Scharakteryzuj wpływ cywilizacji arabskiej na kulturę średniowiecznej europy
Zmierzch średniowiecza następował powoli.średniowiecznej cywilizacji arabskiej, podziału,opisuje okoliczności powstania i główne założenia islamu, OCENA BARDZO DOBRA omawia rozwój imperium arabskiego i podje przyczyny jego podziału, średniowiecznej Europy charakteryzuje wpływ cywilizacji arabskiej na kulturę średniowiecznej Europy bitwy pod Poitiers,I tak wiekszosc wymienia raczej osiagniecia samej kultury arabskiej (a scislej - ogolnie islamskiej) nie uwzgledniajac ich domniemanego czy tez rzeczywistego wplywu na cywilizacje europejska.. filozofów i medyków -Awicenny i Awerroesa przetłumaczono na j.łaciński,dzięki czemu stały się one popularne w Europie .Na dworach kalifów powstawały oryginalne romanse rycerskie ,poezja oraz zbiory baśni,jak np.Księga tysiąca i .Zapłodnili wreszcie umysły europejskie, które bardzo dużo mają do zawdzięczenia dokonaniom cywilizacji arabskiej.. W ten sposób Arabowie spłacili nam jakoby dług, jaki zaciągnęli, budując cywilizację islamu.Cywilizacja arabska odseparowała się od innych kultur, powoli kostniejąc, co w przyszłości przyczyniło się do zdystansowania cywilizacji islamskiej przez świat europejski.. Kultura islamu nie jest nam dobrze znana .Kultura średniowiecza w Europie.. W okresie romańskim zaistniały znaczące zmiany zarówno w aspektach kultury i sztuki chrześcijańskiej..

Arabskich lekarzy doceniano w średniowiecznej Europie.

Co wiecej, wiekszosc dyskutantow utozsamia blednie Arabow z cala cywilizacja islamu, wrzucajac do jednego "arabskiego" worka zarowno Persow jak i Berberow.Szczególny nacisk kładzie na przedstawienie astronomii i medycyny.. Dzieła muzłumańskich filozofów, myślicieli, erudytów oraz lekarzy przetłumaczono na język łaciński.Cywilizacja arabska poprzez swoje wpływy w Bizancjum oraz Hiszpanii odegrała ważną rolę w rozwoju kultury i nauki europejskiej.Za pośrednictwem Arabów do Europy docierały osiągnięcia uczonych z Dalekiego Wschodu.. Odwołaj się do mapy skojarzeń utworzonej w pierwszej części zajęć oraz komentarza metodycznego nr 1.. To właśnie dokonania arabskie w tych dziedzinach silnie zainspirowały łacińską Europę.. Pisząc o naturze miłości autor stwierdza, że na początku bywa żartem, lecz kończy się poważnie.. Nowo powstałe państwa w środkowej i wschodniej Europie również przyjęły chrześcijaństwo .Tak na przykład wątki z Pańczatantry (Pięcioksiąg) i innych indyjskich zbiorów opowieści przeniknęły dzięki pośrednictwu arabskiej i perskiej literatury, a także z kręgu kultury bizantyjskiej i zadomowiły się w Europie na dobre, pojawiając się w twórczości różnych autorów (np. G.Kultura średniowiecza w Polsce..

Decydujący wpływ miała na nią sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna w państwie polskim.3.

„Zaproponowane przez nich metody leczenia i nowe zabiegi przez wiele lat stosowano później w Europie" - podkreśla autorka.Jednak wpływ Wschodu nie ustał, lecz teraz Wschód oznaczał islam.. Mocarstwo arabskie zostało stworzona na terenach gdzie była wysoko rozwinięta kultura oraz bogate tradycje cywilizacyjne (np.6.. Książka Nauka i kultura muzułmańska i jej wpływ na średniowieczną Europę, której Autorką jest prof. Katarzyna Pachniak jest niełatwa w odbiorze, także temat nie jest łatwy.. Wszystkie kraje należały do tego samego Kościoła i uznawały tego samego papieża.. Średniowiecze było epoką, której kultura ściśle związana była z sytuacją, jaka miała miejsce w krajach europejskich.. Dzieła muzułmańskich filozofów, myślicieli, erudytów oraz lekarzy przetłumaczono na język łaciński.. Możesz użyć odpowiednich map, Charakteryzowała się: uniwersalizmem, czyli poglądem, według którego średniowiecze wypracowało charakterystyczny, jedyny dla swojej epoki styl.Omawiając rolę chrześcijaństwa w średniowieczu warto zwrócić uwagę na następujące trzy dziedziny tj.: polityka, gospodarka i kultura, bowiem w tych obszarach widać bardzo wyraźny wpływ Kościoła.Na ziemiach polskich może nie był on, aż tak wyraźny jak na Zachodzie Europy, ale i rozwój organizacyjny Kościoła był tu mniejszy.Wpływ kultury islamu w Europie zaznaczył się także w nazewnictwie..

Wielki wpływ na rozwój tej kultury miały wpływy cywilizacji antycznej, bizantyjskiej oraz irańskiej.Projekt na historię.

To dzięki Arabom zachowały się również utwory wielu .Kultura arabska jest jedną z najwspanialszych kultur basenu Morza Śródziemnego i stanowi część cywilizacji śródziemnomorskiej.. Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Scharakteryzuj wpływ cywilizacji arabskiej na kulturę średniowiecznej EuropyZobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Scharakteryzuj dokonania kultury arabskiej oraz jej wpływ na cywilizację zachodnioeuropejską.W okresie rozkwitu kultura arabska cechowała się duchem tolerancji, który sprzyjał wymianie myśli czy doświadczeń, co umożliwiło pracę i działanie najwybitniejszych przedstawicieli świata islamu.. ich kontakty miały z kolei istotne znaczenie dla rozwoju kultury Europy w X-XII wieku.Cywilizacja arabska poprzez swoje wpływy w Bizancjum oraz Hiszpanii odegrała ważną rolę w rozwoju kultury i nauki europejskiej.. Kultura średniowieczna na terenie Europy rozwijała się od końca V wieku do końca wieku XV.. W ten sposób świat wielkich dokonań, zarówno religijnych jak i kulturalnych, wobec którego średniowieczna Europa zdawala się być zabitą dechami dziurą, dał .EUROPA I ŚWIAT Lp..

Islam Arabska poezja miłosna - model miłościScharakteryzuj dokonania kultury arabskiej oraz jej wpływy na cywilizację zachodnioeuropejską.

przedstawia wpływ cywilizacji starożytnych na uformowanie się cywilizacji zachodniej .. w świecie śródziemnomorskim na kształtowanie się kultury europejskiej OCENA DOPUSZCZAJĄCA pamięta daty: końca tzw. wieków ciemnych, pierwszej wojny .Największy wpływ na życie ludzi, ich światopogląd i kulturę miała religia chrześcijańska.. Po pierwszych arabskich podbojach wpływ islamu był bardzo poważny: to on ostatecznie zakończył cywilizację klasyczną i dał początek teokracji znanej dziś pod nazwą średniowiecznej Europy.W podręcznikach zadomowiło się już twierdzenie, że kultura islamu nie tylko miała istotny wpływ na kształtowanie się europejskiej nauki, ale również przyczyniła się do przechowania wiedzy starożytnej Grecji i przekazania jej Europie.. KULTURA ŚREDNIOWIEZNEJ EUROPY - NOTATKA _____ 1. echy kultury średniowiecznej: a) uniwersalizm nie rozwijały się oddzielne kultury narodowe, pod wpływem chrześcijaostwa wykształcił się jeden wzorzec (było to związane z tym, że duchowni byli jedynymi ludźmi wykształconymi: umieli czytad i pisad, byli pisarzami i uczonymi,Kultura średniowiecza dzieli się na 2 okresy: romański i gotycki.. W kręgu kultury zachodniej (łacińskiej) znalazła się Polska pod koniec X wieku.. Kultura średniowieczna rozwijała się od końca V wieku do końca wieku XV.. Do języków europejskich weszły na stałe takie słowa arabskie jak: alkohol, materac (matrah), sofa (suf), gitara (quitar), lutnia (al-ud), soda, kamfora, eliksir etc.Skutki podziału przyniosły nieprzewidziane konsekwencje, co było widoczne także w formach cywilizacji i kultury chrześcijańskiej, rozbitej, na skutek odszczepienia (schizmy), na katolicką i prawosławną.. Historię Europy możemy podzielić na cztery epoki historyczne: starożytność, średniowiecze, nowożytność i historię najnowszą.. Starożytność obejmująca okres do 476 r. to głównie cywilizacje basenu Morza Śródziemnego .Średniowiecze - epoka w historii Europy trwająca od V do XV wieku, która rozpoczęła się wraz z upadkiem cesarstwa zachodniorzymskiego i trwała do epoki renesansu i wielkich odkryć geograficznych.Jest środkowym okresem w tradycyjnym podziale historii Europy na starożytność, średniowiecze i nowożytność.Dzieli się na wczesne, pełne (dojrzałe) i późne średniowiecze.Jednym z najbardziej znanych dzieł poświęconych miłości i przetłumaczonych na język polski jest Naszyjnik gołębicy Ibn Hazma z XI w..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt