Xvii wiek stulecie wojen notatka
Szwedzi zajęli cały kraj.Wiek XVII - stulecie niekończącej się wojny - co powinieneś wiedzieć?. Przepisz notatkę do zeszytu przedmiotowego znajdującą się w zakładce wiadomości na e-dzienniku rodzica .. Wojny polsko-szwedzkie w XVII w. Karol Suderma ński zaatakował polskie Inflanty.. a) Wymień państwa, z którymi Rzeczpospolita prowadziła wojny w XVII wieku.. Wojna o Inflanty.. Wojny w tym czasie prowadziliśmy ze Szwecją, z Rosją i Turcją.. W ten sposób na krótko Polska i Szwecja znalazły się w unii personalnej.2.. Proszę o przepisanie notatki do zeszytu: 1.. Po śmierci swego ojca - Jana III koronował się na króla Szwecji.. Wojny polsko-tureckie 4.. Skutki wojen w XVII wieku Wojna z Turcją Wojny ze Szwecją -utrata ziem, zniszczenie kraju, Przyczyna atak Turków na Wiedeń 1683 r. -epidemie, walka o panowanie nad Morzem Bałtyckim "JAK CZARNIECKI DO POZNANIA, PO SZWEDZKIM ZABORZE" Mowa oczywiście o potopieW wieku XVII Rzeczpospolita toczyła bardzo wiele wojen.. Zamieściłam tu krótkie notatki z lekcji.. c) Przedstaw skutki gospodarcze i polityczne wojen XVII wieku.Temat: XVII wiek-stulecie wojen 1.Przeczytaj dokładnie temat z podręcznika str.80-84 .. Proszę o przeczytanie tekstu ze strony 80.. Proszę pamiętać, że obowiązuje Was zarówno treść podręcznika jak i treści przekazywane przez nauczyciela podczas lekcji.. Co wydarzyło się w Wiedniu w 1683 r?.

Jakie były skutki wojen w XVII wieku?

Dowiesz się, że wiek XVI przeszedł do historii Polski jako złoty wiek, ponieważ rozwijała się gospodarka, a w kraju panował .Skutki wojen w XVII-wiecznej Rzeczpospolitej, Terytorialne skutki wojen Maksymalny obszar terytorialny Rzeczpospolita Obojga Narodów miała po podpisaniu pokoju z Rosją w Polanowie w 1634 roku i wynosił on ok. 990 tysięcy km².Rzeczpospolita na początku XVIII wieku znalazła się w wielkim niebezpieczeństwie.. 2009-09-14 17:50:23; Skutki wojen w XVII wieku 2012-12-05 06:21:46Skutki wojen Rzeczypospolitej w XVII wieku:-straty terytorialne na rzecz Rosji,Szwecji,Turcji,Prus-wyludnienie miast i wsi-zniszczenia gospodarcze-obniżenie poziomu życia kulturalnego-upowszechnienie się nietolerancji religijnej-upowszechnienie się stereotypu Polski jako przedmurza chrześcijaństwa-pogorszenie stanu obronności kraju-obniżanie się prestiżu Rzeczypospolitej w EuropieJednakże już skutki polityczne poszczególnych wojen znacznie różniły się od siebie w znaczącym stopniu.. Odpowiedz ustnie na pytania 1,2,3, ze str.84 w podręczniku.. Wojny polsko-szwedzkie 2.. Lista hetmanów z miejscami bitew, w których uczestniczyli 1.. Początkowo wojny przynosiły jej zdobycze terytorialne, tak że osiągnęła największy obszar w swojej historii (prawie milion kilometrów kwadratowych).Stefan Czarniecki 2..

Przebieg wojen ze Szwecj ą w I połowie XVII w.

Dało to początek zmaganiom między tymi dwoma państwami.Historia - notatki z lekcji.. r.Dlaczego wiek 19 nazywany jest wiekiem pary i elektrycznosci ?. Czym była husaria?. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.„XVII wiek - stulecie wojen" - karta pracy do scenariusza lekcji, plik: -xvii-wiek-stulecie-wojen-karta-pracy-do-scenariusza-lekcji.doc (application/msword) Wczoraj i dziśW XVI wieku Rzeczypospolita była silnym państwem.. Walka toczyła si ę ze zmienny szcz ęściem 11 lat.. W 1598 r. Zygmunt Waza utrącił tę koronę, zdetronizowany przez swego stryja, protestanta Karola IX Sudermańskiego.Temat: XVII wiek - stulecie wojen.. Wojny polsko-rosyjskie 3.. 2011-01-08 21:24:47; Wyjaśnij w kilku zdaniach dlaczego XVI wiek został w historii Polski nazywany "złotym wiekiem ".. 2012-10-02 17:45:09; Wiek XVI nazywany jest złotym wiekiem.dlaczego?. Cele dla ucznia: Zrozumiesz, dlaczego wiek XVII nazywany jest stuleciem wojen.. Przeczytaj tekst z podręcznika zamieszczony na stronie 80 - 84.. Zrozumiesz, dlaczego zwycięstwo .XVII wiek - stulecie wojen Czy osiągnęliśmy cel?. Populacja, na skutek wojny i jej efektów - głodu i chorób, spadła z 10 milionów na początku XVII wieku do około 6 milionów pod koniec tego wieku..

Dlatego warto notować.TEMAT: XVII wiek - stulecie wojen.

Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.Strona zawiera materiały do nauki historii i wiedzy o społeczeństwie: (notatki, podręcznik, źródła, quizy) oraz tematyczną bibliografię artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki" 3.. Kosztem Rzeczpospolitej: wzrost znaczenia Brandenburgii w XVII wieku - od pokoju westfalskiego do Królestwa Pruskiego.. W XVII wieku Polska toczyła konflikty z następującymi państwami: a) ze Szwecją, b) z Cesarstwem Rosyjskim, c) z Imperium Osmańskim (Turcja), 2.. [podstawa programowa gimnazjum - 20.4, 21.3, 21.4 ]- skutki wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą w XVII wieku.. WOJNA TRZYDZIESTOLETNIA (1618-1648) PRZYCZYNY - Francja i dynastia Habsburgów zaczęły na początku XVII wieku walczyć o dominację w Europie.Temat: Wiek XVII - stulecie wojen - wojny polsko-tureckie Autor: Barbara Gula-Araya Cel ogólny: zapoznanie uczniów z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi wojen z Turcją Cele szczegółowe: Uczeń: - wskazuje na mapie terytorium Rzeczypospolitej w XVII wieku, jej sąsiadów oraz Wiedeń, - wskazuje na osi czasu wiek XVII,Od początku XVII w. rywalizacja miedzy Rzeczpospolita i Szwecją miała za przedmiot nie tylko Inflanty w ramach rywalizacji o „dominium Maris Baltici", lecz także koronę szwedzką..

Kultura baroku i sarmatyzmEkonomiczne i społeczne skutki wojen.

Lata 1601 -1700 to XVII wiek.. Na nasz kraj najeżdżali sąsiedzi aby podbić i zająć ziemie polskie.. Rekapitulacja pierwotna (5 min.). Najważniejsze wydarzenie: wojna trzydziestoletnia (1618-1648), ważna bitwa: pod Lützen (1632) Przyczyna wojny: walki pomiędzy protestanckimi państwami wchodzącymi w skład Rzeszy Niemieckiej (wspieranymi przez inne państwa Europy) a katolicką dynastią .4.. Skutki wojen w XVII wieku: a) zniszczenia kraju,Temat : XVII wiek - stulecie wojen.. 1600 - 1622 - walka o Inflanty .. Utrwalenie wiadomości 1. b. Wzrost politycznej roli magnaterii.. Zadanie zostanie sprawdzone po powrocie do szkoły .Europa zmierza ku nowoczesności - nowożytne formy państw W oparciu o dotychczas nabytą wiedzę opracujcie notatki wyjaśniające następujące zagadnienia:.. Wiek wojen - Materiały do nauki historii i wiedzy o społeczeństwieAutor: Agnieszka Martowicz Przedmiot: historia Klasa: czwarta szkoły podstawowej Temat: Wiek XVII - stulecie wojen.. Pocz ątkowo wojsko polskie dowodzone przez hetmana Jana Karola Chodkiewicza pokonało armi ę szwedzk ą w bitwie pod Kircholmem w 1605 .. Wojny polsko-kozackie (powstanie Chmielnickiego) Wojny polsko-szwedzkie rozpoczęły się już w 1600 roku, gdy Zygmunt III Waza (król Polski) został odsunięty od tronu szwedzkiego.. (str.72 - 76) Witam!. W XVII wieku Rzeczpospolita toczyła liczne wojny, między innymi ze Szwecją chęd odzyskania tronu przez Zygmunta III Wazę, chęd utworzenia z Bałtyku morza wewnętrznego przez Szwecję, chęd przejęcia kontroli nad handlem bałtyckim,XVII wiek - stulecie wojen.. Dowiesz się, z kim wojny prowadziła wówczas Rzeczpospolita.. Stare Liceum .. Przechodzące przez kraj wojska .- skutki wojen XVII wieku: osłabienie Rzeczpospolitej, kryzys gospodarczy i ekonomiczny, kryzys w sejmie (nadużywanie liberum veto uniemożliwiało przeprowadzenie reform) 8.. Jednak XVII wiek był dla niej okresem ciągłych wojen, które w dużym stopniu przyczyniły się do upadku jej znaczenia.. Dzisiaj Kochani lekcja o walkach Polaków z naszymi sąsiadami, państwami ,które graniczyły z nami w XVII w. Graniczyliśmy w tym czasie np. z Turcją.Kryzys postępował przez cały XVII wiek, choć sukcesy w wojnach utrudniały jego dostrzeżenie (stąd określenie tego stulecia - "srebrny wiek").. Skutki kryzysu objawiły się w pełni na przełomie XVII i XVIII w., w tzw. okresie saskim.. Najgroźniejszy najazd nazwany został potopem szwedzkim.. Kim byli JanNotatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. Zygmunt III - elekcyjny król Polski był jednocześnie spadkobiercą dziedzicznej korony szwedzkiej.. Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. Mają one Wam pomóc, ale nie zwalniają z obowiązku notowania czy czytania podręcznika.. Dlaczego najaz szwedzki na Polskę w latach 1655-1660 nazywany jest potopem szwedzkim?.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt