Przeczytaj dialog i wybierz poprawne odpowiedzi are you busy
4Uzupełnij dialog formą czasu przeszłego czasowników podanych w nawiasach.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. (0 2) Uzupełnij dialogi ( ).. Wybierz poprawna odpowiedz 1.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Dopytaj ; Obserwuj Zgłoś nadużycie!. .Kliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ przeczytaj komentarze i wybierz poprawne odpowiedzi następnie rozwiąż quiz POMOCY na jutro!. 2009-01-25 16:32:34; Angielski - Przeczytaj tekst i wybierz odpowiednią odpowiedź?. angielski .. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o przeczytaj dialogi i wybierz poprawne odpowiedziPrzeczytaj dialogi i wybierz poprawne odpowiedzi Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.. Napisz e-mail do kolegi, w którym zaproponujesz mu wzięcie szczeniaka.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.2 Przeczytaj dialogi i uzupełnij nazwy zawodów.. Hi John,How are you?Przeczytaj tekst.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.Articles 6 Przeczytaj zdania i wybierz prawidłowe odpowiedzi.. Wybierz jedną z liter: A, B albo C. włoski 2020-10-14 10:51:44 Odpowiedz na pytania według własnego upodobania, uzywając partykuły ''ci''..

Przeczytaj dialogi i wybierz poprawne odpowiedzi Pobierz jpg.

Wybierz poprawne uzupełnienie luk 7.1.-7.4.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Wpisz właściwą literę (A-F) obok numeru każdej luki.. .Wybierz poprawne dokończenie ponizszego zdania 2009-12-01 20:20:15 Odpowiedz na poniższe pytania- w każdym punkcie wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi spośród podanych 2019-03-17 15:28:39 Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi .. zadanie 6.. Even if you're festooned inNajnowsze bez odpowiedzi Wybierz poprawne zdanie.. Co powiesz, odrzucając zaproszenie?. Znajomy Twoich rodziców gratuluje Ci udanego występu.. Kliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Przeczytaj dialog i wybierz poprawne odpowiedziOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 2Strona 6 z 14 Zadanie 7.. Koleżanka zaprasza Cię do swojego domu, ale nie możesz jej odwiedzić.. 1-3 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.. 2012-10-16 15:41:25; Przeczytaj tekst i .4.Przeczytaj e-mail i wybierz poprawne odpowiedzi- zeszyt ćwiczeń str. 65 ćw.. Większość uczniów zdawać będzie test z języka angielskiego.. Dopasuj do każdej luki (8.1.-8.4.). Rozwiąż zadania i sprawdź, czy są .A.. 4 Napisz post o ulubionym dniu Kena, używając poniższych informacji.. 9 Przeczytaj zadanie i napisz tekst..

Uwaga!Wybierz poprawne odpowiedzi.

Daje NAJJJ ZA…Wybierz poprawna odpowiedz ?. 4Ponownie przeczytaj tekst z ćwiczenia 3. i wybierz właściwe odpowiedzi (zdanie prawdziwe, zdanie fałszywe lub brak informacji).. Wybierz spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób.1 kwietnia, szóstoklasiści - po raz pierwszy - przystąpią do egzaminu z języka obcego.. 1 CD 02 MP 02 Usłyszysz dwukrotnie cztery teksty/dialogi.. Uwaga!. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Jeśli odpowiedzi są przedstawione za pomocą rysunków, przed wysłuchaniem nagrania nazwij po angielsku osoby, miejsca lub przedmioty widoczne na rysunkach.. 2 Uzupełnij tekst czasownikami w czasie present continuous lub present simple.. Przypomnij sobie nazwy zwierząt dzikich oraz domowych.str.. Z podanych odpowiedzi a, b i c wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania.. Użyj wyrażeń z ramki lub własnych pomysłów-zeszyt ćwiczeń str. 65 ćw.. Następnie rozwiąż quiz, udzielając odpowiedzi o˝sobie, i˝uzupełnij komentarz 4. .. 7 Uzupełnij dialogi wyrażeniami z ramki.. (0-4) Przeczytaj teksty.. 105/1: posłuchaj i przeczytaj dialog, zaznacz poprawne odpowiedzi, str, 105/2: przepisz do zeszytu informację z ramki i znajdź 4 przysłówki w dialogu w zadaniu 1, str. 105/3: przepisz zdania , użyj wyrazów w nawiasach, str. 105/4: posłuchaj nagrania-które kraje odwiedzili Imogen i John,3 Przeczytaj tekst i wybierz poprawne odpowiedzi..

... 3 Wybierz poprawne odpowiedzi.

Use questions 1-3 to help you.Przeczytaj tekst, a następnie zaznacz pawda lub fałsz.. od Sylwiam25 19.02.2018 Odpowiedzi 2.b 3.b 4 .a 5 a Zaloguj się by dodać komentarz Odpowiedź.. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. 2012-11-06 20:35:14; Przeczytaj uważnie tekst, a następnie zaznacz poprawne zakończenie zdania..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt