. Kryzys ZSRR.. Podkre śl imiona i nazwiska osób, których dotycz ą podane informacje.. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu..

Kryzys i upadek komunizmu w Europie.

np. Kryzys gospodarczo-społeczny w Europie na przełomie XIV i XV w. wywołały m.in.: epidemia dżumy, która spowodowała śmierć ogromnej liczby ludności oraz zahamowała rozwój handlu i gospodarki, konflikty zbrojne toczone w Anglii i Francji, a także bunty oraz powstania skierowane przeciw porządkowi feudalnemu.W polskiej polityce w ciągu czterdziestu pięciu lat wiele się wydarzyło, nastąpiło wiele zmian, wprowadzono różne reformy, utworzono Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, czyli w skrócie PKWN, obalono komunizm.A w roku 1989 przystąpiono do obrad Okrągłego Stołu.Proszę uzupełniać karty pracy i przesyłać na maila!. - grupa testu A i B - odpowiedzi „Ponadczasowe piękno" - Test podsumowujący do 7. rozdziału podręcznika, wersja A i BUpadek komunizmu w Polsce - od protestów do "Solidarności" Komunizm w Polsce.. Wiek XX ZP (szkoły ponadgimnazjalne / historia) Poziom: VII.. Brak prac to oceny niedostateczne.. Odbudowa państwa polskiego w XI w. Zapoznaj się z e-lekcją i wykonaj zawarte tam ćwiczenia.Samotność w tłumie test podsumowujący 2 rozdział „trudne sprawy" grupa testu A i B - odpowiedzi Przygoda w Indiach sprawdzian po dziale 1. a. negatywne skutki centralnego planowania.. Wyprawy krzyżowe; 33.. Unia polsko - litewska w Krewie; 37.Upadek komunizmu zaważył w zasadniczy sposób na stosunkach polsko-żydowskich i kontaktach obu kultur..

Karta pracy Kryzys i upadek komunizmu w Europie 1. b. korupcja i niegospodarność.

Kryzys państwa polskiego w XI w.. 2 ZACHÓD cz. I •Kryzys gospodarki kapitalistycznej 1979-1983 •REGANOMIKA (koncepcje propodażowe i monetarystyczne): - Restrykcyjna polityka monetarna,28.. o rewolucji, reformie i pojednaniu z traumatyczną przeszłością 1. wstępZmiany, do jakich doszło przed blisko 30 laty w naszej części Europy, zostały wyreżyserowane na Kremlu.. Upadek komunizmu w Europie.. Na Wegrzech 13 czerwca doszto do obrad „trójkqtnego stotu" 22 grudnia 1989 — upadek rzqdów Nicolae Ceausescu w Rumunii .. Kryzys i upadek komunizmu w Europie Author:5.. Do 1989 r. kontakty te były niemal zamrożone.. Temat 3.. - Upadek komunizmu - powtórzenie 1.. Teraz wreszcie zaczyna być normalnie.. - Upadek komunizmu - powtórzenie 3.. Europa i świat na przełomie XX i XXI w.. W wyniku konferencji międzynarodowych w Jałcie i Podźdamie kończących drugą wojnę światową przywódcy ZSRR, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych zdecydowali o podziale wpływów w Europie.. Kryzys i upadek komunizmu w Europie.. Polska droga do wolności Polska droga do wolności str. 332 - 338 Polska droga do wolności.. Transformacja systemowa w Polsce .. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 4.. Upadek komunizmu w Polsce był początkiem wielkich przemian, jakie dotknęły Europę w drugiej połowie XX wieku.. (Studia i materiały poznańskiegoIPN, t. XIV).. Dziś mamy do czynienia z powtórzeniem tej operacji.Plik (7)Upadek komunizmu - świat w nowej epoce (KLUCZ ODPOWIEDZI).zip na koncie użytkownika oltajmerzgames • Data dodania: 21 cze 2014 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.7.. Przeprowadził on wymianę kadr państwowych na młodsze.. Walka o wolność narodów Europy była długotrwałym procesem, na który w dużej mierze rzutowały wydarzenia w Polsce.W latach 80.. Pogarszanie się sytuacji gospodarczej i społecznej.. deklarację niepodległości ogłosiła Litwa.. Leonid Bre żniew / Ronald Reagan / MichaiłGorbaczow B. Przywódca Karty 77, obj ął urz ąd prezydenta podczas aksamitnej rewolucji.Karta pracy „Kryzys i upadek komunizmu w Europie" 43 kB.. Polska po 1989 roku Polska po 1989 roku str. 339 - 343 Polska po 1989 roku.. Rozbicie dzielnicowe w Polsce; 34..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt