There is there are ćwiczenia do druku pdf
- pytanie Chcąc utworzyć pytanie do konstrukcji wskazującej ze słowem 'There ' należy zastosować inwersję, czyli przestawić czasownik przed 'There ', które jest w tym zdaniu podmiotem.. 7.Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.. 2 Napisz pytania i krótkie odpowiedzi.There is 10. visit 11. finished 12.. .spis tre ści przyimki Ćw 1 Ćw 2 przedimki Ćw 3 Ćw 4 liczba mnoga Ćw 5 Ćw 6 Ćw 7 czasownik 'to be' Ćw 8 czasownik 'have got' Ćw 9 zaimki osobowe / przymiotniki / zaimki dzier śawcze Ćw 10 some / any / a / an2.. Dzięki temu możemy zapytać, czy w danym miejscu znajduje się dana osoba lub rzecz.a) There was.. Wpisz poprawne słowa dodając przedimek nieokreślony a lub an : II.. U zu p e ł n i j zd a n i a cza so w n i ka mi w o d p o w i e d n i m cza si e : P re se n t S i mp l e l u bRzeczowniki policzalne i niepoliczalne w języku angielskim - Ćwiczenia i testy interaktywne z języka angielskiego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt