Środowisko przyrodnicze i ludność europy notatka
Skomentuj.. Relacje między elementami środowiska geograficznego; 8.. Procesy wewnętrzne (endogeniczne) Dzieje geologiczne; Procesy zewnętrzne (egzogeniczne) Rodzaje skał.. Wiktoria0000000 9 miesięcy temu.. Najwyższy szczyt Europy o wysokości 4810 m n.p.m. Mont Blanc.. Ważne są również procesy i zjawiska historyczne, ekonomiczne oraz polityczne.. 3 przykłady elementów środowiska przyrodniczego Islandii, które są skutkiem położenia wyspy na granicy płyt litosfery .Sprawdzian geografia klasa 6 dział 3 - Środowisko przyrodnicze i ludność Europy Sprawdzian geografia klasa 6 dział 4 - Gospodarka Europy Sprawdzian geografia klasa 6 dział 5 - Sąsiedzi PolskiŚrodowisko przyrodnicze kuli ziemskiej.. Edytuj elementy.. Dwa zbiorniki morskie oblewające Afrykę tj.Plik ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI test.doc na koncie użytkownika magda1581 • folder Sprawdziany i testy • Data dodania: 13 mar 2012 Podstawy geografii; 2.. Jej podstawowym zadaniem jest synteza treści geograficznej, najczęściej posługuje się ona wiadomościami zdobytymi na gruncie innych nauk geograficznych.Cechy środowiska w znacznym stopniu wpływają na rozmieszczenie ludności, ale nie wyłącznie.. Określanie związków i za leżności między poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego, formułowanie twierdzenia o prawidłowościach, dokonywanie uogólnień..

Środowisko przyrodnicze i ludność Europy \ 5.

Motyw .ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I LUDNOŚĆ EUROPY.. Półwyspy i wyspy zajmują prawie 1/3 powierzchni Europy.. Klimaty Europy; Trochę geologii - Islandia; Metropolie w Europie; Dania i Węgry; Europa PołudniowaGeografia regionalna - dział geografii, zajmujący się opisem cech środowiska geograficznego poszczególnych obszarów Ziemi.. Na obszarze północnym istniały mniej .Środowisko przyrodnicze i ludność Europy Test sprawdzający - rozdział 3 Grupa A 1.. Zawiera nieodpowiednie treści?. 3 Obserwuj autora Dodaj do ulubionych 0.. Zaznacz poprawną odpowiedź, aby przejść do następnego pytania.. Do wysłania .Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Środowisko przyrodnicze i ludność Europy" Do powtórzenia materiału wykorzystaj interaktywną e-tablicę TUTAJ.. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE EUROPY 1)europa zajmuje powierzchnię 10,5 mlnkm2,liczba ludności ponad 720 miliardów.. Więcej.. Jednakże już w starożytności uznawano ją za odrębną część świata.. Oryginalne materiały pochodzą z książki Planeta Nowa dla klasy 6.. Starzenie się społeczeństw 3 B Zadania z zeszytów ćwiczeń Zaloguj się, żeby mieć dostęp do zasobów.. Wietrzenie skał; Formacje skalne w Polsce; Europa.. W starożytności najbardziej rozwiniętą częścią Europy był obszar śródziemnomorski.. Polub.. Leży na półkuli północnej oraz na półkulach: wschodniej i zachodniej, a przez jej terytorium .\ Klasa 6 \ 3..

Środowisko przyrodnicze i ludność Europy.

Quiz w Poczekalni.. Obecne kilkudziesięciomilionowe skupiska ludzi na wschodnich wybrzeżach obu Ameryk wynikają z procesów migracyjnych.Japonia kraj wschodzącego słońca, środowisko przyrodnicze europy.. Powierzchnia Afryki wynosi 30,3 mln km 2.Zwartą bryłę lądu przecina równiki można mówić o prawie symetrycznym położeniu kontynentu względem niego.Powodzenia 🙂 Dla nauczyciela: Lekcja realizuje poniższe punkty podstawy programowej: II.. Kontynent afrykański otoczony jest przez wody Oceanu Atlantyckiego oraz Indyjskiego.. Ludność i urbanizacja w Polsce; 4.. Jego kultura należała do kręgu cywilizacji śródziemnomorskiej wraz z położonymi nad Morzem Śródziemnym terenami Azji i Afryki.. Sprawdzian z geografii dla klasy 6 przygotowany na podstawie podręcznika Nowa Era Planeta Nowa z działu "Środowisko przyrodnicze i ludność Europy".. Z tego powodu w Europie funkcjonują różnego rodzaju elektrownie.. Za rozdzieleniem na dwa kontynenty przemawiają olbrzymie różnice cech środowiska przyrodniczego, odmienna historia i zróżnicowanie kulturowe.Środowisko przyrodnicze i ludność Europy; 4.. Pod względem ukształtowania pionowego jest Europa zdecydowanie nizinną częścią świata .Formy ukształtowania terenu na lądach.. Lądy i oceany na Ziemi; Budowa wnętrza Ziemi.. Udostępnij.. Mój region i .Przepisz do zeszytu notatkę ze str 115 - źródła energii elektrycznej ..

Środowisko przyrodnicze Polski; 3.

Od momentu powstania Ziemia znajduje się ciągle pod wpływem procesów kosmicznych, globalnych, regionalnych i miejscowych.Afryka - drugi największy na Ziemi kontynent, ląd pustyń i puszczy nazywany także „czarnym lądem".Najbiedniejszy kontynent na świecie o niezliczonych problemach społeczno-gospodarczych i zaskakująco pięknej przyrodzie.. Warunki naturalne w Europie są niezwykle różnorodne.Sprawdzian "Środowisko przyrodnicze i ludność Europy" - test sprawdzający - rozdział 3.. Sprawdzian zawiera grupy A, B wraz z kartą odpowiedzi.Środowisko przyrodnicze i ludność Europy.. Osadź.. Zapisz w zeszycie temat lekcji, a także rozwiąż (i zapisz pod tematem) zadania: zad.. Najniższy punkt Europy położony 28 m p.p.m.. Niziny - obszary położone od 0 do 300 m n.p.m. Wyżyny - obszary położone powyżej 300 m n.p.m., gdzie wysokości względne nie przekraczają 300 m.. Góry - obszary położone powyżej 300 m n.p.m. , gdzie wysokości względne przekraczają 300 m.Można powiedzieć, że Europa jest wysuniętym ku Oceanowi Atlantyckiemu wielkim półwyspem Eurazji.. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE EUROPY 1)europa zajmuje powierzchnię 10,5 mlnkm2,liczba ludności ponad 720 miliardów.. Udostępnij Udostępnij wg Karol5.. 5 ze s. 95 w podręczniku.Sprawdzian z geografii klasa 6 dział 3 - Środowisko przyrodnicze i ludność Europy - Planeta Nowa..

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego Polski; 7.

Rozmieszczenie ludności.. Powierzchnia naszego kontynentu wynosi jedynie 10,5 mln km Indeks górny 2 2, a więc jest 4 razy mniejsza od Azji, 3 razy od Afryki i 2 razy od każdej z Ameryk - Północnej i Południowej.. Skreśl błędną informację w każdym z podanych zdań opisujących położenie Europy, a następnie wpisz w ramce poprawną informację.. Rolnictwo i przemysł Polski; 5.. Opisz krótko każdy rodzaj elektrowni i wpisz przykładowe państwo (na podstawie podręcznika)gozych Geografia, Geografia fizyczna, Przyroda geografia, nauka o ziemi, planeta Ziemia, środowisko przyrodnicze kuli ziemskiej Planeta Ziemia.. 1) charakteryzuje położenie, przebieg granic oraz linii brzegowej Europy;Mimo niezwykle trudnych warunków przyrodniczych, niektóre obszary Arktyki są zamieszkane przez człowieka.. Rdzenną ludność tego regionu stanowią między innymi Eskimosi, żyjący np. na Grenlandii, Lapończycy - W Europie Północnej, oraz Nieńcy - w rosyjskiej części Arktyki.obszar zajmowany w 133 r. p.n.e. obszary zajęte do 44 r. p.n.e. obszary zajęte do 14 n.e. ziemie zajęte po roku 14 n.e.. Rozmieszczenie ludności.. Ameryka Północna i Ameryka Południowa - położenie geograficzne, przegląd cech środowiska przyrodniczego .. Gospodarka Europy .. Starzenie się społeczeństw Zadania do tematu 3.5. .. podczas gdy ten sam współczynnik dla Europy osiąga wartość 4,6.. Dwa wielkie bloki kontynentalne leżące na półkuli zachodniej obejmuje się jedną nazwą - Ameryka.Większy z nich o powierzchni 24,2 mln km Indeks górny 2 2 położony jest w całości na półkuli północnej - to Ameryka Północna, trzeci co do wielkości kontynent .Środowisko przyrodnicze i ludność Afryki.. 2)linia brzegowa jest dobrze rozwinięta(liczne półwyspy i zatoki) a jej długoścwynosi 38 tys km.jest dłuższa od lini brzegowej.Środowisko przyrodnicze Europy Europa ma bardzo urozmaiconą linię brzegową, jej długość (bez wysp) wynosi ok. 38 tys. km.. 2)linia brzegowa jest dobrze rozwinięta(liczne półwyspy i zatoki) a jej długoścwynosiAZJA - środowisko przyrodnicze; Azja położona jest w przeważającej większości na północnej i wschodniej półkuli, ale ze względu na swoje olbrzymie rozmiary, jako największego kontynentu na Ziemi, skrajnymi wyspami sięga wszystkich półkul;Japonia kraj wschodzącego słońca, środowisko przyrodnicze europy.. Depresje - obszary położone poniżej poziomu morza..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt